Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
15:29 | 22/04/2020

«Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών για το έτος 2020 από τους Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. – Έκδοση Εγκυκλίου για τον προσδιορισμό των όρων, προϋποθέσεων χορήγησης, δικαιολογητικών και της διαδικασίας εκταμίευσης αυτών»

Με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/1/1/180-Α΄ από 18-03-2020 (ΦΕΚ 1005 τ. Β΄/24-03-2020) Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου, για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους τους για το έτος 2020, ως ακολούθως:

  • Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €).
  • Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €) και
  • Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (2.100.000,00 €)

Επίσης με τις υπ’ αριθ. 11.4 από 15-4-2020 και Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των Τομέων του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.)για το έτος 2020, τα δικαιολογητικά καθώς και η διαδικασία εκταμίευσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1030/2/448 από 22-4-2020 Εγκύκλιος του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου μας με τίτλο «Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών – Ορισμός δικαιολογητικών –  Διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης», η οποία διαβιβάστηκε μέσω Police on Line και PSNET σε όλες της Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την ενημέρωση του ένστολου και πολιτικού προσωπικού αυτών.

Η εν λόγω Εγκύκλιος και οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις ανά Τομέα του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μας (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) είναι αναρτημένες παρακάτω.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορίζεται η Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 και λήξης η Τετάρτη 20 Μαΐου 2020.

Λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της εμφάνισης του ο κορωνοϊού COVID-19 και των μέτρων που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό της διασποράς-εξάπλωσής του αποφασίστηκε από το Δ.Σ. του Ταμείου για το έτος 2020 να μην γίνεται αποδεκτή η αυτοπρόσωπη υποβολή αίτησης στο Ταμείο μας για χορήγηση προσωπικού δανείου έκτακτης ανάγκης.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα γίνεται για μεν τους Τομείς Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. (προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας) μέσω του Police on Line, για δε τον Τομέα Τ.Π.Υ.Π.Σ. (προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος) μέσω του psnet, ατομικά για κάθε ασφαλισμένο ξεχωριστά ή για όλους τους Τομείς ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία.

Εφιστάται η προσοχή ως προς την κανονική και ορθή σύνταξη των σχετικών Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα κενά πεδία από τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι θα προβούν σε ενδελεχή έλεγχο αυτών για τυχόν ελλείψεις, προτού διαβιβαστούν στην Υπηρεσία μας, καθόσον έχει παρατηρηθεί σε προγενέστερα έτη, τα ανωτέρω δικαιολογητικά να αποστέλλονται με σημαντικές παραλείψεις και ως εκ τούτου να δυσχεραίνεται η διαδικασία εξέτασης και χορήγησης των εν λόγω δανείων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες δείτε την ενότητα Εγκύκλιος - Έντυπα Δανείων

πηγή:  teapasa.gr

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis