Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
13:00 | 07/06/2024

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 πέντε (5) Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με σημαντικά μειωμένα δίδακτρα. Τα συγκεκριμένα προγράμματα, αλλά και όλα όσα προσφέρονται από το ΑΠΚΥ για εγγραφές ως τις 14 Ιουνίου 2024, είναι πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην Ελλάδα αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τις κείμενες διαδικασίες του.  Το ΑΠΚΥ είναι δημόσιο, καινοτόμο και ψηφιακό Πανεπιστήμιο, ειδικευμένο στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αξιοποιεί όλα όσα έχουν να προσφέρουν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, παρέχοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο την ευελιξία και την πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάσει από τον προσωπικό του χώρο, στον δικό του ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορεί να διαθέσει για τη φοίτησή του. Το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό υποστηρίζει και καθοδηγεί τους φοιτητές, ώστε να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους.

Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και «Επιστήμες της Αγωγής» πιστώνονται με 90 μονάδες ECTS και το συνολικό μειωμένο κόστος φοίτησης ανέρχεται στα €3.300. Εξίσου σημαντικά μειωμένα δίδακτρα ισχύουν για νεοεισερχόμενους φοιτητές στα Μεταπτυχιακά προγράμματα (120 μονάδες ECTS) «Θεατρικές Σπουδές» και «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», ήτοι €3.400 και €4.200 αντίστοιχα.

Ο στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνωστικές (μεθοδολογικές, επιστημολογικές) δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σε βάθος τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, στη γενικότερη περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» συνδυάζει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία με τις σπουδές στον χώρο της λογοτεχνίας και της διδακτικής της γλώσσας. Προσφέρει δύο ακαδημαϊκές κατευθύνσεις: (α) Εφαρμοσμένη-Εκπαιδευτική Γλωσσολογία και (β) Λογοτεχνία και Λογοτεχνικός Γραμματισμός με βασικό χαρακτηριστικό την παράλληλη πορεία και τον επιστημονικό διάλογο μεταξύ τους, στοιχείο που διασφαλίζει τη συνοχή και τη διεπιστημονικότητα του Προγράμματος.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμες στους Αγωγής» εστιάζει σε θέματα παιδαγωγικών σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στα πεδστουςτης οργάνωσης, διοίκησης, αξιολόγησης και αναλυτικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση, στουςεπίσης στα γνωστουςκά πεδία της ειδικής αγωγής και των τεχνολογιών μάθησης. Το Πρόγραμμα προσφέρει τέσσερις (4) κατευθύνσεις: (α) Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική, (β) Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, (γ) Ειδική Εκπαίδευση και (δ) Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» εξελίσσεται και εμπλουτίζεται με νέες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, ώστε να ενισχύεται η επιστημονική εξειδίκευση και έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο του Θεάτρου, μέσα από τρεις (3) ακαδημαϊκές κατευθύνσεις: (α) Επιβίωση του αρχαίου δράματος (β) Θεατρική αγωγή, και (γ) Υποκριτική και σκηνοθεσία.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος σε κοινωνικό και πολιτειακό επίπεδο, καθώς  μεταφέρει στους φοιτητές του τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου απαραίτητη για την περιβαλλοντική διαχείριση.

Εκπτώσεις (από 10% ως πλήρη απαλλαγή) παρέχονται από το Πανεπιστήμιο σε δικαιούχους υποψήφιους φοιτητές (π.χ. φοιτητές ΑμΕΑ, μονογονείς, πολύτεκνοι, απόφοιτοι ΑΠΚΥ, κ.ά.).

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισδοχή στα εν λόγω Προγράμματα, αλλά και σε όλα τα προσφερόμενα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου 2024 μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου:

https://admissions.ouc.ac.cy/admissions.

www.ouc.ac.cy | +357 22411600 / 711 | [email protected]

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis