Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
22:39 | 02/08/2018

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντησή μας και του διαλόγου που αναπτύχθηκε σας καταθέτουμε και επίσημα την πρότασή μας για την ενσωμάτωση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης ως πυλώνα δημιουργίας της σχεδιαζόμενης Δικαστικής Αστυνομίας.
Όπως σας ενημερώσαμε με τον Ν. 2721/99, συστάθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ειδική υπηρεσία, με την επωνυμία «Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».
Σκοπός και αποστολή αυτής είναι η εξωτερική φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης, η φρούρηση των νοσηλευόμενων κρατουμένων, η πάσης φύσεως μεταγωγή κρατουμένων και η φρούρηση των πυλών των δικαστικών κτιρίων και της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Το Σώμα είναι ένοπλο και ένστολο, έχει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Ελληνικής Αστυνομίας τα οποία ορίζονται από ειδικές διατάξεις (Π.Δ. 215/06) και στελεχώνεται από χίλιους οκτακόσιους (1800) Εξωτερικούς Φρουρούς. Οι υπάλληλοι, που απαρτίζουν την υπηρεσία, υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι.
Η Δικαστική Αστυνομία που εμείς οραματιζόμαστε είναι μία υπηρεσία που θα λειτουργεί ως ξεχωριστή υπηρεσιακή οντότητα, ως ανεξάρτητο και αυτοδύναμο σώμα, στηριγμένη πάνω στις ήδη υπάρχουσες δομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης Δ.&Α.Δ. και μάλιστα αναπτύσσοντάς τις σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να συμπεριλάβουν το συνολικό έργο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.&Α.Δ.
•    από την επίδοση δικαστικών εγγράφων,
•    την έρευνα και την εξιχνίαση εγκλημάτων,
•    την οδήγηση των συντελεστών των εγκλημάτων στις δικαστικές αρχές,
•    τη φρούρηση και επιτήρηση στόχων δικαστικού ενδιαφέροντος,
•    τη φρούρηση των δικαστικών μεγάρων,
•    τις μεταγωγές υποδίκων και εγκλείστων,
•    την φρούρηση ασθενών κρατουμένων στα δημόσια νοσοκομεία,
•    τον γεωεντοπισμό και την επιτήρηση όταν, όπου και όποτε χρειάζεται των υφ'
όρων απολυόμενων καταδίκων
•    και την εξωτερική φρούρηση στα Καταστήματα Κράτησης.
Τα πλεονεκτήματα της πρότασής μας για την ένταξη της Εξωτερικής Φρουράς ως υπηρεσία στη σχεδιαζόμενη Δικαστική Αστυνομία, είναι αδιαμφισβήτητα, αναφέροντας πάντα εδώ :
1.    το έμπειρο προσωπικό στα συγκεκριμένα καθήκοντα και την δυνατότητα περεταίρω αξιοποίησής του, σημειώνοντας ότι πέραν των άλλων στις τάξεις του υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό με προσόντα ανώτερης κατηγορίας (ΠΕ και ΤΕ),
2.    την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (οχήματα - όπλα κτλ),
3.    θα υπάρχουν οικονομικά οφέλη χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού
4.    τον καλύτερο συντονισμό βοηθά η ύπαρξη μιας ένοπλης υπηρεσίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το οποίο θα επιφέρει και οικονομικά οφέλη
5.    την εγγύτητα του υπηρεσιακού χώρου, αλλά και
6.    τη διεθνή πρακτική.
Η ένταξη του συνολικού έργου της Εξωτερικής Φρουράς στη Δικαστική Αστυνομία αποτελεί λογική συνέπεια, αφού το ένστολο και ένοπλο προσωπικό που υπηρετεί στα Καταστήματα Κράτησης υπάγεται διοικητικά στο αντίστοιχο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Θωρούμε λοιπόν ότι θα ήταν προτιμότερο μεταρρυθμιστικά όλες οι υπηρεσίες, που είναι επιφορτισμένες με ελεγκτικά και προανακριτικά καθήκοντα στον τομέα της Δικαιοσύνης και του Σωφρονιστικού συστήματος, να υπάγονται ιεραρχικά σε μία ενιαία Αρχή απολαύουσα ανεξαρτησία από τις υπόλοιπες κρατικές εξουσίες και έχουσα τον πλήρη έλεγχο επ' αυτών.
Γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι το εγχείρημα δεν είναι εύκολο, ότι θα χρειασθεί πολύς χρόνος, ότι θα υπάρξουν αρκετές δυσκολίες, αρκετά μεταβατικά στάδια ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, μην ξεχνάμε όμως ότι εδώ σχεδιάζουμε μία τομή στο σύστημα, μία μεταρρύθμιση ουσιαστική και για αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι πρέπει εξαρχής να είναι ευδιάκριτο το εύρος της νεοσύστατης υπηρεσίας ειδάλλως θα υπάρξει τελμάτωση και εγκλωβισμός.
Είμαστε αρωγοί στο έργο της επιτροπής σας και έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στην απόδοση της δικαιοσύνης και στην διατήρηση της ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου, όπως άλλωστε ήδη κάνουμε από τη θέση στην οποία υπηρετούμε υπό του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Οι προτάσεις μας που είναι παράγωγα μια γενικότερης δημόσιας διαβούλευσης διάρκειας 17 ετών, με τους ένστολους και ένοπλους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι ξεκάθαρες, λιτές, άμεσα εφαρμόσιμες, απογυμνωμένες από σκοπιμότητες και βασισμένες στην πρακτική υπηρεσιακή εμπειρία αλλά και στη βούληση των υπαλλήλων και πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι προσανατολισμένες στην ορθή κατεύθυνση για την υπηρεσία στην έννοια του δικαίου και στην εμπέδωσή της στην κοινωνία, ώστε να ενισχύσουν το έργο της επιτροπής σας και να βοηθήσουν στο τελικό αποτέλεσμα αυτής

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis