Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
easy education
16:59 | 10/02/2023

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα που στηρίζονται στην εξ αποστάσεως μεικτή εκπαίδευση. 

Η παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων αποτελεί καίρια επιλογή όλων των πτυχιούχων τριτοβάθμιου ιδρύματος, αλλά και του συνόλου της κοινωνίας, τόσο για ενίσχυση υπάρχουσας θέσης εργασίας, όσο και για την ανεύρεση νέας. Το σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον επιβάλλει την αξιοποίηση ευκαιριών που αποδίδει η δια βίου μάθηση για την προσωπική  και επαγγελματική ανέλιξη τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. 

Σημαντικό πλεονέκτημα για την ανεύρεση νέας ή ενίσχυση της υπάρχουσας θέσης εργασίας, αποτελεί η κατοχή πιστοποιητικών - βεβαιώσεων παρακολούθησης ΕΤΗΣΙΩΝ επιμορφώσεων που προσδίδουν μόρια στην Α’Βάθμια, τη Β’Βάθμια εκπαίδευση καθώς και σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και στο σύνολο του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  

Με την παρακολούθηση των ετήσιων επιμορφώσεων στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» και στη «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», ο εκπαιδευόμενος δύναται να ενταχθεί στους επικουρικούς πίνακες ή στους φημολογούμενους πίνακες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Επιπλέον, όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί προχωρούν σε επιπλέον μετεκπαίδευση αναλαμβάνοντας την ετήσια επιμόρφωση στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» ή και σε συνδυασμό παρακολούθησης ετήσιων προγραμμάτων ώστε να διεκδικήσουν θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή.

Κορυφαία στην προτίμηση εκπαιδευτικών και γονέων για επιπλέον επιμόρφωση είναι τα προγράμματα «Σχολική Ψυχολογία», «Παιδοψυχολογία : Ολιστική Προσέγγιση » & «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Ψυχολογία της νεανικής σχέσης».

Επίσης, ενόψει της επόμενης εξεταστικής περιόδου του ΕΟΠΠΕΠ για απόκτηση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν ν παρακολουθήσουν το σεμινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», ώστε να οδηγηθούν απευθείας στις εξετάσεις του φορέα.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική ανέλιξη, παρουσιάζουν οι ετήσιες επιμορφώσεις "Θετική Ψυχολογία", "Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: Στο μυαλό ενός δράστη" και η «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», οι οποίες καθιστούν τον/την κάτοχο των συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων πλέον ανταγωνιστικό/ή σε όλους τους τομείς.  

Τέλος, για όσους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα προτείνονται έντονα οι επιμορφώσεις «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» & «Social media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό», οι οποίες προσφέρουν γνώσεις χρήσιμες για κάθε επιχείρηση και οργανισμό. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκδίδεται -αντιστοίχως με τον θεματικό τίτλου του προγράμματος σπουδών- βεβαίωση παρακολούθησης. Η βεβαίωση παρακολούθησης, εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, δύναται να αποδώσει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως κάθε φορά θα ισχύουν τα κριτήρια μοριοδότησης στην εκάστοτε μελλοντική προκήρυξη προσλήψεων.

Κλείστε μία θέση  στα νέα τμήματα που ξεκινούν άμεσα και διεκδικήστε μία θέση εργασίας και επιπλέον μοριοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Help Desk του ΚΕΔΙΒΙΜ Παντείου Πανεπιστημίου για τις παραπάνω επιμορφώσεις 210 300 97 03  (help desk 10.00 – 16.00)

E-mail: [email protected] 
Website: https://easy-education.gr/

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "EASYEDUCATION KENTPO ΔΙΑ BIOY ΜΑΘΗΣΗΣ"

Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Easy-Education, αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδειοδότησης 192044348.

 

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis