Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
Σχολή Αστυφυλάκων
15:31 | 11/02/2024

Σύμφωνα με την σχετική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φέτος στη Σχολή Αστυφυλάκων θα εισαχθούν (μέσω της τη συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2023-2024) 1030 ιδιώτες.

 

Διαβάστε επίσης

Στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης αναφέρονται τα εξής αναφορικά με την κατανομή των ανωτέρω θέσεων:

Οι θέσεις των εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων (1030), κατανέμονται ως εξής:

1. Επί των χιλίων τριάντα (1030) θέσεων για τη Σχολή Αστυφυλάκων, κοινό ειδικό ποσοστό 5% της υπ’ αρ. 6502/15/7/16.5.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), καθώς και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν
να διεκδικήσουν θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό» (Β’ 1807), ήτοι πενήντα μία (51) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που αφενός συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, που ρυθμίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 και αφετέρου από υποψήφιους/ες που συμμετείχαν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου το 2022 ή το 2023 και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και συμμετέχουν στις διαδικασίες
επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13Γ του ν. 4186/2013.

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 την αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις και επέλεξαν να συμμετάσχουν σε αυτές διεκδικώντας μόνο το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Ειδικότερα, επί αυτού του κοινού ειδικού ποσοστού (5%), ήτοι πενήντα μία (51) θέσεις:

i) Ποσοστό 10%, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετείχαν το 2022 ή το 2023 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου, που ρυθμίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και συγκεκριμένα: Για όσους εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2023, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 60% των θέσεων, προκύπτουν τρεις (3) θέσεις και σε όσους εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2022, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 40% των θέσεων, προκύπτουν δύο (2) θέσεις και

ii) Οι υπόλοιπες σαράντα έξι (46) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, που ρυθμίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013.

2. Επί των υπολοίπων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα (979) θέσεων:

i. Ποσοστό 10%, ήτοι ενενήντα οκτώ (98) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022 ή το 2023 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος 2023-2024 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2023, σε ποσοστό 60%, ήτοι πενήντα εννέα (59) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022, σε ποσοστό 40%, ήτοι τριάντα εννέα (39) θέσεις.

ii. Ποσοστό 3%, ήτοι είκοσι εννέα (29) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις ειδικές εξετάσεις σε μαθήματα της Γ’ τάξης Λυκείου σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 με τις διαδικασίες εισαγωγής για τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), σε συνδυασμό με τις περ. i, ii και iii της παρ. 4α και γ’ του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α’ 90) (Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού).

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής μπορούν να συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εφόσον το επιθυμούν.

iii. Οι υπόλοιπες οχτακόσιες πενήντα δύο (852) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως ακολούθως:

fek

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis