Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
23:13 | 03/03/2022

 

Έγγραφο της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης:

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

  1.  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
  1. ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α.Μ.Θ. - ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ - Τ.Δ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΔΙΔ/ΧΟΥ
  1. ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Α.Μ.Θ.

Θέμα: “Χορήγηση επιδόματος παραμεθόριων περιοχών”

Σύμφωνα με την παρ. ε’ του άρθρου 127 ν. 4472/2017 “Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό (100) ευρώ.”

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά. 19 του ν.4534/2015 (σε συνδ. και με άρθρα 15 και 30 του Ν. 4024/2011) χορηγείται επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών σε όλους τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους (μόνιμους - δόκιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου) που υπηρετούν σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, όπως έχουν οριστεί με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που για την περιφέρειά μας περιλαμβάνουν τους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Δράμας.

Γίνεται εύκολα αντιληπτή η ανόμοια και άνιση μεταχείριση της πολιτείας σε βάρος των υπηρετούντων αστυνομικών στους Νομούς Ροδόπης, Ξάνθης και Δράμας, σε σχέση με τους υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, που υπηρετούν στις ίδιες περιοχές.

 Η αδικία λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται οι αστυνομικοί της Περιφέρειάς μας να ανταπεξέλθουν στο έργο τους, αναλαμβάνοντας σημαίνοντα ρόλο στη μέγιστη δυνατή προστασία της Χώρας μας από εξωτερικές (διασυνοριακά εγκλήματα) και εσωτερικές απειλές που εγκυμονούν συνεχείς και απρόβλεπτους κινδύνους για τη σταθερότητα, τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα, η εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών για πολιτικούς ή άλλους σκοπούς, καθιστά όλες τις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Περιφέρειάς μας στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του φαινομένου.

Η Πολιτεία απαιτείται να προσδώσει τη μέγιστη προσοχή και μέριμνα στην περιοχή μας, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. αποτελεί μία από τις φτωχότερες σε κατά κεφαλήν εισόδημα περιοχές της Χώρας, το οποίο σε συνδυασμό με τη γενικότερη μείωση του πληθυσμού, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην υποβάθμιση της περιοχής και εγκυμονεί κινδύνους βιωσιμότητας της κρισιμότερης παραμεθορίου ασφάλειας και σταθερότητας της Χώρας μας.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία μας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) προωθήσει στην πολιτική και φυσική μας ηγεσία το αναφερόμενο αίτημα, προκειμένου να χορηγηθεί το επίδομα παραμεθορίου και στους αστυνομικούς που υπηρετούν στις υπόλοιπες παραμεθόριες περιοχές της Περιφέρειάς μας.    

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Άγγελος ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ

Αστυνόμος Α΄

Ο Γενικός Γραμματέας

Σταύρος ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

Αστυνόμος Β΄

Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis