Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
18:41 | 23/01/2017

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 23 Ιανουαρίου 2017, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις :

Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1, περίπτ. γ΄, εδάφιο πέμπτο και 40 παρ.1 και 7 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.104/2000, στο βαθμό του Ταξιάρχου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :

1. 237843 Καρβουνάκης Γεώργιος του Ιωάννη

2. 238422 Καραπιπέρης Βασίλειος του Φωτίου

3. 233119 Αγάκος Γεώργιος του Αθανασίου

4. 233157 Γιαννόπουλος Γεώργιος του Νικολάου

5. 235606 Φουτάκης Αριστείδης του Ιωάννη

6. 234972 Ξανθάκης Ηλίας του Εμμανουήλ

7. 238124 Δημητριάδης Νικόλαος του Γεωργίου

8. 231957 Γκράνας Γεώργιος του Ιωάννη

9. 234547 Ντελής Στυλιανός του Δημητρίου

10. 237449 Σανιδάς Παρασκευάς του Θεοδώρου

11. 231792 Αλεξόπουλος Χαράλαμπος του Αλέκου

12. 236837 Κουτούζος Παναγιώτης του Βασιλείου

13. 236956 Νικολιδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

14. 239244 Λυδάκης Εμμανουήλ του Μάρκου

15. 239376 Ρουτζάκης Αντώνιος του Δημητρίου

16. 239754 Ματσούκας Ιωάννης του Αθανασίου

17. 238565 Μαυρόπουλος Λάζαρος του Ανάργυρου

18. 237296 Κανέλλος Γεώργιος του Χρήστου

19. 231138 Τζεφέρης Πέτρος του Μιχαήλ

20. 239035 Κοκκαλάκης Αθανάσιος του Γεωργίου

21. 238568 Σιορέντας Δημήτριος του Γεωργίου

22. 239400 Κοτρωνιάς Νικόλαος του Παναγιώτη

23. 238626 Δούβαλης Γεώργιος του Δημητρίου

24. 238309 Κοσσυβάκης Ηλίας του Ξενοφώντα

25. 236650 Γεωργακάκος Γεώργιος του Παναγιώτη

26. 232003 Κανακουσάκης Ιωσήφ του Νικολάου

27. 239508 Φεύγας Θωμάς του Κωνσταντίνου

28. 239193 Κοτλίδας Χρήστος του Ιωάννη

29. 237877 Σδούκος Μιχαήλ του Γεωργίου

30. 229168 Λουζιώτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου

31. 230745 Γκαρίλας Ελευθέριος του Αθανασίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρίθηκαν και οι Υποδιευθυντές της ΕΛ.ΑΣ. - Δείτε ποιοι προήχθησαν

Β. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ΄ εδάφιο τρίτο και 43 παρ.1, περίπτ. β΄ του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ.104/2000 και 99/2002, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :

1. 230970 Μπαμπίλης Απόστολος του Δημητρίου

2. 238102 Συμεώνογλου Ιωσήφ του Αλεξάνδρου

3. 235163 Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος του Αντωνίου

4. 239501 Κιούσης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

5. 235586 Δροσάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου

6. 232268 Βασιλακόπουλος Βασίλειος του Νικολάου

7. 233258 Λεμπιδάκης Ευάγγελος του Σπυρίδωνα

8. 235570 Γραβάνης Αθανάσιος του Θεοδώρου

9. 239785 Μανιδάκης Δημήτριος του Εμμανουήλ

10. 238987 Παναγιωτίδης Πέτρος του Ιωάννη

11. 239294 Ζήκος Νικόλαος του Θεοφίλου

12. 238368 Βαλσαμάς Βασίλειος του Γεωργίου

13. 239072 Σκάνδαλος Αριστείδης του Ευαγγέλου

 Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα.

Γ. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ΄ εδάφιο έκτο, 43 παρ.1 περίπτ. α΄ και 47 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ.104/2000 και 99/2002, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας :

1. 232522 Βαγγέλης Ιωάννης του Ευαγγέλου

2. 226059 Γάλλος Λάζαρος του Ηλία

3. 236616 Βακουφτσής Ιωάννης του Γεωργίου

4. 231199 Χήρας Δημήτριος του Χαρίση

5. 226917 Γιαννούλης Απόστολος του Ευαγγέλου

6. 238390 Ζαρκαδούλας Αθανάσιος του Επαμεινώνδα

7. 232264 Καλαϊτζής Γεώργιος του Δημητρίου

8. 236926 Μπαζάκος Σταύρος του Σωτηρίου

9. 227049 Σκούρας Γεώργιος του Δημητρίου

10. 232189 Τζαγκαράκης Γεώργιος του Γαβριήλ

11. 231897 Αγάθος Γεώργιος του Ιωάννη

12. 235680 Γραικούσης Φώτιος του Διονυσίου

13. 239510 Τσινταράκης Μάρκος του Μιχαήλ

14. 239017 Αγγελόπουλος Σπυρίδων του Κωνσταντίνου

15. 232070 Ματσαρόκος Αθανάσιος του Γεωργίου

16. 236423 Μπόλος Ηλίας του Θεοδοσίου

17. 239414 Τσιρίγος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου

18. 239746 Βάκρινος Κωνσταντίνος του Δημητρίου

19. 236855 Κωστόπουλος Γεώργιος του Σπυρίδωνα

20. 236173 Παρασύρης Νικόλαος του Αντωνίου

21. 231983 Ζαμάνης Άγγελος του Αχιλλέα

22. 239522 Αντωνίου Βασίλειος του Θεοδώρου

23. 236535 Τουλίκας Γεώργιος του Αργυρίου

24. 239260 Μπαλατσούρας Γεώργιος του Ιωάννη

25. 233138 Βανικιώτης Γεώργιος του Αθανασίου

26. 233324 Ντελέζος Κωνσταντίνος του Ιωάννη

27. 239121 Αθανασάκης Ιωάννης του Δημητρίου

28. 231951 Γιαννόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου

29. 239271 Σταυρουλάκης Δημήτριος του Εμμανουήλ

30. 232109 Νικολόπουλος Γεώργιος του Χρήστου

31. 229504 Παπαμαργαρίτης Αθανάσιος του Θωμά

32. 230502 Ζάχαρης Θωμάς του Σταύρου

33. 239728 Κυριακόγγονας Παναγιώτης του Ευσταθίου

- Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα.

Δ. Προάγεται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.2 εδάφιο δεύτερο, 43 παρ.2 και 47 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε με το 99/2002, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, ο Αστυνομικός Διευθυντής Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας   Ρ ά λ λ η ς   Δημήτριος του Αθανασίου (ΑΓΜΣ.239731), Υπηρεσίας Γραφείου, ο οποίος θα αποστρατευθεί μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή του αυτή, με άλλο Προεδρικό διάταγμα.


- Αριθμός Βεβαιώσεως Δ/νσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/ Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./ Υπουργείο Εσωτερικών :  844 / 23-1-2017.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ


 

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis