Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
12:00 | 15/09/2022

Όπως είναι γνωστό, τον Μάιο 2021,  προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία ως Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.).

Ο αριθμός των προσλαμβανομένων υποψηφίων ως Ειδικών Φρουρών καθορίσθηκε σε τετρακόσιους (400), με δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον εξακοσίων (600) από λίστα επιλαχόντων, αν και όταν παραστεί ανάγκη εντός εννέα (9) μηνών από την πρόσληψη των αρχικώς επιτυχόντων.

Στην προκήρυξη αυτή οριζόταν ότι οι υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.

Ένα μήνα μετά την έκδοση της προκήρυξης εκδόθηκαν, από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφάσεις, με τις οποίες κρίθηκε ότι η διάταξη που όριζε ως αναγκαίο προσόν για την πρόσβαση στις Σχολές Αστυνομικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κοινό, ανεξαρτήτως φύλου, ελάχιστο ανάστημα 1,70 μ., είναι αντισυνταγματική και αντίθετη προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, τον Νοέμβριο 2021 εκδόθηκε όμοια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι και οι διατάξεις που ορίζουν το όριο του 1,70 μ., ως υποχρεωτικό προσόν για την πρόσληψη, αδιακρίτως, ανδρών και γυναικών στην Ελληνική Αστυνομία ως Ειδικών Φρουρών, είναι αντισυνταγματικές και αντίθετες προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επισημαίνεται ότι πλέον έχει τροποποιηθεί το νομοθετικό καθεστώς και έχει μειωθεί στο 1,63μ. το όριο αναστήματος για τις γυναίκες υποψήφιες αστυνομικών σχολών και για πρόσληψη ως Ειδικών Φρουρών ή Συνοριακών Φυλάκων.

Ωστόσο, η διαδικασία της ως άνω προκήρυξης για την συγκρότηση των Ο.Π.Π.Ι. προχώρησε με βάση το όριο αναστήματος (1,70μ.) για τις γυναίκες, με αποτέλεσμα να αποκλεισθούν δεκάδες υποψήφιες που θα βρίσκονταν σε προσλήψιμη θέση με βάση τα μόριά τους. Ορισμένες εξ αυτών έχουν ήδη προσφύγει στα δικαστήρια προκειμένου να επιτύχουν την πρόσληψή τους.

Εξάλλου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης των αρχικώς τετρακοσίων (400) Ειδικών Φρουρών, αποφασίστηκε, τον Ιούνιο 2022, η πρόσληψη επιπλέον εξακοσίων (600) Ειδικών Φρουρών από τη λίστα των επιλαχόντων.

Ήδη, έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της πρόσληψης αυτών και οι προσληφθέντες έχουν εισαχθεί για εκπαίδευση προ ολίγων ημερών.                                                            

                                                                                    ΠΕΤΡΟΣ Ε. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

                                                                              ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

                                                                                       Α.Μ. ΔΣΑ 22471

                                                                        ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 8, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 105 64

                                                                         ΤΗΛ. 210-3213546 - FAX 210-3249839

                                                                                       info@aslawfirm.gr  

                                                                         ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

                                                                         «Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ – Α. ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ 

                                                                           & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Α.Μ. ΔΣΑ 80665)

 

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis