Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
1
08:14 | 25/08/2022

Αυξήσεις στα μερίσματά τους θα έχουν 120.000 απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω της οριστικής κατάργησης της αντισυνταγματικής περικοπής του νόμου 4093.

Η διακοπή αφορά όσους έχουν τις κρατήσεις 5%, 10% ή 15% στα μερίσματά τους.

Διαβάστε επίσης

Οι αυξήσεις από τη διακοπή της κράτησης κυμαίνονται από 10 έως και 67 ευρώ το μήνα και αφορούν και τα τρία Μετοχικά Ταμεία, δηλαδή Στρατού (ΜΤΣ), Αεροπορίας (ΜΤΑ) και Ναυτικού (ΜΤΝ). Η διακοπή της κράτησης του νόμου 4093 θα εφαρμοστεί και στους κλάδους ειδικής ενίσχυσης (ΕΚΟΕΜΣ, ΕΚΟΕΜΑ, ΕΚΟΕΜΝ).

Το «πράσινο φως» για να σταματήσει να επιβάλλεται η μείωση του νόμου 4093 στα μερίσματα των αποστράτων άναψε από το γεγονός ότι στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων διατηρήθηκαν οι «κοινωνικοί πόροι» που προέρχονται από τις εξοπλιστικές δαπάνες. Δεδομένου ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας έχει αναβαθμιστεί και αυξηθεί με επιπλέον δισ. ευρώ από τις νέες συμφωνίες (Rafale, φρεγάτες), τα Μετοχικά Ταμεία των στρατιωτικών θα μπορέσουν να αναπληρώσουν τις απώλειες εσόδων από την κατάργηση των περικοπών στα μερίσματα με το μερίδιο που θα έχουν από τους πόρους για τις εξοπλιστικές δαπάνες.

Για το λόγο αυτόν κρίθηκε ότι η κράτηση μπορεί να καταργηθεί χωρίς να υπάρξει πρόβλημα στην πληρωμή των μερισμάτων.

Η μείωση του νόμου 4093/2012 επιβάλλεται με κριτήριο το άθροισμα των συνταξιοδοτικών παροχών που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι από κύρια σύνταξη, επικουρική, μερίσματα ως εξής:

*Σε άθροισμα συντάξεων και μερισμάτων από 1.000 έως 1.500 ευρώ η μείωση είναι 5%.

*Σε άθροισμα συντάξεων και μερισμάτων από 1.500,01 έως 2.000 ευρώ η μείωση είναι 10%.

*Σε άθροισμα συντάξεων και μερισμάτων από 2.000,01 έως 3.000 ευρώ η μείωση είναι 15%.

*Σε άθροισμα συντάξεων και μερισμάτων από 3.000,01 ευρώ και άνω η μείωση είναι 20%.

Το άθροισμα συντάξεων που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του νόμου 4093 είναι αυτό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων που έχουν προηγηθεί (εν προκειμένω μετά την ΕΑΣ και μετά τις μειώσεις πάνω από τα 1.200 και πάνω από τα 1.300 ευρώ στις κύριες συντάξεις).

Για παράδειγμα:

  1. Απόστρατος Στρατού Ξηράς με αρχική μικτή κύρια σύνταξη 1.900 ευρώ και μέρισμα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ 380 ευρώ έχει κράτηση στην κύρια σύνταξη 114 ευρώ από ΕΑΣ, 117 ευρώ από κράτηση νόμου 4024 και 44 ευρώ κράτηση νόμου 4051, και από τα 1.900 ευρώ μειώνεται στα 1.625 ευρώ. Μαζί με τα 380 ευρώ από μέρισμα και ΕΚΟΕΜΣ βγάζει άθροισμα 2.005 ευρώ και έχει μείωση νόμου 4093 με ποσοστό 15% και στην κύρια και στα μερίσματα. Από την κύρια θα χάσει 243 ευρώ και από τα μερίσματα 57 ευρώ. Με την κατάργηση της κράτησης από το μέρισμα θα πάρει πίσω τα 57 ευρώ, αλλά δεν θα γίνει το ίδιο με την κύρια σύνταξη, καθώς εκεί η μείωση θα παραμείνει, παρότι είναι αντισυνταγματική.
  2. Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που αποστρατεύτηκε με το βαθμό του σμηνάρχου και με 35 έτη παίρνει μέρισμα 348 ευρώ. Με μείωση 10% από το νόμο 4093 έχανε 35 ευρώ το μήνα, ενώ αν είχε άθροισμα συντάξεων και μερίσματος πάνω από 2.000 ευρώ, η περικοπή στο μέρισμα ήταν 52 ευρώ. Με τη διακοπή κρατήσεων από το μέρισμα κερδίζει τα 35 ή τα 52 ευρώ, δηλαδή σε ετήσια βάση παίρνει μια αύξηση της τάξης των 420 με 624 ευρώ.
  3. Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που αποστρατεύτηκε με 35 έτη και το βαθμό του πλοιάρχου παίρνει μέρισμα 247 ευρώ. Με μείωση 10% από το νόμο 4093 έχανε 25 ευρώ το μήνα, ενώ αν είχε άθροισμα συντάξεων και μερίσματος πάνω από 2.000 ευρώ, η περικοπή στο μέρισμα ήταν 37 ευρώ. Με τη διακοπή κρατήσεων από το μέρισμα κερδίζει τα κομμένα μερίσματα και σε ετήσια βάση παίρνει μια αύξηση της τάξης των 300 με 444 ευρώ.

Προσοχή: Στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) δόθηκε αύξηση στις τιμές μεριδίων από 11 σε 12 ευρώ ανά μερίδιο για το μέρισμα και από 3 σε 4 ευρώ ανά μερίδιο για την ειδική ενίσχυση μερίσματος (ΕΚΟΕΜΑ). Για παράδειγμα, πριν την αύξηση απόστρατος της Αεροπορίας που είχε 25 μερίδια έπαιρνε μέρισμα 275 ευρώ (25×11=275) και ΕΚΟΕΜΑ 75 ευρώ (3×25=75), ενώ με την αύξηση μεριδίου που ήδη ισχύει από τον Μάιο του 2022 παίρνει μέρισμα 300 ευρώ (25×12=300) και ΕΚΟΕΜΑ 100 ευρώ (4×25=100).

Οι αυξήσεις στα μερίσματα των αποστράτων με την κατάργηση των περικοπών του νόμου 4093 (ενδεικτικά ποσά)

Απόστρατοι Στρατού Ξηράς (ΜΤΣ)

Βαθμός αποστρατείας Μηνιαίο μέρισμα (παλαιοί συνταξιούχοι) Αύξηση με κατάργηση μείωσης 10% Αύξηση με κατάργηση μείωσης 15%
Αρχηγός ΓΕΣ (στρατηγός) 204 20 31
Αντιστράτηγος 180 18 27
Υποστράτηγος 156 16 23
Ταξίαρχος 150 15 23
Συνταγματάρχης 138 14 21
Αντισυνταγματάρχης 126 13 19
Ταγματάρχης 114 11 17
Λοχαγός 90 9 13

Απόστρατοι Αεροπορίας (ΜΤΑ)

Μισθολογικός βαθμός αποστρατείας Μέρισμα Αύξηση με κατάργηση μείωσης 10% Αύξηση με κατάργηση μείωσης 15%
ΑΓΕΝ 416 42 62
ΑΣ (ναύαρχος) 388 39 58
Αντιναύαρχος 360 36 54
Υποναύαρχος 327 33 49
Αρχιπλοίαρχος 297 30 45
Πλοίαρχος 247 25 37
Αντιπλοίαρχος 220 22 33
Πλωτάρχης 202 20 30
Υποπλοίαρχος 187 19 28
Ανθυποπλοίαρχος 176 18 26
Σημαιοφόρος 168 17 25

 Απόστρατοι Πολεμικού Ναυτικού (ΜΤΝ)

Μισθολογικός βαθμός αποστρατείας Μέρισμα Αύξηση με κατάργηση μείωσης 10% Αύξηση με κατάργηση μείωσης 15%
ΑΓΕΑ 444 44 67
Πτέραρχος 420 42 63
Αντιπτέραρχος 420 42 63
Υποπτέραρχος 396 40 59
Ταξίαρχος 360 36 54
Σμήναρχος 348 35 52
Αντισμήναρχος 312 31 47
Επισμηναγός 288 29 43
Σμηναγός 264 26 40
Υποσμηναγός 228 23 34
Ανθυποσμηναγός 216 22 32

 

eleftherostypos.gr

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis