Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
17:19 | 10/08/2023

 Αναρτήθηκε  στη Διαύγεια η προκήρυξη της Σχολής Εθνικής 'Αμυνας για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024, του Διεθνούς Σχολείου Σπουδών (ΔΣΣ) («International Senior Course») με τίτλο «Senior Course on Defense Studies: International Senior Course in Applied Strategy and Defense Diplomacy».

    Η διάρκεια της σύμβασης του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι από 14 Σεπτεμβρίου 2023 έως 15 Δεκεμβρίου 2023. Μετά την ημερομηνία αυτή, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Διαβάστε επίσης

   Οι ενδιαφερόμενοι-ες που επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις, πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα έντυπα - δικαιολογητικά στη ΣΕΘΑ μέχρι την 18η Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00 π.μ., με παράλληλη αποστολή γνωστοποίησης της επιθυμίας/πρόθεσης συμμετοχής τους με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [email protected].

    Η υποβολή των αιτήσεων, με όλα τα δικαιολογητικά, σε έντυπη μορφή, δύναται να λάβει χώρα:

   - Προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα, εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, στην κεντρική γραμματεία της ΣΕΘΑ, στην έδρα της Σχολής επί της οδού Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, εμπρόθεσμα.

   - Με συστημένο φάκελο, μέσω υπηρεσίας κρατικών ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) ή από ιδιωτική υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη διεύθυνση: «Σχολή Εθνικής 'Αμυνας, οδός Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, ΤΚ 11362, Αθήνα», εμπρόθεσμα.

   Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι το αποδεικτικό στοιχείο της αποστολής του συστημένου φακέλου είναι η απόδειξη από το ταχυδρομείο ή από courier, η οποία θα πρέπει να τηρηθεί από τον ενδιαφερόμενο, μέχρι την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

    Μετά την 18η Αυγούστου 2023 στις 11:00 π.μ., δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

    Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες, παρέχονται από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων από:

   - Το Διεθνές Σχολείο Σπουδών της ΣΕΘΑ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 15:00.

   - Στο τηλέφωνο: 210-8896530 .

   - Κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: [email protected].

Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis