Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
08:30 | 13/06/2016

Το «απόστημα» της διακίνησης λαθραίων τσιγάρων αλλά και άλλων προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, επιχειρεί να σπάσει η κυβέρνηση, προκειμένου να «προστατεύσει» και να ενισχύσει τα ήδη στεγνά δημόσια ταμεία του κράτους.

Τα έσοδα που χάνονται από φόρους και δασμούς κυρίως από τα λαθραία τσιγάρα, ανέρχονται ετησίως σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, μία πληγή ανοιχτή που δεν λέει να κλείσει, αλλά φαίνεται ότι έχει μπει στο... μάτι της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς αλλά και του υπουργείου Οικονομικών.

Πέρυσι κατασχέθηκαν 630.801.892 πακέτα τσιγάρα, στα οποία αναλογούν φόροι και δασμοί που φθάνουν τα 114.544.017 ευρώ, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο για αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Τις επόμενες ημέρες α-­να­μένεται η σύσταση του συντονιστικού επιχειρησιακού κέντρου για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, το οποίο θα ανήκει στη ΓΓΔΕ και θα λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (ΣΔΟΕ, Τελωνεία, Λιμενικό).

 

Η ομάδα «κρούσης» του κέντρου θα απαρτίζεται από:

•   Εναν υπάλληλο της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και ΕΦΚ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως πρόεδρο.

•  Εναν υπάλληλο της Ελληνικής Αστυνομίας, ως αντιπρόεδρο.

•  Εναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ως γραμματέα.

•  Εναν υπάλληλο της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.

•  Εναν υπάλληλο του Λιμενικού Σώματος, ως μέλος.

•  Εναν υπάλληλο της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ως μέλος.

•  Εναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ως μέλος και θα στελεχωθεί με 20 «Ράμπο» από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

Οι αρμοδιότητες

Η σύσταση του συντονιστικού επιχειρησιακού κέντρου προβλέπεται στο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου τσιγάρων και θα αποτελεί μία εθνική μονάδα πληροφοριών που θα παίρνει, θα επεξεργάζεται, αλλά θα δίνει και πληροφορίες σε άλλα κράτη για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Θα είναι υπεύθυνο για τη χάραξη στρατηγικής διυπηρεσιακών ή διακρατικών δράσεων, ενώ θα είναι εκείνο που θα διαβιβάζει τις διαπιστωμένες υποθέσεις λαθρεμπορίου στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εφόσον κρίνεται σκόπιμο όμως, μπορεί και το ίδιο να προβαίνει σε κάθε εξέταση ή έρευνα για να ενεργεί όλες τις ανακριτικές πράξεις προς διαπίστωση των αδικημάτων λαθρεμπορίας, δασμοφοροδιαφυγής και κάθε άλλης παράβασης, μέσω των υπαλλήλων που έχουν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Για την καλύτερη λειτουργία του μάλιστα, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών για κάθε σύστημα χωριστά.

Η διάταξη αυτή υπερισχύει έναντι κάθε άλλης διάταξης περί φορολογικού ή άλλου απορρήτου οπουδήποτε και αν προβλέπεται.

Αρμόδια για τη στελέχωσή του και τις αποσπάσεις υπαλλήλων θα είναι τα υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες ή τα αδειοδοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων καπνού έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες και τους προμηθευτές τους, καθώς και οι εισαγωγείς από Τρίτες Χώρες και οι παραλήπτες από άλλα κράτη-μέλη ως προς τους πελάτες τους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ
Θα περνούν από κόσκινο πελάτες και προμηθευτές

Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες και τους προμηθευτές περιλαμβάνουν:

α) την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών και των προμηθευτών βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή.

β) την τήρηση και καταγραφή αρχείων με όλες τις σχετικές συναλλαγές.

γ) την άσκηση συνεχούς εποπτείας της εμπορικής δραστηριότητας στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών.

Οι καπνοβιομηχανίες έχουν υποχρέωση να αποστέλλουν κάθε μήνα στο Συντονιστικό Κέντρο για την αντιμετώπιση του Λαθρεμπορίου ηλεκτρονική κατάσταση με τις συναλλαγές των προμηθευτών και πελατών τους, καθώς και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ασυνήθιστες ή ύποπτες συναλλαγές. Οι καταστάσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τον μήνα διενέργειας της συναλλαγής.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει ακόμη την καθιέρωση μητρώου εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού όπου θα καταχωρίζονται και θα παρακολουθούνται όλες οι άδειες που θα θα χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα των καπνικών. Με την καταχώριση των αδειών αυτών στο ανωτέρω μητρώο, οι κάτοχοι αυτών λαμβάνουν έναν Μοναδικό Αριθμό Μητρώου Διακινητή Καπνικών Προϊόντων.

ΣΟΦΙΑ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ

 

ΒΑΡΥ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ

 

Το «σαράκι» του λαθρεμπορίου τσιγάρων προκύπτει αβίαστα από τους αριθμούς: Υστερα από πληροφορίες της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, η τελωνειακή υπηρεσία κατέσχεσε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2016, 7 κοντέινερ με 81.730.000 τεμάχια τσιγάρα, στα οποία αναλογούν 15.097.086 φόροι και δασμοί που δεν πληρώθηκαν...

 

ethnos.gr

Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis