Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
17:07 | 20/07/2021

Είναι γνωστό ότι στην παρούσα χρονική συγκυρία συνεδριάζουν τα αρμόδια υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων των περιφερειακών Υπηρεσιών για τις εσωτερικές μεταθέσεις της κάθε περιοχής μετάθεσης (Νομός) και α) είτε εκδίδονται μεταθέσεις (αρνητικές) με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και χωρίς αίτηση τους ίδιου του Αστυνομικού, β) είτε δεν ικανοποιούνται τα έγγραφα αιτήματα των Αστυνομικών για μετάθεση που υπέβαλαν με αίτησή τους, που όλες αυτές οι εσωτερικές μεταθέσεις αποφασίζονται με βάση τα υπηρεσιακά και τα κοινωνικά κριτήρια που, ρητά και ξεκάθαρα, θέτει ο Κώδικας Μεταθέσεων μας, του π.δ. 10/03.

Εξυπακούεται πως όλες οι μεταθέσεις, ως διοικητικές πράξεις, θα πρέπει να αιτιολογούνται και να τεκμηριώνονται πλήρως από τη Διοίκηση, όπως ορίζει το Διοικητικό Δίκαιο και το Σύνταγμα της χώρας μας και όχι με αόριστες επικλήσεις σε υπηρεσιακούς λόγους, όπως παράτυπα συμβαίνει μερικές φορές. Έτσι, για όλα τα παραπάνω γνωρίζω και γνωστοποιώ σε όλους τους συναδέλφους τα εξής νόμιμα δικαιώματά τους:

Α) Όταν εκδίδεται μετάθεση με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και χωρίς αίτηση του ίδιου του Αστυνομικού, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 100/03, εντός 5ημερου από την κοινοποίηση της μετάθεσης για την ακύρωση ή την τροποποίησή της. Σε αυτήν την προσφυγή θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα και με κάθε λεπτομέρεια οι βάσιμοι λόγοι για τους οποίους η Διοίκηση θα οδηγηθεί στην ανάκληση της αρχικής απόφασης.

Σας επισυνάπτω τις 3 πρώτες παραγράφους του άρθρου 18 του Κώδικα Μεταθέσεων των Αστυνομικών:

"Προσφυγή:

1. Η διαταγή μετάθεσης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο αμέσως με αποδεικτικό. Κάθε μετατιθέμενος δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης υποβάλει ιεραρχικά αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης. Νέα αίτηση είναι απαράδεκτη.

2. Η υποβολή αίτησης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, μέχρις ότου κοινοποιηθεί στον αιτούντα η απάντηση επί του αιτήματός του.

3. Επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης αποφασίζει το όργανο που εξέδωσε την απόφαση το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία που θα περιέλθει η αίτηση σ΄ αυτό."

Β) Στην άλλη περίπτωση όταν η Διοίκηση μας απορρίπτει την αίτησή μας για μετάθεση, ο δικός μας Κώδικας Μεταθέσεων του π.δ. 100/03, δυστυχώς, αρχικά δεν προβλέπει κάποιο δικαίωμα (πάρα μόνο την προσφυγή για την έκδοση μετάθεσης πάρα τη θέλησή μας, όπως προαναφέρθηκε), αλλά εντούτοις ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και συγκεκριμένα οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2690/99 ορίζουν την Αίτηση Θεραπείας - Ιεραρχική Προσφυγή, για τις περιπτώσεις που η Δημόσια Διοίκηση δεν ικανοποιεί οποιονδήποτε νόμιμο δικαίωμα κάθε εργαζόμενου.

Έχω αναφερθεί παλαιότερα αρκετές φορές και με κάθε λεπτομέρεια σε όλα τα σχετικά με την υποβολή και τη διαδικασία της Αίτησης Θεραπείας στο ακόλουθο άρθρο μου, που καλό θα ήταν να το μελετήσετε: ** Δείτε εδώ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΟΑΣΥ
Μέλος ΕΚΑ

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis