Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
study_pixabay
19:00 | 09/06/2024

To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» προσφέρεται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με σημαντικά μειωμένα δίδακτρα (3.300 Ευρώ). Πρόκειται για Πρόγραμμα που εστιάζει στην επιστημονική περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης και εξετάζει διαλεκτικά δυο βασικούς πυλώνες της: α) τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων β) την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις γνωστικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σε βάθος τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Με την ολοκλήρωσή του, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εργοδοτηθούν ή να εξελίξουν την επαγγελματική τους κατάσταση σε τομείς που είναι συναφείς με το αντικείμενο σπουδών, στον δημόσιο τομέα όπως και σε ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις ή και σε διεθνείς οργανισμούς, όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον ΟΟΣΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, σχεδιαστές, διοργανωτές ή αξιολογητές προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε κυβερνητικούς φορείς και εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς, ερευνητές σε κέντρα ερευνών και οργανισμούς που ασχολούνται με το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το ΜΠΣ «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS και ο ελάχιστος χρόνος πλήρους φοίτησης είναι τα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα σημαντικά μειωμένα δίδακτρα ύψους 3.300 Ευρώ (από 5.400 Ευρώ) προσφέρονται για όλους όσοι θα εγγραφούν στο Πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Εκπτώσεις (από 10% ως πλήρη απαλλαγή) παρέχονται από το Πανεπιστήμιο σε δικαιούχους υποψήφιους φοιτητές, ενώ και απόφοιτοι άλλων προγραμμάτων του ΑΠΚΥ που θα εγγραφούν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα επωφελούνται από τις εν λόγω εκπτώσεις.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι ευρωπαϊκό δημόσιο, καινοτόμο και ψηφιακό Πανεπιστήμιο, ειδικευμένο στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με αποστολή την προώθηση της δια βίου μάθησης. Το ΑΠΚΥ αξιοποιεί όλα όσα έχουν να προσφέρουν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, σε όλα τα στάδια της φοίτησης, περιλαμβανομένων και των τελικών εξετάσεων, παρέχοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο την ευελιξία και την πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάσει από τον προσωπικό του χώρο, στον δικό του ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορεί να διαθέσει για τη φοίτησή του. Το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό υποστηρίζει και καθοδηγεί τους φοιτητές, ώστε να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισδοχή στο ΜΠΣ «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», αλλά και στα υπόλοιπα 19 Μεταπτυχιακά και 4 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου 2024 μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου: https://admissions.ouc.ac.cy/admissions.

www.ouc.ac.cy | +357 22411600 / 711 | [email protected]

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis