Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
EASY EDUCATION
17:21 | 29/09/2022

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα που στηρίζονται στην εξ αποστάσεως μεικτή εκπαίδευση. 

Η παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων αποτελεί καίρια επιλογή όλων των πτυχιούχων τριτοβάθμιου ιδρύματος, αλλά και του συνόλου της κοινωνίας, τόσο για ενίσχυση υπάρχουσας θέσης εργασίας, όσο και για την ανεύρεση νέας.

Το σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον επιβάλλει την αξιοποίηση ευκαιριών που αποδίδει η δια βίου μάθηση για την προσωπική  και επαγγελματική ανέλιξη τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. 

Σημαντικό πλεονέκτημα για την ανεύρεση νέας ή ενίσχυση της υπάρχουσας θέσης εργασίας, αποτελεί η κατοχή πιστοποιητικών παρακολούθησης ΕΤΗΣΙΩΝ επιμορφώσεων που προσδίδουν μόρια στην Α’Βάθμια, τη Β’Βάθμια εκπαίδευση καθώς και σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και στο σύνολο του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  

Με την παρακολούθηση των ετήσιων επιμορφώσεων στην «Ειδική Αγωγή» και στη «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», ο εκπαιδευόμενος δύναται να ενταχθεί στους επικουρικούς πίνακες ή στους φημολογούμενους πίνακες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Επιπλέον, όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί προχωρούν σε επιπλέον μετεκπαίδευση αναλαμβάνοντας την ετήσια επιμόρφωση στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» ή και σε συνδυασμό παρακολούθησης ετήσιων προγραμμάτων ώστε να διεκδικήσουν θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή.

Επίσης, ενόψει της επόμενης εξεταστικής περιόδου του ΕΟΠΠΕΠ για απόκτηση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», ώστε να οδηγηθούν απευθείας στις εξετάσεις του φορέα.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο για προσωπική εξέλιξη όσο και για επαγγελματική ανέλιξη, παρουσιάζουν οι ετήσιες επιμορφώσεις "Θετική Ψυχολογία", η «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», η «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», το πρόγραμμα στα «Social Media και οπτικοακουστικά εργαλεία» και η "Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη", επιμορφώσεις οι οποίες καθιστούν τον/την κάτοχο των συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων πλέον ανταγωνιστικό/ή σε όλους τους τομείς.  

Επιπλέον, έχει καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλής και ο θεματικός τίτλος της επιμόρφωσης: "Σχολική Ψυχολογία", που αφορά το σύνολο των υπαρχόντων - ή και εν δυνάμει - εκπαιδευτικών και αναντίρρητα τους καθιστά πλέον επαρκείς για την τέλεση των σημαντικότατων καθημερινών καθηκόντων τους. 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα παραπάνω προγράμματα έως και 12 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα www.easy-education.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Help Desk του ΚΕΔΙΒΙΜ Παντείου Πανεπιστημίου: 210 300 97 03 (καθημερινές 10.00 με 17.00).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκδίδεται -αντιστοίχως με τον θεματικό τίτλου του προγράμματος σπουδών- πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης, εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, δύναται να αποδώσει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως κάθε φορά θα ισχύουν τα κριτήρια μοριοδότησης στην εκάστοτε μελλοντική προκήρυξη προσλήψεων.

a1c9a66c-6e6f-4b82-8551-f424295bc082

 

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis