Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
δημοτικη αστυνομια
18:30 | 18/02/2023

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, το νομοσχέδιο - σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β' βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών».

Για την καινοτομία στο Δημόσιο, εισάγονται ρυθμίσεις που ενθαρρύνουν τους φορείς να καινοτομούν, δημιουργούνται τα αναγκαία εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας ως προς την καινοτομία, διασφαλίζονται οι απαραίτητες για την καινοτομία υποδομές και ευέλικτα προγράμματα, ενώ προβλέπεται η χρηματοδότηση νέων ιδεών με σκοπό την παραγωγή πρωτοτύπων.

Διαβάστε επίσης

Προβλέπεται ακόμη, η ενιαία αντιμετώπιση του χρόνου παραγραφής χρεών προς τους δήμους μετά από διάστημα πέντε ετών, που αρχίζει το επόμενο έτος από τη γένεση της οφειλής.

Παρέχεται η δυνατότητα στο Δημόσιο να ζητήσει να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική μια απεργία σε περιπτώσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση σε ΟΤΑ ή άλλα ΝΠΔΔ, με μεταφορά μάλιστα και των κατ' αντικείμενο αρμοδίων υπαλλήλων.

Σε διάταξη για την δημοτική αστυνομία, προτείνεται η ισχύς των πινάκων προακτέων να αρχίζει την 1η.1.2023 και σε αυτούς που εγγράφονται όσοι δημοτικοί αστυνομικοί συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας από 1ης.1. 2023 έως τις 30.4.2024.

Μειώνεται εξάλλου από 80% σε 60%, το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό των δημοτικών κοινοτήτων για την κατάρτιση συνδυασμού για τη συμμετοχή στις εκλογές δημοτικών αρχών. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι με την τροποποίηση αυτή, επιδιώκεται η επίτευξη μεγαλύτερης συμμετοχής πολιτών στην εκλογική διαδικασία, καθώς απλοποιούνται οι προϋποθέσεις κατάρτισης συνδυασμού.

Επίσης, σε περίπτωση θανάτου τέκνου δημοσίου ή δημοτικού υπαλλήλου, προβλέπεται η χορήγηση σε κάθε γονέα υπάλληλο, συνεχόμενη άδεια διάρκειας 20 ημερών.

Χωρίς αλλαγές σε σχέση με το αρχικό κείμενο που αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση και είχε πάνω από 1.500 σχόλια, προωθήθηκε η διάταξη για τις αλλαγές στην βαθμολογική βάση του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ για 822 θέσεις στη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Συγκεκριμένα, η προβλεπόμενη από την προκήρυξη, βαθμολογία βάσης, για τις κατηγορίες πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, για την πλήρωση των κενών θέσεων που θα προκύψουν μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, μειώνεται στις 40 μονάδες σε κάθε επιμέρους μάθημα και στις 50 μονάδες στη συνολική βαθμολογία.

Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την προσεχή Δευτέρα.

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis