Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
15:14 | 10/08/2019

Δείτε το σχετικό έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών:

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6000/2/6270-ογ΄/06.8.2019 προκήρυξη

β. Δημοσίευμα της 07.8.2019 της ιστοσελίδας Armyvoice.gr, με τίτλο «Ειδικοί Φρουροί 2019 – Προκήρυξη: Τι λέει για ΕΠΟΠ, ΕΠΥ, ΟΒΑ – Ποιοι μοριοδοτούνται και ποιοι μένουν εκτός μοριοδότησης – Γιατί είναι γραμμένη με προχειρότητα»

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7002/12/1-κστ/2019 Απόφαση κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β΄ 3010, «Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών»)

δ. Ν.2734/1999 (ΦΕΚ Α΄ 161, «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις»)

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Με την (α) σχετική, προκηρύξατε διαγωνισμό για την πρόσληψη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία ως Ειδικών Φρουρών, συμφώνως (γ) όμοιας.

Μεταξύ των άλλων πρόσθετων προσόντων και προϋποθέσεων που απαιτούνται για την πρόσληψη, κατά την προκήρυξη, αποτελεί και η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως Επαγγελματιών Οπλιτών, μεταξύ δε των απαιτούμενων δικαιολογητικών ζητείται από τους υποψηφίους να καταθέσουν, κατά την υποβολή της αίτησης, φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ότι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι Αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά και να αναφέρεται η σωματική τους ικανότητα (κατηγορία I) κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Να αναγράφονται, επίσης, όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές κατά τη διάρκεια της θητείας των υποψηφίων, καθώς και η ειδικότητα με την οποία απολύθηκαν (αφορά άνδρες υποψήφιους και γυναίκες που υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις).

Όπως πανθομολογουμένως μέχρι σήμερα έχει διαπιστωθεί, αρκετές φορές η λεκτική διατύπωση προσόντων και δικαιολογητικών σε προκηρύξεις διαγωνισμών φέρνει τους υποψηφίους να απορρίπτονται τα δικαιολογητικά τους, με αδυναμία θεραπείας και ενεργοποίησης χρονοβόρας και κοστοβόρας διαδικασίας ενώπιον άλλων αρχών, καθόσον τα αρμόδια όργανα ελέγχου τους (των δικαιολογητικών) δεν έχουν τη δικαιοδοσία διασταλτικής ερμηνείας της προκήρυξης.

Όπως εύστοχα αναφέρεται στο (β) σχετικό, προφανώς από παραδρομή στην (α) σχετική προκήρυξη έχει αναγραφεί, όπως προαναφέρθηκε, ο θεσμός του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ως επιπρόσθετο προσόν. Προς τούτο οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο θεσμός του Εθελοντή (Οπλίτη) Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) εμφανίστηκε το 1985. Το 1989 οι Ε.Π.Υ., με τη λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς παραμονής τους, με αίτησή τους παρέμειναν περαιτέρω στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), αρκετοί εκ των οποίων παραμένουν μέχρι και σήμερα στο στράτευμα, ενώ το ίδιο έτος (1989) προσελήφθησαν και περαιτέρω στελέχη εντασσόμενα στον αυτό θεσμό του Ε.Μ.Θ. Τέλος το 2017 θεσμοθετήθηκε πλέον νέος θεσμός, αυτός του Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) με 3ετή υποχρέωση παραμονής.

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε και προς τούτο προτείνουμε να επανεκδοθεί (ως ορθή επανάληψη) η (α) σχετική προκήρυξη, στην οποία αφ΄ ενός όπου αναγράφεται το αρκτικόλεξο Ε.Π.Υ. να αντικατασταθεί ή να προστεθεί και το αρκτικόλεξο Ε.Μ.Θ., καθόσον τούτο θεωρούμε ότι ήθελε να αναφέρει ο κανονιστικός νομοθέτης με τη (γ) όμοια, ο οποίος προφανώς βασίστηκε στο (δ) σχετικό, το οποίο χρήζει τροποποίησης και αφ΄ ετέρου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και στους υποψηφίους εξ Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης, με την προσθήκη του αρκτικόλεξου Ο.Β.Α..

 poes.gr 

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis