Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
ASTYN
09:58 | 23/07/2023

Επιστολή αστυνομικού στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr:

Η σημερινες ανάγκες της κοινωνίας κάνουν τις σπουδες των Αστυνομικών να είναι κρίσιμος παράγοντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Καθημερινά αντιμετωπίζουν μοναδικές επαγγελματικές προκλήσεις στα πλαίσια τών καθήκοντων τους κάτι που κάνει απαραίτητη την πολύπλευρη μόρφωση τούς .

Διαβάστε επίσης

Με την συμμετοχή σε προγράμματα σπουδών Πανεπιστημίων οι αστυνομικοί εξελίσσονται, αποκτούν κριτική ικανότητα σύνθετη σκέψη και πολύπλευρη αντίληψη, εργαλεία απαραίτητα για να είναι αποτελεσματικοί στα καθήκοντά τους.

Οι σπουδές σε πανεπιστήμια συντελούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, αναπτύσσοντας την ικανότητά τους να διαχειρίζονται καλύτερα τα προβλήματα, να λαμβάνουν αποφάσεις και να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Επίσης αναπτύσουν την δυνατότητα να συνεργάζονται και να δρουν αποτελεσματικά με αντίστοιχους επαγγελματίες από διάφορες χώρες.

Η ισονομία και η διαφάνεια είναι θεμελιώδεις αξίες στη δημοκρατία

Η άνιση μεταχείριση των αστυνομικών σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους πρέπει να σταματήσει.

Άλλωστε ολοι οι υπάλληλοι πρέπει να θεωρούνται ισότιμοι και να αντιμετωπίζονται με δίκαιο τρόπο.

Η άνιση μεταχείριση υπαλλήλων με τα ίδια προσόντα δείχνει έλλειψη δικαιοσύνης δημιουργωντας κοινωνικό αποκλεισμό και δυσαρέσκεια και δεν μπορεί να είναι αποδεκτή σε ένα σύγχρονο κράτος.

κ. Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη έχετε υποχρέωση να πράξετε το αυτονόητο. Αναγνωρίσετε τα Πτυχία ΑΕΙ στην Αστυνομία όπως το κράτος κάνει σε όλο το Δημόσιο στους στρατιωτικούς και στους Πυροσβέστες.

Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis