Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
λαπ τοπ
20:39 | 12/06/2024

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» προσφέρεται εξ αποστάσεως, από τη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), με σημαντικά μειωμένα δίδακτρα ύψους 4.200 Ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο (2) ακαδημαϊκών κατευθύνσεων: (α) Ενέργεια και Ρύπανση και (β) Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων.

Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος σε κοινωνικό και πολιτειακό επίπεδο, καθώς και να μεταφέρει στους φοιτητές του τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου απαραίτητη για την περιβαλλοντική διαχείριση. Με την εξειδίκευση που παρέχεται, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να προτείνουν, να αξιολογούν και να υλοποιούν διαχειριστικές και τεχνικές λύσεις σε περιβαλλοντικά ζητήματα και να συμβάλλουν στο εργασιακό τους περιβάλλον στην προστασία του περιβάλλοντος από λανθασμένες πρακτικές. Πρόκειται για Πρόγραμμα που προσφέρει ευρύτατες επαγγελματικές προοπτικές, καθώς οι απόφοιτοί του μπορούν να εξελίξουν την υπάρχουσα καριέρα τους ή να εργοδοτηθούν σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες (σε θέματα περιβάλλοντος, γεωργίας, οικοσυστημάτων, ενέργειας), σε διάφορους οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου (ως Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Περιβαλλοντικοί Επιθεωρητές, στην Εκπαίδευση, σε μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς και σε Ερευνητικά Κέντρα και Εργαστήρια. Ακόμη, οι απόφοιτοι του Προγράμματος δύναται να απασχοληθούν ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε αντικείμενα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα των δύο ακαδημαϊκών κατευθύνσεων, όπως είναι η μελέτη της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κατασκευών, η παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας κ.ο.κ.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), προσφέρει 120 μονάδες ECTS και ο ελάχιστος χρόνος πλήρους φοίτησης είναι τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα σημαντικά μειωμένα δίδακτρα ύψους 4.200 Ευρώ (από 5.400 Ευρώ) αφορούν όλους, όσοι θα εγγραφούν στο Πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Εκπτώσεις (από 10% ως πλήρη απαλλαγή) παρέχονται από το Πανεπιστήμιο σε δικαιούχους υποψήφιους φοιτητές.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι ευρωπαϊκό δημόσιο, καινοτόμο και ψηφιακό Πανεπιστήμιο, ειδικευμένο στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με αποστολή την προώθηση της δια βίου μάθησης. Το ΑΠΚΥ αξιοποιεί όλα όσα έχουν να προσφέρουν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, παρέχοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο την ευελιξία και την πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάσει από τον προσωπικό του χώρο, στον δικό του ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορεί να διαθέσει για τη φοίτησή του. Το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό υποστηρίζει και καθοδηγεί τους φοιτητές, ώστε να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισδοχή στο ΜΠΣ «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», αλλά και στα υπόλοιπα 19 Μεταπτυχιακά και 4 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου 2024  μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου: https://admissions.ouc.ac.cy/admissions.

www.ouc.ac.cy | +357 22411600 / 711 | [email protected]

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis