Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
1
16:19 | 02/01/2024

Αρκετοί αναγνώστες του Policenet.gr , μας ρωτούν με μηνύματα τους, τι ισχύει (σε νομική βάση) για την δυνατότητα των αστυνομικών να φέρουν τατουάζ αλλά και να ασκούν δεύτερο επάγγελμα.

 

Για τα εν λόγω ζητήματα επικοινωνήσαμε με τον  Δικηγόρο Αθηνών Πέτρο Εμμ. Αγγελάκη o οποίος μας επισήμανε τα εξής:

Σε απάντηση ερωτημάτων αναγνωστών σας σχετικά με τη δυνατότητα στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων να φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) στο σώμα τους, καθώς και για τη δυνατότητα άσκησης άλλου επαγγέλματος από αστυνομικούς υπαλλήλους, σας εκθέτω τα εξής:

1. Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με αποφάσεις του που εκδόθηκαν το έτος 2014, με αφορμή την τότε ύπαρξη κωλύματος διορισμού υποψηφίων Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω υπάρξεως δερματοστιξίας (τατουάζ), έκρινε, επί υποθέσεων που είχα χειριστεί, ότι: «Επιτρέπεται να ορισθεί ότι η δερματοστιξία καθεαυτή συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικών φρουρών, εφόσον όμως αυτή είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις ως εκ του περιεχομένου τους είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους».

Δηλαδή, σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ, ενόψει και της συνταγματικής προστασίας της αξίας του ανθρώπου, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της αρχής της αναλογικότητας, δεν μπορεί να θεωρηθεί μη επιτρεπτή μια δερματοστιξία που δεν είναι με τη θερινή στολή εξωτερικά εμφανής, ανεξαρτήτως της απεικόνισης.

Ομοίως, δεν μπορεί να θεωρηθεί μη επιτρεπτή μια δερματοστιξία που είναι μεν με τη θερινή στολή εξωτερικά εμφανής, αλλά η σχετική απεικόνισή της δεν αναιρεί την ουδετερότητα των ένστολων υπαλλήλων, ούτε αντίκειται προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους.

2. Στο άρθρο 5 του Π.Δ. 538/1989 (ΦΕΚ Α’ 224/1989), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Π.Δ. 31/2001 (ΦΕΚ Α’ 26/2001), ορίζεται ότι:

«Απαγορεύεται στους αστυνομικούς η άσκηση άλλου επαγγέλματος και η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας ή τέχνης.

Κατ’ εξαίρεση, μετά από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αστυνομικός μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον αυτά συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης του, δεν παραβλάπτουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και δεν δίδουν αφορμή για δυσμενή σχόλια σε βάρος του ιδίου ή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Απαγορεύεται ο αστυνομικός να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανωνύμου εταιρίας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρίας.

Μετά από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αστυνομικός μπορεί να μετέχει στη διοίκηση ανωνύμου εταιρίας ή γεωργικού συνεταιρισμού».

Αθήνα, 1-9-2023

ΠΕΤΡΟΣ Ε. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ – Α. ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ 

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Α.Μ. ΔΣΑ 80665)

 

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis