Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
23:52 | 16/01/2024

To ΦΕΚ προβλέπει τα εξής:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 16 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 46 του π.δ. 24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

Διαβάστε επίσης

1. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του και εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4249/2014 σε συνδυασμό με τα άρθρα 39 και 46 του π.δ. 24/1997 και το άρθρο 85 του ν. 5018/2023, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Μαυρόπουλος Λάζαρος του Ανάργυρου (ΑΓΜΣ.238565), που γεννήθηκε το έτος 1963 στον Γρανίτη του Νομού Δράμας, στον οποίο απονέμεται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4249/2014 και το άρθρο 52 του π.δ. 24/1997, ο βαθμός του Στρατηγού της Ελληνικής Αστυνομίας εν αποστρατεία και ο τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4012211421/16.1.2024).

2. Διορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4249/2014 σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 παρ. 4 και 39 του π.δ. 24/1997, Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, με θητεία δύο (2) ετών, ο Υποστράτηγος Αστυνομίας Μάλλιος Δημήτριος του Βασιλείου (ΑΓΜΣ.239595), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιστρατήγου.

3. Τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 46 του π.δ. 24/1997, λόγω επιλογής νεότερου στην επετηρίδα συναδέλφου τους ως Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και εγγράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας, οι κατωτέρω Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας:

α. Δούβαλης Γεώργιος του Δημητρίου (ΑΓΜΣ.238626), που γεννήθηκε το έτος 1966 στο Τσεπέλοβο του Νομού Ιωαννίνων, στον οποίο απονέμεται, σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ. 24/1997, ο τίτλος του Επίτιμου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6231081054/16.1.2024).

β. Γκαρίλας Ελευθέριος του Αθανασίου (ΑΓΜΣ.230745), που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Κερασοχώρι του Νομού Ευρυτανίας, στον οποίο απονέμεται, σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ. 24/1997, ο τίτλος του Επίτιμου Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5510943335/16.1.2024).

γ. Σκλάβος Σπυρίδων του Δημητρίου (ΑΓΜΣ.239273), που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Θεισόα του Νομού Ηλείας, στον οποίο απονέμεται, σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ. 24/1997, ο τίτλος του Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3930117424/16.1.2024).

δ. Σπανουδάκης Νικόλαος του Μάρκου (ΑΓΜΣ.237712), που γεννήθηκε το έτος 1962 στους Απόστολους του Νομού Ρεθύμνης, στον οποίο απονέμεται, σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ. 24/1997, ο τίτλος του Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1256550117/16.1.2024).

4. Προάγεται, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 43 παρ. 1 του π.δ. 24/1997, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, στον βαθμό του Αντιστρατήγου Αστυνομίας εκτός οργανικών θέσεων, λόγω επιλογής νεότερου ομοιοβάθμου συναδέλφου του ως Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Κονδύλης Χρήστος του Βασιλείου (ΑΓΜΣ.233581), ο οποίος θεωρήθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του και θα αποστρατευθεί μετά από τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή του αυτή με άλλο προεδρικό διάταγμα. (Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: 2564/16-1-2024).

O Υπουργός ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis