Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
12:35 | 19/02/2021
(Μεταθέσεις με μόρια, ειδικές κατηγορίες, Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες, Αστυνομικοί υπηρεσίας γραφείου, περιπτώσεις με μόρια από εργασία συζύγου, μεταθέσεις κατώτερων αξιωματικών κλπ).
 
Επειδή πολλοί συνάδελφοι θέτουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τις Τακτικές Μεταθέσεις, τώρα που είναι η χρονική περίοδος (Α’ εικοσαήμερο Φεβρουαρίου) υποβολής των αιτήσεών τους, ειδικότερα για Αστυνομικούς με βαθμό από Αστυφύλακα έως Ανθυπαστυνόμου, καθώς επίσης και για Υπαστυνόμους Β’ και Α’ του ν. 3686/2008 (με οργανική θέση Αρχιφύλακα με εξετάσεις – Ανθυπαστυνόμου), βάσει των διατάξεων των άρθρων 12 και 14 του π.δ. 100/2003 (Κώδικας Μεταθέσεων Αστυνομικού Προσωπικού), σας γνωστοποιώ τα εξής:
 
• Δικαίωμα για υποβολή αίτησης μετάθεσης για μετάθεση σε άλλη περιοχή μετάθεσης – Νομό (ΓΑΔΑ ή ΓΑΔΘ ή Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού) έχουν όσοι συνάδελφοι υπηρετούν τουλάχιστον τρία (3) έτη στην ίδια περιοχή μετάθεσης (ΓΑΔΑ, ΓΑΔΘ, Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού - Νομό δηλαδή ή αλλιώς Περιφερειακή Ενότητα) ή ένα (1) έτος σε Υπηρεσία δυσμενούς διαβίωσης. Επισημαίνω ότι μπορεί να συμπληρώσετε στην αίτηση μετάθεσης μέχρι δύο (2) περιοχές μετάθεσης και βέβαια τα μόρια πλέον υπολογίζονται με τα νέα π.δ. 75/2016 και 6/2018, που τροποποιήσαν το π.δ. 100/2003, με βάση την απόσταση (πιο σύντομη) από τον τωρινό τόπο συμφερόντων σας για όλα τα έτη που υπηρετείτε μακριά από αυτόν, κάτι δηλαδή που εφαρμόζεται για τους περισσότερους συναδέλφους από τότε που έγινε η αποφοίτησή τους από την οικεία Σχολή.
 
• Οι εξαιρέσεις των ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, έχοντες μέλος της οικογένειάς τους με αναπηρία και τρίτεκνοι) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 75/2016 που τροποποίησαν τον Κώδικα Μεταθέσεων, το π.δ. 100/2003, υποβάλλουν τώρα αίτηση μετάθεσης, ακόμα και χωρίς να υπάρχουν θέσεις προς κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της περιοχής μετάθεσής τους, όπως δηλαδή ανακοίνωσε το ΑΕΑ την 30/1/2021, στον σχετικό Πίνακα θέσεων Τακτικών Μεταθέσεων του έτους 2021. Έτσι, το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων του ΑΕΑ, το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων δηλαδή, θα εξετάσει α) πρώτα εάν συμπληρώνουν τα αντικειμενικά κριτήρια – μόρια σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί θέσεις και β) έπειτα εάν δεν συμπληρώνουν τα μόρια ή δεν υπήρχαν κενές προς κάλυψη θέσεις, τότε το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίζει με γνώμονα τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια (συγκεκριμένες οικογενειακές και προσωπικές ανάγκες, υπηρεσιακές ανάγκες, κενές οργανικές θέσεις στη συγκεκριμένη περιοχή μετάθεσης κλπ). Γι’ αυτό χρήσιμο είναι να αναγράφεται με προσοχή η κατάσταση του συναδέλφου και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει, λόγω ακριβώς της εξαίρεσής του, όπου μπορεί βέβαια να επισυνάψει και διάφορα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την κατάστασή του, πάντοτε τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα με συγκεκριμένα στοιχεία, με σχετική έγγραφη αναφορά, σύμφωνα με τα ισχύοντα. Υπόψη σας ότι θα πρέπει δηλαδή να αποδειχθεί η ανάγκη προστασίας της οικογένειας από το Κράτος, βάσει και των σχετικών διατάξεων του άρθρου 21 του Συντάγματος (υποχρεωτική προστασία του θεσμού της Οικογένειας από το Κράτος), έτσι ώστε να υποχρεωθεί, στην ουσία, η Διοίκηση να διατάξει τη μετάθεση των αιτούντων από τις ειδικές κατηγορίες αυτές.
 
• Ακόμη, στην παρούσα χρονική στιγμή υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης όλοι όσοι υπάγονται στην περίπτωση προσμέτρησης μορίων από εργασία συζύγου και μάλιστα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το εάν α) έχουν εκδοθεί θέσεις για τη συγκεκριμένη περιοχή μετάθεσης και β) έχουν καλυφθεί οι χρονικοί περιορισμοί για την υποβολή αίτησης μετάθεσης. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και πρέπει να υποβάλλουν αιτήση μετάθεσης, ακόμα και αν δεν έχουν ανακοινωθεί θέσεις και αν δεν έχουν τρία (3) έτη υπηρεσίας στην εκεί περιοχή μετάθεσης, μόνο και μόνο για να λάβουν τα μόρια από την εργασία συζύγου τους, για το συγκεκριμένη έτος.
 
• Επίσης, αυτήν την περίοδο μπορούν να υποβάλλονται και αιτήσεις μεταθέσεων για Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες που εδρεύουν εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης, εντός του ίδιου Νομού δηλαδή, οι όποιες όμως όσον αφορά τη μετακίνηση συναδέλφων είναι αρμοδιότητας του Κατώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων του ΑΕΑ, δηλαδή αυτές οι Υπηρεσίες οι οποίες δεν υπάγονται στην οικεία περιφερειακή τοπική Υπηρεσία, ήτοι ΓΑΔΑ, ΓΑΔΘ και ΔΑ Νομών της χώρας. Αυτές για παράδειγμα είναι η ΔΕΕ, η ΔΑΕΕΒ, η ΔΙΔΗΕ, το ΤΑΠΑΣΑ, οι Διευθύνσεις Κλάδων του ΑΕΑ, όλες οι Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας κλπ. Ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη οι Υπηρεσίες αυτές είναι η ΥΕΕΒΕ (εγκληματολογική), η ΥΑΕΕΒΒΕ (αντιτρομοκρατική), η ΥΤΕΒΕ (τεχνικές εφαρμογές), η ΥΟΑΒΕ (Οικονομική Αστυνομία) η ΥΔΗΕΒΕ (δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος), η ΥΕΔΒΕ (ειδικές δυνάμεις),το Τμήμα Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, το Τμήμα Μουσικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος, το Επιτελείο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτές οι Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες υποβάλλουν και σχετικές προτάσεις στο ΑΕΑ απευθείας.
 
• Όσον αφορά τους Αστυνομικούς που εχουν τεθεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Αστυνομίας (ΑΥΕ) και δεν λαμβάνουν κιόλας οργανική θέση, αλλά δημιουργούνται δικές τους αυτοδικαίως προσωποπαγείς θέσεις, υποβάλλουν και αυτοί τώρα αίτηση μετάθεσης, είτε για άλλη περιοχή (Νομό - ΓΑΔΑ Ή ΓΑΔΘ ή Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού), είτε για Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και εδρεύουν εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης όπου υπηρετούν, για τους οποίους όμως όλες αυτές οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, ποτέ με μόρια, οπότε καλό είναι να αναφέρουν και αυτοί, όπως και οι ειδικές κατηγορίες, αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλα τα στοιχεία που ισχύουν ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημά τους. Βέβαια για μετάθεση εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης - εσωτερικές σε Περιφέρειας Υπηρεσίες, δηλαδή εντός ΓΑΔΑ ή ΓΑΔΘ ή Διεύθυνσης Αστυνομίας Νομού, για μετάθεση σε άλλη Υπηρεσία, οι αιτήσεις τους θα γίνουν το Β' δεκαήμερο Ιουνίου, όπως και των άλλων συναδέλφων.
 
• Επισημαίνεται ότι οι κατώτεροι αξιωματικοί (Υπαστυνόμοι Β’ έως και Αστυνόμοι Β’) με οργανική θέση αξιωματικού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του π.δ. 100/2003, υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης τον Μάρτιο, είτε για μετάθεση εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης (εσωτερική για οποιαδήποτε Υπηρεσία με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια), είτε και για μετάθεση σε άλλη περιοχή μετάθεσης που πραγματοποιείται με αντικειμενικά κριτήρια – μόρια, αφού πρώτα όμως ανακοινωθούν οι κενές θέσεις κατώτερων αξιωματικών που θα καλυφθούν με τις Τακτικές Μεταθέσεις του έτους 2021, ανά περιοχή μετάθεσης.
 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΟΑΣΥ
Μέλος ΕΚΑ
 
 
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis