Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
18:00 | 22/04/2022

Επιχείρηση «καθαρά χέρια» ξεκινά στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με σαρωτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό περιπτώσεων διαφθοράς υψηλόβαθμων στελεχών και υπαλλήλων σε θέσεις- κλειδιά.

Με ειδική εγκύκλιο, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ έδωσε το σήμα για στοχευμένους αλλά και δειγματοληπτικούς ελέγχους “πόθεν έσχες” με συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ η προτεραιότητα θα δοθεί σε υποθέσεις “υψηλής επικινδυνότητας”, με απόρρητο έκθεση που θα υποβάλει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων στο Γ. Πιτσιλή. 

Ποιοι είναι οι «στόχοι» στην ΑΑΔΕ από το Εσωτερικών Υποθέσεων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ως κριτήρια για την επιλογή “στόχων” ορίζονται τα εξής:

 •     την άσκηση καθηκόντων θέσεων ευθύνης προϊσταμένου Γενικής Διευθύνσεως Διευθύνσεως, Υποδιευθύνσεως, Τμήματος, το χρόνο άσκησης αυτών των καθηκόντων και τις υπηρεσίες άσκησης των καθηκόντων αυτών
 •     την άσκηση καθηκόντων ελεγκτή στις οργανικές μονάδες της Α.Α.Δ.Ε., το χρόνο άσκησης αυτών των καθηκόντων και τις υπηρεσίες άσκησης των καθηκόντων αυτών
 •     την άσκηση καθηκόντων Προέδρου ή μέλους Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών της Α.Α.Δ.Ε.
 •     την άσκηση καθηκόντων Προέδρου Επιτροπών παραλαβής έργων της Α.Α.Δ.Ε.
 •     την άσκηση ποινικής δίωξης υπαλλήλου για εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία
 •     την συμπερίληψη στοιχείων οικονομικού ενδιαφέροντος στης υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις, ενδεικτικά, όπως περιουσία στο εξωτερικό, υψηλοί τόκοι καταθέσεων, λήψη μερισμάτων από το εξωτερικό και εσωτερικό της χώρας, κατοχή σημαντικού τεκμηρίου διαβίωσης π.χ. σκάφος αναψυχής, απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, λήψη ή παροχή δωρεών, καταβολή υψηλών τοκοχρεολυσίων, χρησιμοποίηση ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης, μη σημαντικές οικογενειακές δαπάνες ή ανυπαρξία αυτών ή τη μη συμπερίληψη όλων των ανωτέρω στοιχείων
 •     την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή ή διατήρηση λογιστικού γραφείου ή εργασία σε λογιστικό γραφείο από συγγενικά πρόσωπα, σύζυγος ή γονέας ή γονέας συζύγου ή τέκνα ή αδελφούς
 •     την άσκηση του επαγγέλματος του εκτελωνιστή ή διατήρηση εκτελωνιστικού γραφείου ή εργασία σε εκτελωνιστικό γραφείο από σύζυγο ή γονέα ή γονέα συζύγου ή τέκνα ή αδελφούς
 •     την άσκηση καθηκόντων δημοσίου υπολόγου (όποιος διαχειρίζεται, έστω και χωρίς νόµιµη εξουσιοδότηση, χρήµατα, αξίες ή υλικό που ανήκουν στο ∆ηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ)


Οι στόχοι για το φετινό Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ

Ενδεικτικοί των προθέσεων για εσωτερικό “ξεκαθάρισμα”, είναι οι στόχοι που περιλαμβάνει το φετινό Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ:

 •     Διενέργεια 40 εσωτερικών ελέγχων (κατ’ ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων) σε διαδικασίες και λειτουργίες των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ
 •     Διενέργεια 80 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων και υπαλλήλων
 •     Διενέργεια 30 επιτόπιων αιφνιδιαστικών ελέγχων στις Υπηρεσίες
 •     Διενέργεια 100 ελέγχων για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ
 •     Αξιολόγηση και διεκπεραίωση τουλάχιστον του 90% του συνόλου των καταγγελιών που περιέρχονται σε γνώση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων
 •     Διενέργεια 11 στοχευμένων οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων
 •     Διενέργεια 4 διαχειριστικών ελέγχων ανά Φορολογική Περιφέρεια

Το 2021 ολοκληρώθηκαν 29 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων και 56 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων, καλύπτοντας το 107% και 106% των αντίστοιχων ετήσιων στόχων. Από τους ανωτέρω 85 ελέγχους δεν δικαιολογείται απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για 4 υπαλλήλους. Οι υποθέσεις τους διαβιβάσθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Την περσινή χρονιά διενεργήθηκαν, επίσης, 103 έλεγχοι για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων, καθώς και 35 επιτόπιοι έλεγχοι στις κατά τόπους Υπηρεσίες από Οικονομικούς Επιθεωρητές για την τήρηση των διατάξεων νόμων, κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων διαταγών, με σκοπό την πρόληψη και αποκάλυψη τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Από αυτούς τους ελέγχους, στους 31 προέκυψαν ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα, για συνολικά 73 υπαλλήλους και οι υποθέσεις τους διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Εισαγγελία, Δ/ νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κ.λπ.), για τις κατά νόμο ενέργειές τους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Πηγή:  iefimerida.gr

Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis