Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
euro_istock-2024719903
16:09 | 09/07/2024

Σε μια σημαντική απόφαση προχώρησε η κυβέρνηση, καθορίζοντας το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους υπαλλήλους του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) και της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.

Οι υπάλληλοι κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με την εκπαίδευση, τον κλάδο, την ειδικότητα και την υπηρεσία τους.

Διαβάστε επίσης

Ενδεικτικά, οι υπάλληλοι σε στρατιωτικά εργοστάσια, αεροδρόμια, ελικοδρόμια, ναυστάθμους, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σχηματισμούς, πλωτά μέσα και λιμενικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας τους.

Οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Φυλάκων, των ειδικοτήτων Εποπτών Φυλάκων και Προσωπικού Ασφαλείας που απασχολούνται σε κυλιόμενες νυχτερινές βάρδιες, κατατάσσονται στην κατηγορία Γ' ή Δ' ανάλογα με την περίπτωση.

Οι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής κατατάσσονται στην κατηγορία Δ'. Τέλος, οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών που απασχολούνται ως οδηγοί βαρέων φορτηγών, λεωφορείων, ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και εύφλεκτων καυσίμων κατατάσσονται στην κατηγορία Γ'.

Κατηγορίες και ποσά επιδόματος:

Κατηγορία Α':
⦁ Ποσό: 200 ευρώ
⦁ Δικαιούχοι: Υπάλληλοι που απασχολούνται σε ιδιαίτερα επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, όπως τα στρατιωτικά εργοστάσια, στρατιωτικά αεροδρόμια και ελικοδρόμια, ναυστάθμους, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σχηματισμούς, καθώς και πλωτά μέσα και λιμενικές εγκαταστάσεις.

Κατηγορία Β':
⦁ Ποσό: 165 ευρώ
⦁ Δικαιούχοι: Υπάλληλοι που εργάζονται σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου και ανθυγιεινότητας, αλλά λιγότερο επικίνδυνες σε σχέση με την Κατηγορία Α'. Αυτές οι συνθήκες περιλαμβάνουν εργασία σε συνεργεία επισκευής εγκαταστάσεων και άλλες συναφείς θέσεις.

Κατηγορία Γ':
⦁ Ποσό: 150 ευρώ
⦁ Δικαιούχοι: Υπάλληλοι που απασχολούνται ως οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων, ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και εύφλεκτων καυσίμων, και ρυμουλκών οχημάτων. Περιλαμβάνει επίσης τους υπαλλήλους της δημόσιας επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» που εργάζονται σε κυλιόμενες νυχτερινές βάρδιες.

Κατηγορία Δ':
⦁ Ποσό: 105 ευρώ
⦁ Δικαιούχοι: Υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής, καθώς και άλλοι υπάλληλοι που δεν εμπίπτουν στις πιο επικίνδυνες κατηγορίες αλλά εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες.

 

Κατηγορία Ε':
⦁ Ποσό: 70 ευρώ
⦁ Δικαιούχοι: Υπάλληλοι που εργάζονται σε θέσεις με τη λιγότερη έκθεση σε κινδύνους και ανθυγιεινές συνθήκες, σε σύγκριση με τις προηγούμενες κατηγορίες.

Γενικές ρυθμίσεις:

1. Το επίδομα καταβάλλεται μόνο σε υπαλλήλους που εργάζονται πλήρως και αποκλειστικά στις θέσεις που δικαιολογούν την καταβολή του.
2. Διακόπτεται σε περίπτωση μετακίνησης, απόσπασης, μετάθεσης ή διάθεσης από τις θέσεις αυτές.
3. Δεν καταβάλλεται σε προσωπικό που ασκεί αποκλειστικά διοικητικής φύσης καθήκοντα.
4. Συνεχίζει να καταβάλλεται κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, όπως κανονικές, ειδικές, άδειες μητρότητας και άδειες ανατροφής παιδιού, βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια και αναρρωτική άδεια με νοσηλεία.
5. Το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται για όσο διάστημα οι δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες και συνδικαλιστική άδεια.
6. Για τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.
7. Εάν το επίδομα μειωθεί σε σχέση με το καταβαλλόμενο επίδομα κατά την 1.1.2024, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται.
8. Εάν το επίδομα αυξηθεί σε σχέση με το καταβαλλόμενο επίδομα κατά την 1.1.2024, η προκύπτουσα διαφορά θα καταβληθεί στο ακέραιο.

Θανάσης Κουκάκης

Πηγή:  dnews.gr

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis