Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
13:29 | 05/06/2021

Επειδή πολλοί συνάδελφοι, θέτουν ερωτήματα σχετικά με τον προγραμματισμό και τη χορήγηση των κανονικών αδειών μεταξύ εργαζομένων συζύγων, σας γνωρίζω ότι ισχύουν τα εξής, συμφώνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

– Σύμφωνα με τη Συνταγματική αρχή για την προστασία της Οικογένειας που ρητά προβλέπει το άρθρο 21 του Συντάγματος, που ορίζει δηλαδή πως το Κράτος υποχρεωτικά πρέπει να προστατεύει τον θεσμό της Οικογένειας όλων των πολιτών του, κάτι που φυσικά ισχύει και για τον Οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας και για όλους τους εργαζόμενους Έλληνες Αστυνομικούς.

– Το άρθρο 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του π.δ. 27/1986 (άδειες Αστυνομικού Προσωπικού) ορίζουν ότι στον προγραμματισμό (που εκδίδεται υποχρεωτικά τον μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, για όλες τις Υπηρεσίες) και στη χορήγηση των κανονικών αδειών, η Διοίκηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη, υποχρεωτικά κιόλας, τις προτιμήσεις του προσωπικού, ως και τους λόγους που επιβάλλουν αυτές και οι οποίες διατυπώνονται έγκαιρα, με έγγραφη, πλήρως τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη, αναφορά του.

- Η Κανονιστική Διαταγή 11/1991 του κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τα δικαιώματα του γυναικείου Αστυνομικού προσωπικού και ειδικότερα στο άρθρο 7 ορίζει, ρητά και ξεκάθαρα, ότι οι έγγαμες γυναίκες Αστυνομικοί πρέπει να λαμβάνουν την κανονική τους άδεια μαζί ταυτόχρονα με τους συζύγους τους.

- Η Κανονιστική Διαταγή 27/2020 του κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας προβλέπει τις σχετικές διευκολύνσεις από πλευρας Διοίκησης των Αστυνομικών Υπηρεσιών που αφορούν τις οικογένειες των Αστυνομικών με ιδιαίτερες αυξημένες ανάγκες όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, γονείς με αναπηρία, τέκνα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες, σε διάζευξη με επιμέλεια ανήλικου τέκνου κ.α., ακολουθώντας τις διατάξεις του υπόλοιπου Δημοσίου Τομέα.

Έτσι, οδηγούμαστε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι μεταξύ εργαζομένων συζύγων, ακόμα και εάν ο/η σύζυγος εργάζεται σε άλλον εργασιακό κλάδο, εκτός δηλαδή των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, είτε στον Δημόσιο Τομέα, είτε, ακόμα, και στον Ιδιωτικό Τομέα, υποχρεωτικά, όλες ανεξαιρέτως οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πρέπει να προγραμματίζουν και να χορηγούν την κανονική άδεια, είτε της γυναίκας Αστυνομικού είτε του άνδρα Αστυνομικού, σε χρόνο που θα έχει αυτήν την κανονική του άδεια, μαζί με την/τον εργαζόμενο σύζυγό του/της, όπως προβλέπει το άρθρο 21 του Συντάγματος και οι διατάξεις του π.δ. 27/1986, της Κ.Δ. 11/1991 και της Κ.Δ. 27/2020.

Όταν λοιπόν υποβάλλονται αιτήσεις για τον προγραμματισμό των κανονικών αδειών ολόκληρου του έτους (κάθε Δεκέμβριο) για όλη την άδεια αυτή, οι συνάδελφοι θα πρέπει να αναφέρουν με κάθε λεπτομέρεια, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, τους ακριβείς λόγους που επιβάλλεται να λάβουν τις άδειές τους στα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μαζί με τις οικογένειές τους, ενώ βέβαια καλό θα ήταν ακόμα και να προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν όλα τα παραπάνω.

Σε κάθε περίπτωση που παρατηρείται η οποιαδήποτε καταστρατηγήση και παρατυπία στα νόμιμα δικαιώματά μας και η κάθε επιπέδου Διοίκηση και οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών δεν σέβενται την οικογένεια του Έλληνα εργαζόμενου Αστυνομικού, θα πρέπει οι συνάδελφοι, σε οτιδήποτε σχετικό ζήτημα αντιμετωπίζουν που τους δημιουργεί οποιοδήποτε οικογενειακό, προσωπικό και ιδιωτικό πρόβλημα, να ενημερώνουν πρώτιστα τους εκλεγμένους συναδέλφους εκπροσώπους στο Αστυνομικό Συνδικαλιστικό Κίνημα και μετά, βάσει των άρθρων 45 και 46 του π.δ. 141/1991, να προβαίνουν στην υποβολή έγγραφων αναφορών παραπόνων προς την Υπηρεσία τους αρχικά και έπειτα στην αμέσως επόμενη ανώτερη προϊστάμενη Υπηρεσία. Εκεί θα περιγραφούν όλα τα σχετικά με το προβλήμα που ανακύπτει στη λήψη των κανονικών αδειών τους και βέβαια, αυτό θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο γι' αυτό το θεμα, αλλά και για τα υπόλοιπα ζητήματα, όταν, δυστυχώς, ανακύπτουν οι οποιεσδήποτε παρατυπίες, εκπτώσεις και καταστρατηγήσεις στα νόμιμα δικαιώματά τους από τους διοικούντες, παρόλο που οι τελευταίοι υποχρεώνονται να σέβονται τον θεσμό της Οικογένειας και να διοικούν με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και συναδελφική διάθεση, σεβόμενοι τον άνθρωπο εργαζόμενο (οικογενειάρχη) Έλληνα Αστυνομικό.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόφιλος

Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΟΑΣΥ

Μέλος ΕΚΑ

Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis