Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
12:00 | 25/12/2021

Του Γιαννακή Δημητρίου, Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»


Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί συνάδελφοι πτυχιούχοι να αποκρύπτουν τα πανεπιστημιακά τους πτυχία προκειμένου να μην επισυναφθούν στον ατομικό τους φάκελο. Η αλήθεια είναι πως κανένας μας δεν θέλει να προσφέρει υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων του βαθμού που κατέχει ή να τον μετακινήσουν σε άλλη Υπηρεσία χωρίς τη θέληση του και χωρίς κάποια ουσιαστική ανταμοιβή.

Οι συνάδελφοι αυτοί πέρα από το μόχθο, τις συγκρούσεις και τον πόλεμο νεύρων που δέχθηκαν από όλους εμάς ανώτερους και κατώτερους, κινδύνευσαν πηγαίνοντας στα ρεπό τους ή μετά την υπηρεσία τους να παρακολουθήσουν τις απαραίτητες διαλέξεις ή να πάρουν μέρος στις εξετάσεις, από διάφορα ακραία στοιχεία που λυμαίνονται τα Ιδρύματα αυτά και στοχοποιούν συνεχώς είτε τους ίδιους τους Αστυνομικούς, είτε τα οχήματα και τα σπίτια τους.

Επιπρόσθετα, είμαστε όλοι μάρτυρες προκηρύξεων θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων που απλά μας εξαιρούν προκειμένου να εισαχθούν πολίτες άσχετοι με τον τρόπο σκέψης και τη λειτουργία του Σώματος. Προκύπτει λοιπόν το εξής ζήτημα, οι συνάδελφοι αυτοί ενώ δεν τους το ζήτησε κανένας να σπουδάσουν και με μοναδικό κίνητρο να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, που μετά θα φέρουν και στο περιβάλλον εργασίας τους, βιώνουν μια αδικία που δεν τους αρμόζει.

Με το ισχύον καθεστώς οι συνάδελφοι κάτοχοι πτυχίων λαμβάνουν έναν επιπλέον βαθμό και προάγονται σε Ανθυπαστυνόμους από Αρχιφύλακες, ενώ αν δεν κάνουν χρήση του πτυχίου και θελήσουν αργότερα ως Υπαστυνόμοι να προαχθούν, απλά δεν έχουν πλέον το δικαίωμα αυτό. Παράλληλα, είναι πολλοί οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι κάτοχοι πέραν των προπτυχιακών τίτλων σπουδών, αλλά και μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων κοσμώντας με τις γνώσεις και την ποιότητα του λόγου τους τις τάξεις μας.

Για τους ανωτέρω λόγους και πολλούς ακόμα που έχω παραθέσει σε προηγούμενα άρθρα μου στην εφημερίδα μας, καταθέτω στο ΔΣ της Ένωσης μας τις επισημάνσεις και τις προτάσεις μου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στις προτάσεις που έχει η Ένωση για βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης των συναδέλφων- πτυχιούχων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Θα πρέπει να δημιουργηθεί αρχικά μια ανεξάρτητη επιτροπή από κάτοχους πανεπιστημιακών τίτλων, η οποία θα εξετάσει τις ανάγκες που έχει η Ελληνική Αστυνομία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, έτσι ώστε να κριθεί ποια πανεπιστημιακά πτυχία θα λογίζονται ως εξειδίκευση (πχ οικονομικά, δημόσια διοίκηση, ψυχολογία, κοινωνιολογία, νομική, πληροφορική, ΜΜΕ, στατιστική, ιατρική, νοσηλευτική) και να αποφεύγονται με αυτό τον τρόπο πτυχία άσχετα με την ελληνική αστυνομία, όπως: ιχθυοκαλλιέργειας, ζωικής παραγωγής, ωκεανολογίας, ΤΕΦΑΑ κτλ. Προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσο η κάθε Σχολή ανταποκρίνεται στα κριτήρια που έχουν οριστεί, θα λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο οι απόφοιτοι της έχουν το δικαίωμα εγγραφής στο αντίστοιχο Επαγγελματικό Επιμελητήριο (πχ απόφοιτος Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου μπορεί να εγγραφεί στο Οικονομικό Επιμελητήριο, αντίστοιχα Νομικής μπορεί να εγγραφεί στο Σύλλογο Νομικών)
 • Θα λογίζονται ως πανεπιστημιακοί τίτλοι τα πτυχία ΑΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης δεν λογίζονται ως σχολές εκείνες που δεν συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS).
 • Οι πτυχιούχοι των ανωτέρω σχολών θα έχουν απολυτή προτεραιότητα σε προκηρύξεις θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, εφόσον έχουν διανύσει πέντε χρόνια εντός της Ελληνικής Αστυνομίας μετά την ημερομηνία απόκτησης του σχετικού τίτλου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, κριτήριο θα θεωρείται η ύπαρξη μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή ο τελικός βαθμός του πτυχίου.
 • Οποίος επιθυμεί να είναι δικαιούχος του επιδόματος εξειδίκευσης αποδέχεται ταυτόχρονα ότι η υπηρεσία μπορεί να τον διαθέσει σε οποιαδήποτε υπηρεσία το επιθυμεί σχετική με το αντικείμενο της γνώσης που έχει αποκτήσει.
 • Ο εκάστοτε δικαιούχος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει μετά την απονομή του προπτυχιακού τίτλου σπουδών να μετατεθεί σε οποιαδήποτε σχετική με το αντικείμενο σπουδών του υπηρεσία, ώστε να μπορεί να κάνει χρήση των γνώσεων του και αντίστοιχα να επωφεληθεί και η Ελληνική Αστυνομία
 • Σε περίπτωση που η σχολή που φοιτά κάποιος Αστυνομικός έχει ως προαπαιτούμενο για την απονομή πτυχίου να έχει προϋπηρεσία στο αντικείμενο, τότε θα μπορεί εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να την αποκτήσει σε κάποια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας σχετική με το αντικείμενο αυτό
 • Να καταργηθεί η απονομή ενός επιπλέον βαθμού σε όλους τους κάτοχους πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και να αντικατασταθεί από το επίδομα εξειδίκευσης
 • Η κλίμακα αποζημίωσης του επιδόματος εξειδίκευσης θα έχει ως εξής:

Α) 80 ευρώ μηνιαίως για κάθε προπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο δικαιούχος μπορεί να κάνει χρήση έως δυο διαφορετικών τίτλων με αντίστοιχη αποζημίωση η οποία να μην ξεπερνάει τα 160 ευρώ

Β) επιπλέον 40 ευρώ για κάθε μεταπτυχιακό τίτλο σχετικό με το αντικείμενο σπουδών του προπτυχιακού.

Γ) επιπλέον 60 ευρώ για κάθε διδακτορικό τίτλο σχετικό με το αντικείμενο σπουδών του προπτυχιακού.

Υ/Α΄ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δημήτριος

 • Απόφοιτος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Απόφοιτος γαλλικής Νομικής σχολής του Paris 13 NORD
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και τη Χρηματοοικονομική με έμφαση στις στρατηγικές αποφάσεις
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Paris 13 NORD στο Εμπορικό Δίκαιο (droit des affaires)
Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis