Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
αστυνομια_Λιμενικό
14:19 | 09/02/2023

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 7 / 09-02-2023

 Αθήνα, 09/02/2023

 

ΠΡΟΣ:

Τον Υπουργό Οικονομικών
κ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ Χρήστο

ΚΟΙΝ:

1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ Παναγιώτη

2. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο

3. Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ

ΘΕΜΑ:

«Απαλλαγή φορολόγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,
ύψους εξακοσίων (600,00) ευρώ»

κ. Υπουργέ,

1. α) Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» (Α ́230), χορηγήθηκε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ύψους εξακοσίων (600,00) ευρώ, στο σύνολο του ένστολου προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο καταβλήθηκε κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022.

β) Κατά τους ορισμούς του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 123 του εν λόγω νόμου προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, ότι: «Κατά την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του παρόντος άρθρου δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.» γ) Επειδή, η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση, απαλλάχθηκε από παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την ημερομηνία καταβολής της, το συνολικό καταβληθέν ποσό, θα συμπεριληφθεί/προστεθεί στο σύνολο του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς των δικαιούχων και συνεπώς θα φορολογηθεί με το φορολογικό συντελεστή που αναλογεί στο εισοδηματικό φορολογικό κλιμάκιο των δικαιούχων, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων το 2023, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη επιβάρυνση ενός εκάστου των δικαιούχων κατά 20% έως 28% ήτοι κατά 120 ευρώ έως 168 ευρώ, αντίστοιχα.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή η ρύθμιση για μη παρακράτηση φόρου μόνο κατά την καταβολή, δεν ικανοποιεί και το σκοπό της έκτακτης αυτής οικονομικής ενίσχυσης η Ομοσπονδία μας προτείνει την άμεση εκδήλωση εκ μέρους σας νομοθετικής πρωτοβουλίας για την πλήρη απαλλαγή από τη φορολόγηση της καταβληθείσας ενίσχυσης, γεγονός που εκτιμάται ότι δεν θα επιβαρύνει σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένης της εφάπαξ καταβολής του.

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  

Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis