Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
1
16:59 | 27/02/2024

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΓΕΑ (haf.gr) οι διαδικασίες που διέπουν τον φετεινό παραθερισμό του εν ενεργεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, των στρατιωτικών δικαστικών λειτουργών και του προσωπικού Πολεμικής Διαθεσιμότητας/Αποστρατείας, μελών ΕΑΑΑ, μελών ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α και του συνταξιούχου πολιτικού προσωπικού στα Κέντρα Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας (ΚΕΔΑ), και παρέχονται οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος.

Στο σχετικό έγγραφο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:

Διαβάστε επίσης

- Τα στελέχη που υπηρετούν στο εξωτερικό και δεν έχουν επαναπατριστεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος αρχικής υποβολής αιτήσεων παραθερισμού δεν δύνανται να προγραμματιστούν για παραθερισμό κατά το τρέχον έτος,

- Σε περίπτωση που αμφότεροι οι σύζυγοι είναι δικαιούχοι παραθερισμού, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι δύο. Ωστόσο, μετά την κοινοποίηση των αρχικών καταστάσεων παραθερισμού, δικαίωμα υποβολής τελικής επιθυμίας παραθερισμού έχει ένας εκ των δύο (είτε είναι τακτικοί είτε αναπληρωματικοί),

- Οι δικαιούχοι όλων των κατηγοριών δύναται να υποβάλουν αρχική αίτηση, δηλώνοντας δύο περιόδους παραθερισμού σε ένα μόνο ΚΕΔΑ που επιθυμούν. Στη συνέχεια, πρέπει υποχρεωτικά να οριστικοποιήσουν την τελική τους επιθυμία, επιλέγοντας μία από τις δύο περιόδους παραθερισμού που δήλωσαν αρχικά, στο ΚΕΔΑ επιθυμίας τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ως ακολούθως:

Το εν ενεργεία Στρατιωτικό προσωπικό της ΠΑ:

- Υποβάλει αρχική αίτηση αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα www.haf.gr στο πεδίο «Διαδικτυακές Υπηρεσίες»,

- Η περίοδος υποβολής των αρχικών αιτήσεων ορίζεται από σήμερα έως και την 11η Μαρτίου 2024, στην οποία ο δικαιούχος δύναται να τροποποιεί την αίτησή του όσες φορές επιθυμεί. Μη υποβολή αρχικής αίτησης συνεπάγεται τον αποκλεισμό από περαιτέρω διαδικασίες,

- Οι αξιωματικοί Πολεμικής Διαθεσιμότητας/Αποστρατείας υποβάλουν αιτήσεις παραθερισμού σε έντυπη μορφή έως και την 6η Μαρτίου 2024 στο 251ΓΝΑ και στις κατά τόπους μονάδες-υπηρεσίες,

- Τα στελέχη των Στρατιωτικών Δικαστικών Λειτουργών υποβάλουν αιτήσεις παραθερισμού σε έντυπη μορφή έως και την 6η Μαρτίου 2024 στις μονάδες-υπηρεσίες τους αντίστοιχα,

- Το εν ενεργεία πολιτικό προσωπικό της ΠΑ υποβάλει αίτηση αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα www.haf.gr και ακολουθεί την ίδια διαδικασία υποβολής αίτησης του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού,

- Οι συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι που επιθυμούν να παραθερίσουν στα ΚΕΔΑ της ΠΑ δύνανται να υποβάλουν έντυπη αίτηση παραθερισμού έως και την 11 Μαρ 2024 στο ΓΕΑ/Β5 (για όλα τα ΚΕΔΑ πλην του ΚΕΔΑ Σκοτίνας και Χαλκουτσίου) ή ΑΤΑ/Β5 (για το ΚΕΔΑ Σκοτίνας) ή στο Τμήμα Προσωπικού της 114ΠΜ (για το ΚΕΔΑ Χαλκουτσίου),

- Τα μέλη της ΕΑΑΑ υποβάλλουν αίτηση στην ΕΑΑΑ,

- Ο προγραμματισμός παραθερισμού των μελών του ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α. πραγματοποιείται κατόπιν συνεργασίας του εν λόγω συλλόγου με τις αρμόδιες διευθύνσεις μέριμνας στρατιωτικού προσωπικού του ΓΕΑ, ΑΤΑ, και του Τμ. στρατιωτικού προσωπικού της 114ΠΜ.

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis