Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
20:14 | 27/06/2024

Σειρά δικαιολογητικών χρειάζονται όσοι θέλουν να αναγνωρίσουν τον χρόνο της θητείας τους για τη σύνταξη. Προκειμένου να υπολογιστούν οι εισφορές για να αναγνωριστεί ο χρόνος χρειάζεται να απευθυνθούν με αίτημά τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας προσμετράται κι αναλόγως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δουν αν τους συμφέρει να αναγνωρίσουν τα πλασματικά χρόνια ή όχι.

Διαβάστε επίσης

Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος στρατιωτικής θητείας προσμετράται στην κύρια - ανταποδοτική σύνταξη και θεωρείται ότι βοηθά περισσότερο αυτούς, που έχουν ήδη πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο χρειάζεται πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν το έτος γέννησης και η διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας του.

Επίσης θα αναγράφονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης του διορισμού στο ΦΕΚ, ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και οι τυχόν προϋπηρεσίες του (ακριβή χρονικά διαστήματα).

  • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α΄) ή φωτοαντίγραφο τούτου από το ευρισκόμενο στον υπηρεσιακό του φάκελο.
  • Βεβαίωση αποδοχών που καταβάλλονταν κατά το μήνα υποβολής της αίτησης του στην Υπηρεσία, προκειμένου, βάσει αυτών, να καθοριστεί το ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς του 6,67%.
  • Απλή υπεύθυνη δήλωση του ότι ο αιτών δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

Τι συμβαίνει με τους μισθωτούς;

Για τις άλλες κατηγορίες, που δεν ανήκουν στο δημόσιο ο ασφαλισμένος υποβάλλει σχετική αίτηση αναγνώρισης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του ή της έδρας της επιχείρησης στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών ή υποβάλλει δια ζώσης ή ηλεκτρονικά το αίτημα αναγνώρισης ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Ειδικότερα, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει: αν έχει αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας ή άλλο χρόνο σε άλλον εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα και αν έχει ασφαλιστεί σε άλλον εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα για το χρονικό διάστημα που αιτείται. Και σ΄αυτήν την περίπτωση απαιτείται πιστοποιητικό από το στρατολογικό γραφείο.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμεί να κατοχυρώσει ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης όχι όμως μετά την αίτηση συνταξιοδότησης.

Πηγή:   newsbomb.gr

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis