Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
1
09:19 | 14/10/2022

(Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»)

Καταγγελία Ε.ΑΣ.Υ.Α. για την παρέκκλιση Διατάξεων του Π.Δ. 100/03 από τη Γ.Α.Δ.Α.

Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε τρεις (3) περιπτώσεις καταφανών παρεκκλίσεων των Διατάξεων του π.δ. 100/2003 από υπηρεσιακούς παράγοντες της Γ.Α.Δ.Α. και παρακαλούμε όπως από πλευράς σας διερευνηθούν και τύχουμε άμεσων απαντήσεων από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου εν συνεχεία προσφύγουμε σε τυχόν νομικές ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, αλλά και των χιλιάδων μελών μας:

i) Την Κυριακή 31 Αυγούστου 2022 έλαβε χώρα η συνεδρίαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων της Γ.Α.Δ.Α. σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2003, προκειμένου να εξετάσει αποκλειστικά προσφυγές αστυνομικών (επανεξέταση απορριφθέντων αιτήσεων μετάθεσης ή ακύρωση ή τροποποίηση διαταχθεισών μεταθέσεων), όπως προέκυψαν από το τακτικό ετήσιο Συμβούλιο Μεταθέσεων της Γ.Α.Δ.Α. που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Ιουλίου 2022. Ο εκπρόσωπος της Ένωσής μας στο εν λόγω Συμβούλιο Μεταθέσεων, με μεγάλη του έκπληξη, διαπίστωσε ότι ανάμεσα στις προσφυγές που τέθηκαν υπ’ όψιν του Συμβουλίου προς εξέταση, είχαν «παρεισφρύσει» και τρεις (3) περιπτώσεις νέων μεταθέσεων που εισήχθησαν και αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία των υπηρεσιακών παραγόντων του Συμβουλίου, με τη σημείωση «Πρωτοβουλία Γ.Α.Δ.Α.» και χωρίς καμία άλλη πληροφορία. Ο εκπρόσωπος της Ένωσής μας εκδήλωσε την πλήρη αντίθεσή του κατά την εξέταση των εν λόγω μεταθέσεων, αρνήθηκε δε να προσυπογράψει την εκδοθείσα Απόφαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων, ζητώντας να καταγραφεί η αντίθεσή του στα πρακτικά της Απόφασης. Οι εν λόγω μεταθέσεις με «Πρωτοβουλία Γ.Α.Δ.Α.» σε Συμβούλιο που συνέρχεται για να εξετάσει αποκλειστικά τις προσφυγές επί των τακτικών ετήσιων μεταθέσεων, αποτελεί πρωτοφανή παρέκκλιση των Διατάξεων του Π.Δ. 100/2003, καθώς αντικρούει με το άρθρο 14 παρ. 3 του εν λόγω Π.Δ. που προβλέπει ότι οι τακτικές μεταθέσεις της Γ.Α.Δ.Α. αποφασίζονται υποχρεωτικά κατά το Β΄ Δεκαπενθήμερο μηνός Ιουλίου χωρίς καμία υποσημείωση, το δε Συμβούλιο που συγκαλείται κατόπιν έως την 31 Αυγούστου, εξετάζει μόνο ασκηθείσες προσφυγές, σύμφωνα με το άρθρο 18 του εν λόγω Π.Δ. και σε καμία περίπτωση πρωτοείσακτα αιτήματα μεταθέσεων ή μεταθέσεις με πρωτοβουλία Υπηρεσίας.

ii) Έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι 2ετείς Δόκιμοι Αστυφύλακες οι οποίοι επίκειται να τοποθετηθούν τις προσεχείς ημέρες σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., καίτοι έχουν επιλεγεί από Επιτροπές, εντούτοις ασκούνται «άνωθεν» πιέσεις προκειμένου να αποεπιλεγούν και να αντικατασταθούν από άλλους συναδέλφους τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 παρ. 6 του Π.Δ. 100/03. Βεβαίως, τούτο πρόκειται να διαπιστωθεί αν όντως ισχύει από τον εκπρόσωπό μας που θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Μεταθέσεων της Γ.Α.Δ.Α.

iii) Έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τα υπ’ αριθ. 400/4 από 16/09/2020 και υπ’ αριθ. 400/4-α από 05/04/2022 έγγραφά μας σύμφωνα με το οποία ζητήθηκε από τη Φυσική Ηγεσία αλλά και από τη Γ.Α.Δ.Α., η σύσταση Συμβουλίου Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 100/03. Επαναφέρουμε εκ νέου το αίτημα σύστασης Συμβουλίου Μεταθέσεων και δηλώνουμε ότι σε περίπτωση μη σύστασής του θα προσφύγουμε σε νομικές ενέργειες για την διασφάλιση της όλης διαδικασίας της τοποθέτησης νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων στην εν λόγω νευραλγική Διεύθυνση, που υπάγεται στα γεωγραφικά όρια της Ένωσής μας.

Ο Οργανισμός της Ελληνικής Αστυνομίας, παραμένει, δυστυχώς, στο ίδιο έργο θεατής! Οι παθογένειες που τον μαστίζουν, σε συνδυασμό με την ευθυνοφοβία και την ανεπάρκεια των υπηρεσιακών παραγόντων, δημιουργούν ένα μείγμα αμιγώς επικίνδυνο και ασταθές. Δεν τιμά και δεν ωφελεί η κατά συρροή καταστρατήγηση των προεδρικών διαταγμάτων και της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τον τρόπο λειτουργίας της ΕΛ.ΑΣ., ενώ παράλληλα καθιστά το Π.Δ. 100/2003 «κουρελόχαρτο», ανοίγοντας τον «ασκό του Αιόλου» για Συμβούλια Μεταθέσεων ανά την επικράτεια «αλλά κάρτ» που θα αποφασίζουν μεταθέσεις εκτός των αυστηρών χρονικών πλαισίων και νόμιμων διαδικασιών που προβλέπονται με σαφήνεια στο Π.Δ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε την καταστρατήγηση της νομοθεσίας με νεοεπινοήσεις συγκεκριμένων Δημοσίων λειτουργών, που τάχθηκαν από την Πολιτεία να τηρούν την κείμενη νομοθεσία και όχι να την καταστρατηγούν, σύμφωνα με τις «διαθέσεις» τους.

Ως αποτέλεσμα, ύστερα από ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας, επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματός μας ενώπιων των αρμόδιων Ποινικών και Διοικητικών αρχών και Δικαστηρίων σε περίπτωση που η Διοίκηση δεν συνετιστεί με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis