Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
1
09:30 | 22/11/2023

Αυξήσεις κατά 70 ευρώ το μήνα στους μικτούς βασικούς τους μισθούς, μετά από 14 χρόνια, θα λάβουν από τον Ιανουάριο του 2024 περίπου 663.000 υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, καθώς θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν. 5045/2023 για τις αλλαγές στα μισθολόγια του δημόσιου τομέα.

Επιπλέον, με τις διατάξεις των άρθρων 21-42 του συγκεκριμένου νόμου από το νέο έτος:

– όσοι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί κατέχουν θέσεις ευθύνης θα λάβουν πρόσθετες αυξήσεις αποδοχών, λόγω αύξησης κατά 30% των επιδομάτων ευθύνης,

– στους υπαλλήλους και τους λειτουργούς του Δημοσίου που βαρύνονται με ανήλικα ή ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα θα χορηγηθούν πρόσθετες αυξήσεις μικτών αποδοχών, από 20 έως 50 ευρώ το μήνα λόγω αυξήσεων στα επιδόματα οικογενειακής παροχής,

– αυξάνονται τα επιδόματα παραμεθορίου των ενστόλων και οι αποζημιώσεις για μετακινήσεις εκτός έδρας όλων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,

– αναμορφώνεται πλήρως το μισθολόγιο των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, με τα άρθρα 20-42 του Ν. 5045/2023 επέρχονται -από την 1η-1-2024- οι ακόλουθες αλλαγές στα μισθολόγια του Δημοσίου:

1) Αυξάνεται κατά 70 ευρώ μικτά κάθε βασικός μισθός. Η αύξηση χορηγείται τόσο στους 463.000 πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους που εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο όσο και στους 200.000 που εντάσσονται στα ειδικά μισθολόγια (στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, δικαστικούς λειτουργούς, ιατρούς του ΕΣΥ, ερευνητές, διπλωματικούς υπαλλήλους, πανεπιστημιακούς κ.λπ.).

2) Η μηνιαία οικογενειακή παροχή, την οποία λαμβάνει το 50,3% των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών (334.000), αυξάνεται κατά 20 έως 50 ευρώ. Η παροχή αυτή ανέρχεται σήμερα σε 50 ευρώ για υπάλληλο με ένα τέκνο, 70 ευρώ για δύο τέκνα, 120 ευρώ για τρία τέκνα, 170 ευρώ για τέσσερα τέκνα και συν 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο (μικτά). Από το νέο έτος, αυξάνεται σε 70 ευρώ για ένα τέκνο, 120 ευρώ για δύο τέκνα, 170 ευρώ για τρία τέκνα, 220 ευρώ για τέσσερα τέκνα και συν 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Συνεπώς ένας υπάλληλος με ένα τέκνο θα λάβει επιπλέον αύξηση 20 ευρώ και με δύο και άνω παιδιά επιπλέον 50 ευρώ κ.ο.κ.

3) Το επίδομα θέσης ευθύνης το οποίο λαμβάνουν περίπου 65.000 δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί αυξάνεται κατά 30%. Αφορά τμηματάρχες, υποδιευθυντές, διευθυντές, γενικούς διευθυντές, ενώ αντιστοίχως αφορά και στα επιδόματα θέσεως ευθύνης των ενστόλων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των ιατρών του ΕΣΥ, των ερευνητών, των προϊσταμένων εκπαίδευσης κ.λπ. Ετσι, ένας τμηματάρχης θα λαμβάνει επιπλέον 87 ευρώ, ένας υποδιευθυντής 105 ευρώ, ένας διευθυντής 135 ευρώ και ένας γενικός διευθυντής 300 ευρώ περισσότερα το μήνα.

4) Αυξάνεται κατά 15 ευρώ το μηνιαίο επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά. Πρόκειται για ειδικό επίδομα που το λαμβάνουν 112.000 δικαιούχοι. Το εν λόγω επίδομα αναπροσαρμόζεται από 55 ευρώ σε 70 ευρώ για τους έγγαμους χωρίς τέκνα και από 115 ευρώ σε 130 ευρώ για τους έγγαμους με τέκνα.

5) Αυξάνεται κατά 30% το μηνιαίο επίδομα παραμεθορίου. Το επίδομα, το οποίο χορηγείται σε 21.200 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αυξάνεται από τα 100 στα 130 ευρώ.

6) Χορηγούνται επιπλέον αυξήσεις μισθών στα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) και θεσπίζεται ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης, με τη συνολική μεσοσταθμική αύξηση των αμοιβών τους να φθάνει το 10%. Συγκεκριμένα, αναπροσαρμόζεται, αναδρομικά από 07/10/2022 το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ (12.500 δικαιούχοι) σε συμμόρφωση με τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ. Η αύξηση αυτή είναι επιπλέον της αύξησης των 70 ευρώ και της οικογενειακής παροχής που θα λάβουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και αναλύθηκε παραπάνω.

7) Αυξάνεται η χιλιομετρική αποζημίωση των υπαλλήλων από τα 0,15 ευρώ στα 0,20 ευρώ (κατά 33%) για μετακινήσεις που αφορούν υπηρεσιακές ανάγκες. Επιπλέον αναπροσαρμόζονται οι δαπάνες διανυκτέρευσης στο εσωτερικό από 25% έως 33%, καθώς και στο εξωτερικό κατά 10%. Αφορά το σύνολο των φυσικών προσώπων που μετακινούνται με εντολή Δημοσίου για υπηρεσιακές ανάγκες.

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

Πόσα θα πάρουν στην τσέπη   

Σύμφωνα με ενδεικτικούς υπολογισμούς του «Ε.Τ.», οι παραπάνω παρεμβάσεις στα μισθολόγια του Δημοσίου θα έχουν ως συνέπεια τα καθαρά ποσά τακτικών αποδοχών των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων που δεν βαρύνονται με εξαρτώμενα τέκνα και δεν έχουν θέσεις ευθύνης να αυξηθούν κατά 2,6% έως 9% ή κατά 39 έως 56 ευρώ το μήνα. Δηλαδή οι αυξήσεις βασικών μισθών που θα πάρουν «στο χέρι» οι υπάλληλοι θα είναι μικρότερες σε ποσοστά και σε ποσά από τις αυξήσεις κατά 70 ευρώ που προβλέπονται για τα μικτά ποσά. Αυτό θα οφείλεται στη σημαντική αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος, η οποία θα προκύψει εξαιτίας της ανόδου των φορολογητέων αποδοχών σε υψηλότερα επίπεδα φορολογικών συντελεστών λόγω της μη τιμαριθμοποίησης των φορολογικών κλιμακίων.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από αναλυτικούς πίνακες ενδεικτικών παραδειγμάτων που δημοσιεύουμε, οι αυξήσεις κατά 70 ευρώ το μήνα στους μικτούς βασικούς μισθούς, που θα λάβουν από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι χωρίς εξαρτώμενα τέκνα και χωρίς θέσεις ευθύνης, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 5045/2023, θα προκαλέσουν:

1) Αυξήσεις από 3,25% έως 8,97% επί των μικτών βασικών μισθών.

Πιο αναλυτικά, τα ποσοστά αυξήσεων επί των μικτών βασικών μισθών θα κυμανθούν – από τα υψηλότερα προς τα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια:

α) από 5,40% έως 8,97% στην κατηγορία ΥΕ

β) από 4,44% έως 8,16% στην κατηγορία ΔΕ

γ) από 3,45% έως 6,75% στην κατηγορία ΤΕ

δ) από 3,25% έως 6,41% στην κατηγορία ΠΕ.

2) Αυξήσεις από 2,61% έως 8,97% σε ποσοστά ή από 38,81 έως 55,85 ευρώ επί των καθαρών βασικών μισθών, δηλαδή επί των ποσών που παίρνουν «στο χέρι» οι υπάλληλοι (αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών και φόρων εισοδήματος).

Εικόνα
πινακας
Εικόνα
πινακας

Γιώργος Παλαιτσάκης

eleftherostypos.gr

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis