Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
11:36 | 01/02/2022

Πρόταση για μεταβατική διάταξη

Του Αστυνόμου Β΄ Δημήτριου ΛΟΥΚΟΥ

Διοικητή Α.Τ. Αγίου Κηρύκου Σάμου

Α΄ Αντιπρόεδρου της Ένωσης Αξιωματικών Βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3686/2008, «Η εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α. γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον έχει συμπληρώσει (3)  τρία  έτη στο βαθμό του (ανθυπαστυνόμου), το τριακοστό δεύτερο (32) έτος της ηλικίας του και δεν υπερβαίνει το τεσσαρακοστό όγδοο (48) της ηλικίας του, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης», Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται από το 2009.

 Όμως, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις  (άρθρο 15 του ν. 1339/1983) δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α. μέχρι το έτος 2008, είχαν οι ανθυπαστυνόμοι που συμπλήρωναν τέσσερα (4) έτη στο βαθμό τους, κατά το χρόνο έναρξης των εξετάσεων (το μήνα Μάιο), καθώς και το τριακοστό πέμπτο (35) έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης.  Συνεπώς, οι επιτυχόντες ανθυπαστυνόμοι όταν εισάγονταν για φοίτηση στο Τ.Ε.Μ.Α. είχαν ήδη συμπληρώσει πέντε (5) έτη στο βαθμό τους, δηλαδή δύο (2) έτη παραπάνω  απ’ ότι έχουν οι ανθυπαστυνόμοι που εισάγονται στο Τ.Ε.Μ.Α. με τις ισχύουσες, από το 2009 και εντεύθεν, διατάξεις. Οι πλειονότητα δε των εισαχθέντων, είχε ηλικία από 40 έτη και άνω.

Οι νεώτερες διατάξεις για την εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α. (άρθρο 7 του ν. 3686/2008) εφαρμόστηκαν πλήρως από έτος 2010 (σειρά 2011), διότι το έτος 2009 που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά οι υποψήφιοι ανθυπαστυνόμοι είχαν συμπληρώσει ήδη το 35oέτος της ηλικίας τους, καθόσον προέρχονταν από αστυφύλακες εκτός συστήματος πανελλαδικών εξετάσεων.

Το έτος 2010 απέκτησαν, για πρώτη φορά, δικαίωμα συμμετοχής οι ανθυπαστυνόμοι που προέρχονται από αστυφύλακες που κατετάγησαν στο Σώμα μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Από το έτος 2010 (σειρά 2011) οι επιτυχόντες ανθυπαστυνόμοι εισάγονται στο Τ.Ε.Μ.Α., τουλάχιστον τρία (3) έτη νωρίτερα απ’ ότι οι επιτυχόντες μέχρι και το 2009 (σειρά 2010).

Με το π.δ. 82/2021, α) δόθηκε η δυνατότητα προαγωγής στους αξιωματικούς του ν.  3686/2008 στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄ στην ενέργεια, στον οποίο δύναται να προαχθούν ανεξάρτητα από την ύπαρξη οργανικών θέσεων με τη συμπλήρωση (9) ετών, ως αξιωματικοί, β) έγινε αύξηση οργανικών θέσεων στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄, που προέρχονται από τη Σ.Α.Ε.Α, κατά (463), με συνέπεια την άμεση προαγωγή στο βαθμό αυτό των σειρών 2012, 2013 και 2014 της Σ.Α.Ε.Α. και των αντίστοιχων του Τ.Ε.Μ.Α., γ) μειώθηκε ο συνολικός χρόνος αξιωματικού για στην προαγωγή στον βαθμό του Αστυνόμου Α΄ από τα (17) στα (15) έτη, δ) θεσμοθετήθηκε η προαγωγή των αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α. μετά τον τελευταίο της αντίστοιχης σειράς Σ.Α.Ε.Α. μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και ε) δημιουργήθηκαν (15) θέσεις στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή Τ.Ε.Μ.Α.

Από τα ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι, καίτοι, ομολογουμένως, με το ως άνω π.δ., θεσπίστηκαν ευνοϊκές ρυθμίσεις ως προς τη βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού, μετριάζοντας παράλληλα τις απώλειες από το νέο μισθολόγιο, ωστόσο για τρεις σειρές αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α, ήτοι 2008, 2009 και 2010, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Αστυνόμου Β΄, το όφελος είναι μηδαμινό, καθόσον στην πλειονότητα τους θα καταληφθούν από όριο ηλικίας του βαθμού τους (55 έτη) χωρίς να έχουν προαχθεί στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, καθιστώντας άνιση τη μεταχείριση των εν λόγω αξιωματικών σε σχέση με τις επόμενες σειρές, οι οποίες  δύναται να προαχθούν τουλάχιστον μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, δημιουργώντας έτσι κίνητρο για την περαιτέρω παραμονή τους στο Σώμα, αλλά και αντίστοιχες οικονομικές απολαβές.

Υπό το πρίσμα των προαναφερομένων, με βάση το ισχύον σύστημα προαγωγών, η  προβλεπόμενη εξέλιξη μας μέχρι τον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή θα είναι «κενό γράμμα» και ουσιαστικά μας εξομοιώνει με τους αξιωματικούς που προάγονται με μόνο κριτήριο τα έτη υπηρεσίας (ν. 3686/2008), αφού οι περισσότεροι από εμάς, μετά βίας, θα προαχθούν στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ στην ενέργεια και αυτό, εφόσον ζητήσουν την παραμονή τους στο Σώμα, πέραν του ορίου ηλικίας του βαθμού τους.

Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, προτείνεται η θέσπιση μεταβατικής διάταξης, η οποία θα καταλαμβάνει τις σειρές Σ.Α.Ε.Α. και Τ.Ε.Μ.Α. ετών 2008, 2009 και 2010 και θα προβλέπει την προαγωγή τους στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων με τη συμπλήρωση (13) ετών, δηλαδή όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του π.δ/τος 81/2016.

Έστω υπόψη ότι, ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείο μας εφαρμόστηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα, για τους αξιωματικούς που προσελήφθησαν πριν το 2016 (άρθρο 135 παρ. 3 του ν. 4662/2020).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ


 
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis