Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
09:16 | 05/06/2016

Το κέιμενο που ακολουθεί αναρτήθηκε στη σελίδα του policenet.gr στο facebook από τον κ. Ν. Μπλάνη*  

1. Ολοκληρώνεται η κατάρτιση του Προεδρικού Διατάγματος για τη βελτίωση του Κώδικα Μεταθέσεων, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του ΣτΕ και αναμένεται να υπογραφεί και να δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη. 


2. Με το νέο Π.Δ. περιορίζονται οι τόποι συμφερόντων και η δυνατότητα καταχρηστικής αλλαγής αυτών με στόχο τη συγκέντρωση περισσότερων μορίων, που «νόθευαν» την αντικειμενικότητα του συστήματος. Ειδικότερα: 
α. Δεν μπορεί να δηλωθεί ως τόπος συμφερόντων:
(1) Ο τόπος πολιτογράφησης ή εγγραφής στα δημοτολόγια
(2) Ο τόπος εργασίας της συζύγου.
(3) Ο τόπος κατοικίας των γονέων.
Κατά συνέπεια ως τόπος συμφερόντων εφεξής μπορεί να δηλωθεί:
(1) Ο τόπος γέννησης του ιδίου ή της συζύγου ή ο πλησιέστερος προς αυτόν τόπος της αυτής περιοχής μετάθεσης.
(2) Ο τόπος στον οποίον υπηρετεί ο ίδιος.
(3) Ο τόπος στον οποίον έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος, ο/η σύζυγός του και οι γονείς του ιδίου.
β. Επιπλέον σε περίπτωση δήλωσης αλλαγής τόπου συμφερόντων μεταβάλλεται ο αριθμός των μορίων και αυτά υπολογίζονται σύμφωνα με το νέο τόπο συμφερόντων.


3. Η μετάθεση προς φοίτηση στη Σ.Α.Ε.Α, θεωρείται ως υπηρεσία του τόπου συμφερόντων. Κατεξαίρεση οι μετακινούμενοι για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών κ.λ.π. δεν θεωρείται ότι υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων.


4. Στον καθορισμό της προτεραιότητας προηγούνται οι έχοντες τον τόπο συμφερόντων στην περιοχή μετάθεσης.


5 Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες τοποθετούνται υποχρεωτικά για δύο χρόνια σε Α.Τ.και Α.Σ. Οι νεοεξερχόμενοι Υπαστυνόμοι τοποθετούνται υποχρεωτικά για δύο χρόνια σε Α.Τ. Οι νεοπροαγόμενοι Αρχιφύλακες μετατίθενται για ένα χρόνο σε Α.Τ. ή Α.Σ. Με αυτό τον τρόπο θα αποκτούν την εμπειρία των μάχιμων υπηρεσιών.


6. Η μετακίνηση σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης μετατρέπεται από μετάθεση σε απόσπαση κατ΄έτος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, χωρίς να εξετάζεται αν μπορεί άλλο μέλος να οριστεί ως δικαστικός συμπαραστάτης, πράγμα το οποίο οδηγούσε σε παρεμπίπτοντα έλεγχο της δικαστικής απόφασης διορισμού αυτού.


7. Για τα δυσίατα νοσήματα γίνεται αντί της μετάθεσης απόσπαση κατ΄έτος. Τα δυσίατα νοσήματα προσδιορίζονται συγκεκριμένα (περιοριστικά), με παραπομπή στη σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας, ώστε να εκλείψει ο κίνδυνος της περιπτωσιολογικής κάθε φορά γνωμάτευσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του δυσίατου ή όχι χαρακτήρα αυτών και η διαφορετική μεταχείριση παρομοίων καταστάσεων.


8. Περιορίζονται οι αμοιβαίες μεταθέσεις. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει αίτημα αμοιβαίας μετάθεσης με το πρώτο επιλαχόντα των πινάκων των τακτικών μεταθέσεων της αντίστοιχης περιοχής. Αν ο πρώτος επιλαχών δεν επιθυμεί με τον δεύτερο κ.ο.κ. Δε γίνεται δεκτή αίτηση μετάθεσης των νεοεξερχομένων από τις Σχολές και νεοπροαγομένων Αρχιφυλάκων πριν την παρέλευση τριετίας.


9. Σε περίπτωση συνυπηρέτησης με σύζυγο αστυνομικό δεν ισχύει ο κανόνας, ότι ο κατώτερος ακολουθεί τον ανώτερο, όταν πρόκειται για το βαθμό μέχρι του Ανθυπαστυνόμου. Για τη συνυπηρέτηση αστυνομικού με Ειδικό Φρουρό επιτρέπεται μετάθεση μέχρι και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου. Αν πριν την παρέλευση πενταετίας από την μετάθεση δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι και εφόσον δεν έχει αποκτηθεί από το γάμο αυτό τέκνο, επιστρέφει στην αρχική του Υπηρεσία.


10. Στις έκτακτες μεταθέσεις προστίθεται ως νέα περίπτωση ο θάνατος γονέα ή αδελφού που υπηρετούσε στην Αστυνομία και θανατώθηκε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.


11. Για την επιμέλεια των τέκνων σε περίπτωση διάζευξης προβλέπεται, αντί της μετάθεσης, απόσπαση κατ΄έτος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του και δεν προσμετρείται για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής αίτησης μετάθεσης.


12. Η προσωρινή μετακίνηση μπορεί να διαρκέσει για δύο ακόμη μήνες (επιπλέον του προβλεπόμενου σήμερα ενός μηνός), χωρίς τη συναίνεση του μετακινουμένου. 


13. Η αναστολή και περιορισμός των μετακινήσεων ισχύει εκτός των εκλογών και στην περίπτωση διενέργειας δημοψηφίσματος.


14. Όσοι από τους μετατασσομένους σε υπηρεσία γραφείου επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, τοποθετούνται στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούσαν πριν την μετάταξή τους σε υπηρεσία γραφείου.


15. ΄Οσοι ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης για τον τόπο συμφερόντων τους, ακόμη και αν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές θέσεις του βαθμού τους:
α. Πολύτεκνοι.
β. Έχοντες μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.Μ.Ε.Α.
γ. Έχοντες τρία τέκνα.


16. Συμπερασματικά με τις νέες διατάξεις μπαίνει «κόφτης» στις καταχρήσεις και τα τεχνάσματα που αλλοίωναν την αντικειμενικότητα του συστήματος και προκαλούσαν αδικίες (συχνές αλλαγές του τόπου συμφερόντων και υπολογισμός μορίων, μάχιμη υπηρεσία, δικαστική συμπαράσταση, δυσίατα νοσήματα, διαζευκτήρια και επιμέλεια τέκνων, συνυπηρέτηση, αμοιβαίες μεταθέσεις, υπηρεσία γραφείου κ.λ.π.), χωρίς να παραγνωρίζονται τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των διοικουμένων και επιτυγχάνοντας έτσι την αναγκαία ισορροπία.

Η εσωτερική δικαιοσύνη και αξιοκρατία αποτελεί σοβαρό κίνητρο για την απόδοση του προσωπικού. Οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν το αναγκαίο εργαλείο στην άσκηση της διοίκησης, η οποία επιπλέον πρέπει να δίνει πρωτοβουλίες στους εργαζόμενους για να κάνει τον οργανισμό να «πετάξει». Ο «βούβαλος αρχηγός» μεταμορφώνεται σε «χήνα ηγέτη». Έτσι η νέα Ηγεσία ξεφεύγει από τη «νοοτροπία του κοπαδιού» στην «καινοτομία του πετάγματος», με αποτέλεσμα να έρχονται οι επιτυχίες.

η εικόνα προφίλ του Nick Blanis

Νικόλαος Αθ. Μπλάνης

Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.

Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης

και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis