Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
12:14 | 24/07/2018

Σε συνέχεια του ψηφίσματος του 28ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, και προκειμένου τα αιτήματα που καταγράφηκαν σ’ αυτό, να μπορούν να υλοποιηθούν, παρακαλούμε για την προώθηση της παρακάτω πρότασης της Ένωσής μας, που αφορά στην τροποποίηση των διατάξεων του θέματος (παράγραφος 25 των θεσμικών αιτημάτων του ψηφίσματος):

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

 

Κατάργηση  του άρθρου 10 παρ. 3 του Π.Δ 24/1997 (ΦΕΚ Α-29/28-2-1997) ήτοι:

 «3. Αξιωματικοί κρινόμενοι κατάλληλοι για Υπηρεσία Γραφείου για κανένα λόγο δεν δύναται να επανέλθουν στην κατάσταση της Ενεργού Υπηρεσίας»

 

Τροποποίηση του άρθρου 44 παρ. 6 εδαφ. β Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α-263/23-12-2008):

Ισχύουσα διάταξη:

«Κατ’ εξαίρεση, οι αστυνομικοί μέχρι το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, οι συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους δύνανται, εντός τριών ετών από την ημερομηνία που τέθηκαν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, με αίτηση τους να ζητήσουν την επανεξέταση τους από την Α.Υ.Ε. προκειμένου να γνωματεύσει για την ικανότητα τους προς επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία.»

Προτεινόμενη διάταξη:

«Κατ’ εξαίρεση, οι αστυνομικοί μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α΄, οι συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί, δύνανται, εντός πέντε ετών από την ημερομηνία που τέθηκαν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, με αίτηση τους να ζητήσουν την επανεξέταση τους από την Α.Υ.Ε. προκειμένου να γνωματεύσει για την ικανότητα τους προς επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία.»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΟΣ

 
  1. Με την εφαρμογή της ανωτέρω πρότασης, θα επέλθει μόνο τυπική αλλαγή των σχετικών διατάξεων και δεν θα υπάρξει επιβάρυνση στον δημοσιονομικό προϋπολογισμό. Αντιθέτως σε αρκετές περιπτώσεις θα προκύψει και οικονομικό όφελος, διότι θα υπάρξει απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής του επιδόματος του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 3554/ 2002 (Α-80), ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.1 του Ν 3938/2011 (Α-61), στους αστυνομικούς που το λαμβάνουν και επιστρέφουν στην ενέργεια .
  2. Θα αποκατασταθεί μια αδικία σε βάρος των Αξιωματικών που τραυματίζονται, ιδιαίτερα όσων παθαίνουν εν ώρα Υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να επανακριθεί η σωματική τους ικανότητα όπως δίνεται στους υπόλοιπους Αστυνομικούς.
  3. Δίνονται δε ισχυρά ηθικά πλεονεκτήματα, κυρίως σε νέους Αξιωματικούς, προκειμένου εκτεθούν χωρίς φόβο και δεύτερη σκέψη σε κάποιο επαπειλούμενο κίνδυνο, σκεπτόμενοι την πιθανότητα τραυματισμού και τη δια παντός και χωρίς δικαίωμα επανεξέτασης κατάταξη τους σε Υπηρεσία Γραφείου.
  4. Με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, τραύματα που χαρακτηρίζονταν δυσίατα, μετά από κάποια χρόνια γίνονται ιάσιμα και μπορεί να επέλθει πλήρης αποκατάσταση του τραυματία, πάντα βέβαια με την επιστημονική επικύρωση της Α.Υ.Ε
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis