Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
1
16:45 | 07/03/2023

Έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Αθήνας:

Προς: 1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

               κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ Παναγιώτη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

           2) Τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

                κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

           3) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

               Αντιστράτηγο κ. ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

 

Κοιν.: Πίνακας Αποδεκτών

 

Θέμα: «Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου σε άνδρα αστυνομικό»

 

         Κύριοι Υπουργοί,

         Κύριε Αρχηγέ,

 

Στα γραφεία της Ένωσής μας καταφθάνουν εύλογα ερωτήματα από μέλη μας σχετικά με τη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου σε άνδρα αστυνομικό στην περίπτωση που η σύζυγός του έχει λάβει την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, αφού οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου τους ενημερώνουν ότι δεν δύνανται πλέον να απαντήσουν στα αιτήματά τους.Και τούτο διότι με την υπ’ αριθ. 72175/13/2006482 από 29/12/2013 Διαταγή του Προϊστάμενου Επιτελείου Α.Ε.Α., άνδρας αστυνομικός δικαιούνταν να κάνει χρήση ολόκληρης της εννεάμηνης άδειας με αποδοχές για την ανατροφή τέκνου της παρ.1 του άρθρου 10Α του π.δ. 27/1986, αν η σύζυγός του είχε λάβει την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας έξι (6) μηνών του άρθρου 142 εδ. Α’ του ν. 3655/2008. Πλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4997/2022 «Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας – Τροποποίηση άρθρου 142 ν.3655/2008» τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν.3655/2008 ως προς τη χρονική διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας και πλέον η μητέρα εργαζόμενη που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, νυν e-ΕΦΚΑ, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και η εργαζόμενη που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνει χρήση ετήσιας κανονικής αδείας, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας εννέα (9) μηνών.

Ως αποτέλεσμα, αφενός βρίσκεται σε ισχύ η υπ’ αριθ. 72175/13/2006482 από 29/12/2013 Διαταγή του Προϊστάμενου Επιτελείου Α.Ε.Α. και αφετέρου αφού επιμηκύνθηκε η άδεια μητρότητας από τους έξι (6) στους εννιά (9) μήνες, δεν υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την χορήγηση ολόκληρης της εννεάμηνης άδειας με αποδοχές, για την ανατροφή τέκνου στον άνδρα αστυνομικό.

 

      Κύριοι Υπουργοί,

      Κύριε Αρχηγέ,

       

Η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος επιβάλλεται να σταθεί αλληλέγγυα στο θεσμό της οικογένειας, όπως ορίζει και το άρθρο 21 του Συντάγματος και να μεριμνήσει για την επίλυση του όλου ζητήματος με καθοριστική παρέμβασή της, προβλέποντας ρητώς ευμενέστερες διατάξεις χορήγησης ολόκληρης της εννεάμηνη άδειας με αποδοχές για την ανατροφή τέκνου στον άνδρα  αστυνομικό, στην περίπτωση που η σύζυγος έχει λάβει την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας εννέα (9) μηνών.

 

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

 

    Πίνακας αποδεκτών: 

    Κοιν: 1) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.

             Αντιστράτηγο κ. ΓΚΑΡΙΛΑ Ελευθέριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

         2) Προϊστάμενο Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α.

             Α/Δ΄ κ. ΠΟΛΥΖΟ Δημήτριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

        3) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

        4) Αστυνομικές Υπηρεσίες Αθηνών

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis