Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
1
18:00 | 29/10/2022

Το δικαίωμα σύνταξης για τους αστυνομικούς χάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Αν ο αστυνομικός απολυθεί γιατί απείχε από την εκπλήρωση των καθηκόντων του αδικαιολόγητα. (Η αυθαίρετη απουσία επί πέντε (5) συνεχείς ημέρες ή δέκα (10) ημέρες συνολικά σ` ένα έτος.)

Διαβάστε επίσης

β) Αν ο αστυνομικός καταδικαστεί αμετάκλητα, είτε όταν ήταν στην ενέργεια είτε ως συνταξιούχος, σε ποινή κάθειρξης για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, απιστία, παραποίηση ή σε φυλάκιση για δωροδοκία ή δωροληψία, εφόσον τα αδικήματα αυτά στρέφονται κατά του Δημοσίου ή κατά νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου καθώς και αν καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα των άρθρων 270 (Έκρηξη) και 272( Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών) του Ποινικού Κώδικα.

Τέλος για τους αστυνομικούς, που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2015 και μετά και οι οποίοι απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, με εξαίρεση τις παραπάνω περιπτώσεις η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους, ή την χρονολογία κατά την οποία, εάν ο αστυνομικός δεν είχε απομακρυνθεί από την Υπηρεσία, θα συμπλήρωνε 35ετή πραγματική υπηρεσία.

Εξυπακούεται ότι η σύνταξη θα υπολογισθεί με βάση τα έτη της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και όχι με βάση τα 35 έτη. Δηλαδή εάν αστυνομικός ο οποίος απομακρύνεται από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει συμπληρώσει κατά την απομάκρυνσή του 28 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, η σύνταξή του θα του καταβληθεί μετά την παρέλευση 7 ετών, χρονολογία που θα συμπλήρωνε 35 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. αν είχε παραμείνει στην Υπηρεσία και δεν είχε μεσολαβήσει η απομάκρυνσή του από αυτή. Η σύνταξή του θα υπολογισθεί με βάση τα 28 έτη της πραγματικής υπηρεσίας του. Εάν ο ανωτέρω αστυνομικός κατά την απομάκρυνσή του από την Υπηρεσία έχει συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας του, η σύνταξη θα του καταβληθεί μετά την παρέλευση 3 ετών, που θα συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του

Δημήτριος Καραγιαννόπουλος

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis