Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
15:39 | 28/11/2021

Ανάρτηση του κ. Νίκου Κάραδήμα:

Προσέγγιση σύνταξης με μικρό ποσοστό απόκλισης, ανάλογα τα δεδομένα για τους Αρχ/κες ΜΑΥ και σύγκριση με το νέο βαθμολόγιο από 35-37 πραγματικά χρόνια με μ.ο στρατιωτικής θητείας 18-24 μήνες συν την μάχιμη πενταετία, όπως σας υποσχέθηκα με προηγούμενη ανάρτησή μου
 
Ταμείο πρώην Α.Π.
Κατάταξη 1983 και αποστρατεία 2019
Β.Σ. 1148 ΜΤΠΥ 119 ΕΤΕΑΕΠ 157
Ταμείο πρώην χωρ/κης
Β.Σ. 1148 ΜΤΣ 117 ΕΤΕΑΕΠ 147
 
Κατάταξη 1984 αποστρατεία 2020
Α.Π Β.Σ. 1150 ΜΤΠΥ 120 ΕΤΕΑΕΠ 157
Χωρ/κη Β.Σ. 1150 ΜΤΣ 116 ΕΤΕΑΕΠ 148
 
Κατάταξη 1985-2021
Α.Π. 1142 ΜΤΠΥ 120 ΕΤΕΑΕΠ 159
ΧΩΡ/ΚΗ Β.Σ 1147 ΜΤΣ 108 ΕΤΕΑΕΠ 152
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1986-2022
Α.Π 1) ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΝΘ/ΜΟ
Β.Σ 1130 ΜΤΠΥ 120 ΕΤΕΑΕΠ 157
2) ΜΕ ΠΡΟΑΓΩΓΗ
Β.Σ 1131 ΜΤΠΥ 120 ΕΤΕΑΕΠ 158
ΧΩΡ/ΚΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Σ. 1144 ΜΤΣ 105 ΕΤΕΑΕΠ 152
ΜΕ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Σ. 1143 ΜΤΣ 105 ΕΤΕΑΕΠ 150
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1987-2023
Α.Π ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΉ Β.Μ 1131 ΜΤΠΥ 123 ΕΤΕΑΕΠ 159
ΜΕ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Μ 1131 ΜΤΠΥ 123 ΕΤΕΑΕΠ 161
ΧΩΡ/ΚΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Μ 1139 ΜΤΣ 105 ΕΤΕΑΕΠ 151
ΜΕ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Μ 1140 ΜΤΣ 105 ΕΤΕΑΕΠ 152
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1988-2024
Α.Π ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Σ 1130 ΜΤΠΥ 122 ΕΤΕΑΕΠ 160
ΜΕ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Μ 1129 ΜΤΠΥ 122 ΕΤΕΑΕΠ 161
ΧΩΡ/ΚΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 1130 ΜΤΣ 106 ΕΤΕΑΕΠ 150
ΜΕ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β,Σ. 1132 ΜΤΣ 105 ΕΤΕΑΕΠ 153
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1989-2025
Α.Π ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Σ. 1127 ΜΤΠΥ 117 ΕΤΕΑΕΠ 157
ΜΕ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Σ. 1129 ΜΤΠΥ 119 ΕΤΕΑΕΠ 160
ΧΩΡ/ΚΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Σ 127 ΜΤΣ 106 ΕΤΕΑΕΠ 149
ΜΕ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Σ. 1129 ΜΤΣ 106 ΕΤΕΑΕΠ 151
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1990 -2026
Α.Π ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Σ. 1112 ΜΤΠΥ 119 ΕΤΕΑΕΠ 157
ΜΕ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Σ 1112 ΜΤΠΥ 120 ΕΤΕΑΕΠ 157
ΧΩΡ/ΚΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Σ 1117 ΜΤΣ 106 ΕΤΕΑΕΠ 146
ΜΕ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Σ. 1119 ΜΤΣ 106 ΕΤΕΑΕΠ 146
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1991- 2027
Α.Π. ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Σ. 1117 ΜΤΠΥ 122 ΕΤΕΑΕΠ 157
ΜΕ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Σ. 1117 ΜΤΠΥ 122 ΕΤΕΑΕΠ 158
ΧΩΡ/ΚΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Β.Σ. 1123 ΜΤΣ 108 ΕΤΕΑΕΠ ενδεχομένως να απαιτούνται επι πλέον χρόνια αναγνώρισης της τάξεως των 1600 ευρώ
 
Από τα έτη 2028 και μεταγενέστερα οι αποστρατείες θα απαιτούν ως επι το πλείστον επι πλέον 10 χρόνια αναγνώρισης καθ’ όσον για την επικουρική σύνταξη απαιτούνται από 30,5 χρόνια τα 40.

 

Τα ποσά που αναφέρονται είναι καθαρά και υπολογισμένα με ακρίβεια πιστότητας +/- από 5-7%
 
 
Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis