Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
θεόφιλος παπαδάκης
13:38 | 14/03/2024

Αναγνώσεις του Policenet.gr μας έθεσε το εξής ερώτημα:

"Πότε θα συνεδριάσει το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων για τις θέσεις κατώτερων αξιωματικών - τακτικές μεταθέσεις 2024?"

Διαβάστε επίσης

Το Policenet.gr  έθεσε το ζήτημα στον Συνδικαλιστή της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Θεόφιλο Παπαδάκη, ο οποίος μας επισήμανε τα εξής:

 

Το αρμόδιο Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεδριάσει εντός ολίγων ημερών, μετά την κύρωση των Πινάκων ετήσιων κρίσεων των Αξιωματικών με βαθμό Υπαστυνόμου Β' και θα εκδόσει τον σχετικό Πινακα Μεταθέσεων ανά περιοχή μετάθεσης (ΓΑΔ Αττικής, ΓΑΔ Θεσσαλονίκης και Διεύθυνση Αστυνομίας Νομών της χώρας) με τις θέσεις για Υπαστυνόμους Β' και Α' (που είναι ενιαίες) και Αστυνόμων Β'.

Υπόψη ότι η ανωτέρω διαδικασία αφορά μόνο τους Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων που προέρχονται από τη ΣΑΕΑ και το ΤΕΜΑ. Ενώ βέβαια, οι μεταθέσεις ανά περιοχή μετάθεσης για Αξιωματικούς από τον βαθμό του Υπαστυνόμου Β ' έως και του Αστυνόμου Β', αξίζει να σημειωθεί, γίνονται με το σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων με μόρια!

Σας επισυνάπτω τη σχετική διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του π.δ. 100/2003:

"Οι μεταθέσεις των Αστυνόμων B, των Υπαστυνόμων Α και των Υπαστυνόμων B ενεργούνται ως ακολούθως:

α. Εντός 10ημέρου από την κύρωση των πινάκων ετήσιων κρίσεων των Υπαστυνόμων B, το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, καταρτίζει αριθμητικούς πίνακες, κατά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και Θεσσαλονίκης, Αστυνομική Διεύθυνση και άλλη αυτοτελή Υπηρεσία που εδρεύει στη περιφέρειά τους αλλά δεν υπάγεται σ΄ αυτές, των κενών κατά βαθμό οργανικών θέσεων που πρέπει να πληρωθούν κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις.

β. Οι ανωτέρω πίνακες κοινοποιούνται αμέσως στις Υπηρεσίες και λαμβάνουν γνώση ενυπογράφως όλοι οι αξιωματικοί του παρόντος άρθρου. Οι επιθυμούντες μετάθεση για τις θέσεις αυτές υποβάλλουν εντός 10ημέρου αιτήσεις για Υπηρεσίες δύο (2) περιοχών μετάθεσης, κατ΄ ανώτατο όριο. Κατ` εξαίρεση, οι Yπαστυνόμoι A δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις και για προκηρυχθείσες θέσεις Αστυνόμων B. Οι ως άνω αιτήσεις εξετάζονται μόνο στην περίπτωση που οι θέσεις αυτές δεν καλύπτονται από αξιωματικούς του προβλεπόμενου βαθμού. Κατά τον ίδιο χρόνο υποβάλλονται και οι αιτήσεις για Υπηρεσίες της ιδίας περιοχής μετάθεσης".

Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους του συναδέλφους και εύχομαι να προκύψει ικανός και μεγάλος αριθμός θέσεων για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, έτσι ώστε να καλυφθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, οι κενές οργανικές θέσεις!

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Αστυνόμος Β',
Συνδικαλιστής Ελληνικής Αστυνομίας

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis