Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
1
22:00 | 16/01/2023

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια, απόφαση του υφυπουργού Εθνικης 'Αμυνας με την οποία χορηγείται δικαίωμα υγειονομικής εξέτασης και νοσηλείας στα στρατιωτικά νοσοκομεία (ΣΝ) στα μέλη των οικογενειών των μαθητών παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) ως εξής:

   α. Στα μέλη οικογενειών των μαθητών παραγωγικών σχολών του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) στα ΣΝ του Στρατού Ξηράς,

Διαβάστε επίσης

   β. Στα μέλη οικογενειών των μαθητών παραγωγικών σχολών του ΠΝ στα ΣΝ του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ),

   γ. Στα μέλη οικογενειών των μαθητών παραγωγικών σχολών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ).

   Ως μέλη οικογένειας για τους δικαιούχους λογίζονται οι γονείς και τα ανήλικα αδέλφια των μαθητών παραγωγικών σχολών των ΕΔ.

   Επίσης δικαίωμα υγειονομικής εξέτασης και νοσηλείας στο 251 ΓΝΑ χορηγείται στους συνταξιούχους που εργάσθηκαν στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και στα μέλη των οικογενειών τους.

   Ως μέλη οικογένειας για τους δικαιούχους νοούνται η/ο σύζυγος του/της συνταξιούχου υπαλλήλου της ΠΑ, τα ανήλικα άγαμα τέκνα ηλικίας δεκατεσσάρων(14 )έως δεκαοκτώ(18) ετών καθώς και τα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο( 25ο )έτος της ηλικίας τους, και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού.

    Οι δικαιούχοι νοσηλεύονται στις δικαιούμενες θέσεις των νοσηλευτικών κλινών σύμφωνα με τα οριζόμενα του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

   Για την παροχή νοσηλείας εφαρμόζονται οι διατάξεις σχετικά με την προτεραιότητα των δικαιούχων περίθαλψης στα ΣΝ των ΕΔ.

    Η δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης βαρύνει:

   α. Τους ασφαλιστικούς φορείς των δικαιούχων, εφόσον η δαπάνη δικαιολογείται από τους οικείους φορείς,

   β. Τους ίδιους τους δικαιούχους, εφόσον η δαπάνη δεν δικαιολογείται από τους ασφαλιστικούς φορείς,

   γ. Τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο, εφόσον οι δικαιούχοι είναι ανασφάλιστοι.

    Το ύψος της αποζημίωσης για την παρεχόμενη περίθαλψη καθορίζεται σύμφωνα με το τιμολόγιο του οικείου ασφαλιστικού φορέα για τους ασφαλισμένους δικαιούχους, ή το τιμολόγιο του υπουργείου Υγείας, για τους ανασφάλιστους δικαιούχους.

    Η λογιστική τακτοποίηση της πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημόσιου λογιστικού.

    Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ' αρ. Φ.750/33115/31- 12-1990 (Β΄ 7/1991) απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής 'Αμυνας.

   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 'Αμυνας.  

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis