Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
κρισεισ
00:49 | 19/03/2023

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18 Μαρτίου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4 και 33 παρ. 5 του π.δ.24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη :

1. Προάγεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, το εδάφιο πέμπτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, ο Υποστράτηγος Αστυνομίας Σπανουδάκη ς Νικόλαος του Μάρκου (ΑΓΜΣ. 237712), στον βαθμό του Αντιστρατήγου Αστυνομίας, για πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης του βαθμού αυτού.

Διαβάστε επίσης

2. Προάγεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, το εδάφιο πέμπτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, ο Ταξίαρχος Αστυνομίας Ρόκκος Βασίλειος του Ευαγγέλου (ΑΓΜΣ. 242086), στον βαθμό του Υποστρατήγου Αστυνομίας, για πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης του βαθμού αυτού.

3. Προάγεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, το εδάφιο πέμπτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, ο Αστυνομικός Διευθυντής Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Χαλκιάς Κωνσταντίνος του Στεφάνου (ΑΓΜΣ. 244171), στον βαθμό του Ταξίαρχου Αστυνομίας, για πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης του βαθμού αυτού.

Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis