Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
08:44 | 24/01/2016

Το θέμα της κατάργησης του αστυνομικού σταθμού στη Νάουσα της Πάρου συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου. 


Ο ∆ήµαρχος Μάρκος Κωβαίος ενηµέρωσε το σώµα ότι πρόκειται να καταργηθεί ο Αστυνοµικός Σταθµός της Νάουσας ο οποίος τελεί υπό αναστολή λειτουργίας, λόγω λήξεως του συµβατικού χρόνου µίσθωσης του οικήµατος στέγασης. Κατόπιν συλλογικής προσπάθειας του ∆ήµου, του Προέδρου της δημοτικής κοινότητας Νάουσας, της Αστυνοµικής Αρχής και των κατοίκων του νησιού βρέθηκε οίκηµα στέγασης το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις και η δαπάνη που αφορά το µίσθωµα του κτηρίου είναι εντός του επιτρεπόµενου ορίου που έχει ορίσει το Υπουργείο Οικονοµικών.

Επίσης για το κατεπείγον του θέµατος στάλθηκε επιστολή στις 8 Ιανουαρίου από το γραφείο δηµάρχου προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ και στον Αστυνοµικό διευθυντή των Κυκλάδων προκειµένου να συνεχιστεί η εύρυθµη λειτουργία του Αστυνοµικού Σταθµού, να µην καταργηθεί και να επαναλειτουργήσει στεγαζόµενος στο νέο προτεινόµενο οίκηµα.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Πάρου, λόγω της σοβαρότητας του θέµατος το ψήφισµα από το δηµοτικό συµβούλιο θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα και ισχύ στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη συνέχιση της λειτουργίας του αστυνομικου σταθμού. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πάρου αποφάσισε οµόφωνα:

Να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του στην προτεινόµενη κατάργηση του Αστυνοµικού Σταθµού Νάουσας Πάρου, ο οποίος τελεί υπό αναστολή λειτουργίας, λόγω λήξεως του συµβατικού χρόνου µίσθωσης του οικήµατος στέγασης, όπως προτάθηκε κατά την παρουσίαση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των Αστυνοµικών Υπηρεσιών στο Νότιο Αιγαίο.

Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για την κατάργηση του αστυνομικού σταθμού Νάουσας Πάρου είναι άδικο και θα επιφέρει δραµατική υποβάθµιση της ασφάλειας όχι µόνο στην περιοχή της Νάουσας αλλά και στις γύρω Κοινότητες διότι εξυπηρετεί και καλύπτει µια περιοχή περίπου 7.000 µόνιµων κατοίκων, η οποία δεν περιλαµβάνει µόνο την Κοινότητα της Νάουσας αλλά και τέσσερις επιπλέον Κοινότητες πλησίον αυτής και της οποίας ο πληθυσµός κατά τη θερινή περίοδο δεκαπλασιάζεται δεδοµένου ότι πρόκειται για µία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού µε έντονη κυκλοφοριακή κίνηση, όπου παρατηρούνται συχνά κρούσµατα κλοπών και παραεµπορίου κυρίως κατά τους θερινούς µήνες και έχουν συµβεί δύο ένοπλες ληστείες µέχρι τώρα.

Κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη και λειτουργία του αστυνοµικού σταθµού Νάουσας Πάρου που καλύπτει µία τόσο µεγάλη εδαφική και πληθυσµιακή περιφέρεια της Πάρου. Σε περίπτωση που καταργηθεί ο Αστυνοµικός Σταθµός Νάουσας θα λειτουργεί µόνο το αστυνοµικό τµήµα που έχει έδρα την Παροικία, γεγονός που κατά την γνώµη µας, θα καταστήσει δυσχερή την αστυνόµευση όχι µόνο στη δεύτερη µεγαλύτερη σε πληθυσµό περιοχή του νησιού, αλλά και σε ολόκληρο το νησί γενικότερα. Κατόπιν των ανωτέρω απαιτούµε από το Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη όχι µόνο τη διατήρηση του αστυνομικού σταθμού Νάουσας, αλλά και την επαναλειτουργία του και στέγαση του στο νεοευρεθέν οίκηµα.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, το ψήφισµα που πρότεινε ο κ. ∆ήµαρχος και μετά από συζήτηση και τις προτάσεις των δηµοτικών συµβούλων ως προς τη σύνταξη του ανωτέρω ψηφίσµατος,

Αποφασίζει οµόφωνα:

Εκδίδει το παρακάτω ψήφισµα για την επικείµενη κατάργηση του Αστυνοµικού Σταθµού Νάουσας Πάρου.

«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πάρου αποφασίζει οµόφωνα: 3 Να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του στην προτεινόµενη κατάργηση του Αστυνοµικού Σταθµού Νάουσας Πάρου, ο οποίος τελεί υπό αναστολή λειτουργίας, λόγω λήξεως του συµβατικού χρόνου µίσθωσης του οικήµατος στέγασης, όπως προτάθηκε κατά την παρουσίαση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των Αστυνοµικών Υπηρεσιών στο Νότιο Αιγαίο. Το Σχέδιο της ΕΛΑΣ για την κατάργηση του Α.Σ. Νάουσας Πάρου είναι άδικο και θα επιφέρει δραµατική υποβάθµιση της ασφάλειας όχι µόνο στην περιοχή της ∆.Κ. Νάουσας αλλά και στις γύρω Κοινότητες διότι εξυπηρετεί/καλύπτει µια περιοχή περίπου 7.000 µόνιµων κατοίκων, η οποία δεν περιλαµβάνει µόνο την Κοινότητα της Νάουσας αλλά και τέσσερις επιπλέον Κοινότητες πλησίον αυτής και της οποίας ο πληθυσµός κατά τη θερινή περίοδο δεκαπλασιάζεται δεδοµένου ότι πρόκειται για µία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού µε έντονη κυκλοφοριακή κίνηση, όπου παρατηρούνται συχνά κρούσµατα κλοπών και παραεµπορίου κυρίως κατά τους θερινούς µήνες και έχουν συµβεί δύο ένοπλες ληστείες µέχρι τώρα. Κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη και λειτουργία του Αστυνοµικού Σταθµού Νάουσας Πάρου που καλύπτει µία τόσο µεγάλη εδαφική και πληθυσµιακή περιφέρεια της Πάρου, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι έχει ήδη καταργηθεί προσφάτως ο Αστυνοµικός Σταθµός της Μάρπησσας και σε περίπτωση που καταργηθεί και ο Αστυνοµικός Σταθµός της Νάουσας θα λειτουργεί µόνο το Αστυνοµικό Τµήµα που έχει έδρα την Παροικία, γεγονός που κατά την γνώµη µας, θα καταστήσει δυσχερή την αστυνόµευση όχι µόνο στη δεύτερη µεγαλύτερη σε πληθυσµό περιοχή του νησιού, αλλά και σε ολόκληρο το νησί γενικότερα. Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούµε από το Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη όχι µόνο τη διατήρηση του Α.Σ. Νάουσας, αλλά και την επαναλειτουργία του και στέγαση του στο νεοευρεθέν οίκηµα και γενικότερα την ενίσχυση όλης της Αστυνοµικής ∆ύναµης του νησιού».

 

naxostimes.gr

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis