Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
100pol
12:58 | 24/05/2023

Προς: Τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

          Αντιστράτηγο κ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Λάζαρο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Διαβάστε επίσης

Κοιν.: 1) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.

             Αντιστράτηγο κ. ΓΚΑΡΙΛΑ Ελευθέριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

         2) Προϊστάμενο Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α.

             Α/Δ΄ κ. ΠΟΛΥΖΟ Δημήτριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

         3) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

         4) Αστυνομικές Υπηρεσίες Αθηνών

 

Θέμα: «Πίνακας τακτικών μεταθέσεων αστυνομικών έτους 2023»

       Κύριε Αρχηγέ,

     Εκατοντάδες είναι τα ερωτήματα των μελών μας που επικοινωνούν με τα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για να ενημερωθούν για την ημερομηνία πραγματοποίησης του Συμβουλίου Μεταθέσεων Κατωτέρων Α.Ε.Α. το οποίο θα επικυρώσει τον πίνακα μεταθέσεων έτους 2023 για τους νομούς της Χώρας, αφού σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του Π.Δ. 100/03, «το Συμβούλιο Μεταθέσεων συνέρχεται σε συνεδρίαση το τρίτο 10ήμερο Μαΐου και με πρακτικό του αποφασίζει τις μεταθέσεις.

Το αργότερο μέχρι την 10η Ιουνίου οι αποφασισθείσες μεταθέσεις κοινοποιούνται με διαταγή του Προϊστάμενου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού».

     Ο ν. 2190/94 όπως τροπ. με το ν. 5043/23 αναφέρει ότι «κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Άρθρου 14 παρ.1 του παρόντος, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση».

  Παράλληλα όμως, στον ανωτέρω νόμο γίνεται μνεία ότι «επιτρέπονται υπηρεσιακές μεταβολές σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες της υπηρεσίας. Για κάθε μεταβολή της παρούσας παραγράφου απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τον αρχαιότερο Σύμβουλο της επικρατείας και τους δύο αρχαιότερους παρέδρους του ίδιου δικαστηρίου. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας την επομένη της προκήρυξης των εκλογών

    Κύριε Αρχηγέ,

     Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και εξαιτίας του γεγονότος ότι:

  • Πρόκειται για τακτικό πίνακα ανακοίνωσης μετατιθέμενων με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια),
  • Η χορήγηση των Φύλλων Πορείας στους όποιους μετατιθέμενους πραγματοποιείται μέχρι την 31η Αυγούστου,
  • Με την ανακοίνωση του πίνακα θα γίνει έγκαιρος οικογενειακός προγραμματισμός των συναδέλφων (π.χ. ανεύρεση οικίας σε άλλο νομό κλπ), παρακαλούμε όπως από πλευράς του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. υποβληθεί άμεσα σχετικό ερώτημα προς το Συμβούλιο Της Επικρατείας, ώστε να ξεκαθαριστεί η δυνατότητα ή μη, πραγματοποίησης Συμβουλίου Μεταθέσεων με μοναδικό θέμα συνεδρίασης την επικύρωση του πίνακα τακτικών μεταθέσεων έτους 2023.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis