Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
16:58 | 21/01/2020

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.

Πονοκέφαλο έχουν προκαλέσει σε πολλούς καταστηματάρχες και ειδικότερα σε ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος οι νέες διατάξεις του προσφάτως δημοσιευθέντος Ν. 4637/2019, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τις νέες τροποποιήσεις των άρθρων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Σύμφωνα δε με την διάταξη του άρθρου 10 του Ν.4367/2019 προβλέπεται ότι, όλες οι παραβάσεις των Προεδρικών Διαταγμάτων της παραγράφου 1 περ, α του άρθρου 12 του Ν.1481/1984, καθώς και των αστυνομικών διατάξεων της παραγράφου 3 εδ. β του ίδιου άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση έως πέντε μηνών, ή με χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα ημερήσιες μονάδες.

Οι ως άνω διατάξεις προβλέπουν ότι, με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και τα θέματα που αφορούν τον έλεγχο της λειτουργίας δημοσίων κέντρων διασκέδασης, κέντρων παιγνίων, κέντρων δημοσιών θεαμάτων και καταστημάτων ψυχαγωγίας ( ΚΥΕ), των οποίων οι άδειες λειτουργίας εκδίδονται από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, καθώς και ότι, με Αστυνομικές Διατάξεις μπορεί να ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν στην τήρηση της κοινής ησυχίας.

Σε εκτέλεση των ως άνω νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 3/1995 Αστυνομική Διάταξη, η οποία προβλέπει μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας, θέτοντας απαγορεύσεις σε δημόσια κέντρα (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, μπαρ. ταβέρνες κ.λ.π.). Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 της ως άνω Αστυνομικής Διάταξης, τα καταστήματα μπορούν να παίζουν μουσική μέχρι την 22:00 μ,μ, ώρα της χειμερινή περίοδο και την 23:00 μ.μ. ώρα την θερινή περίοδο, η ώρα δε αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου, σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο, μέχρι την 03:00 π.μ. ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02:00 π.μ. ώρα, πάντοτε όμως με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βρείτε στη συλλoγή νομοθετημάτων του Policenet.gr τον επικαιροποιημένο Ποινικό Κώδικα με ενσωματωμένες τις αλλαγές του Ν. 4637/2019 (Α΄ 180)

Η ίδια ως άνω αστυνομική Διάταξη αναφορικά με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις προβλέπει ότι, οι παραβάτες αυτής τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν.1481/1984, δηλαδή με κράτηση ή πρόστιμο, εφόσον από άλλη διάταξη νόμου δεν προβλέπεται η βαρύτερη τιμωρία τους. Κατά συνέπεια, οι παραβάσεις της άνω διάταξης αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα πταίσματα και ως τέτοια τιμωρούνταν μόνο με κράτηση, ή με πρόστιμο.

Όμως, μετά την κατάργηση των πταισμάτων, με την διάταξη του άρθρου 468 παρ. 1 του νέου Ποινικού Κώδικα τον νομοθέτη προβλημάτισε και η επικείμενη πλέον ατιμωρησία των παραβατών των διατάξεων που αφορούν στην κοινή ησυχία και για τον λόγο αυτό έκρινε, όπως αυτό αποτυπώνεται και στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4637/2019, ότι, επιβάλλεται για την άμεση και αδιάκοπή αποτελεσματική προστασία του ευαίσθητου ζητήματος της κοινής ησυχίας, να αναγορευθούν τα μέχρι σήμερα σχετικά με αυτό το ζήτημα αδικήματα, από πταίσματα (που άλλωστε καταργήθηκαν), σε ελαφρά πλημμελήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η βεβαίωση αυτών των ποινικών παραβάσεων, από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα. Έτσι πλέον η διατάραξη της κοινής ησυχίας αποτελεί πλημμέλημα, με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αυτές η προβλεπόμενη από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αυτόφωρη διαδικασία.

Ειδικότερα δε και σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1995 καθορίζονται ως εξής οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής κοινής ησυχίας :

Α) Κατά τη θερινή περίοδο από την 15:00 μ.μ. μέχρι την 178:30 μ.μ. και από την 23:00 μ.μ. μέχρι την 07:00π.μ. αντίστοιχα.

Β) Κατά τη χειμερινή περίοδο από την 15:30 μ.μ. μέχρι την 17:30 μ.μ. και από την 22:00 μ.μ. μέχρι την 07:30 π.μ. αντίστοιχα.

Ως θερινή περίοδος για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης θεωρείται  το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου μέχρι την 31 Μαρτίου.

Κατά τις ως άνω ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύονται οι εξής δραστηριότητες :

Α) Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του Διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.

Β) Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου, ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου, τηλεόρασης σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί, και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικίες, ή σε άλλους ιδιωτικούς χώρους.

Γ) Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, στις πλατείες και στους δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.

Δ) Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενεία, σφαιριστήρια, ή σε άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και οι συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών.

Ε) Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΧΙ, κ.λ.π.) η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε, ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί  θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου οχήματος, το οποίο είναι σε στάση.

ΣΤ) Η χρήση σειρήνων, ή άλλων ηχητικών οργάνων, ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.

Για κάθε λοιπόν παράβαση της ανωτέρω Αστυνομικής Διάταξης, που πλέον αποτελεί πλημμέλημα, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε μηνών, ή χρηματική ποινή μέχρι εκατόν πενήντα ημερήσιες μονάδες και ασφαλώς μπορεί να ακολουθηθεί από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα και η αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος του παραβάτη. Επιβάλλεται λοιπόν η προσοχή στους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην τήρηση του ωραρίου μουσικών οργάνων, προκειμένου να αποφύγουν τις δυσμενείς συνέπειες της σχετικής πλημμεληματικής παράβασης.

Πηγή:  eea.gr

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis