Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
14:28 | 02/09/2019

Το ΤΕΑΠΑΣΑ εξέδωσε την ανακοίνωση που ακολουθεί:

 1. Οι ασφαλισμένοι της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και της τ. Αστυνομίας Πόλεων, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη ασφάλισης και λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές από οχτακόσια (800) ευρώ και άνω, μπορούν από σήμερα 2 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 να υποβάλλουν στο Ταμείο μας και συγκεκριμένα στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.), αιτήσεις με τα απαιτούμενα σε αυτές δικαιολογητικά για χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών.[custom:google-ads]Ο ορισμός των δικαιολογητικών, οι λεπτομέρειες που διέπουν τα εν λόγω δάνεια και η διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσής τους περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 1030/2/456 από 8-4-2019 Εγκύκλιο του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.. Η εν λόγω Εγκύκλιος όπως και τα σχετικά υποδείγματα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων ανά Τομέα Πρόνοιας (Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π.) του Ταμείου μας είναι αναρτημένα παρακάτω
 2. Οι αιτήσεις χορήγησης δανείων θα εξετάζονται με την ακόλουθη απόλυτη σειρά προτεραιότητας για την κάλυψη εξόδων για λόγους νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας, τοκετού, θανάτου, γάμου και έκτακτης στεγαστικής ανάγκης
 3. Οι υποβληθείσες αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από ανάλογα παραστατικά – δικαιολογητικά μέσω των οποίων θα αποδεικνύεται η έκτακτη ανάγκη λήψης του δανείου (π.χ. βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσοκομείου, ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βεβαίωση αρμόδιου γιατρού για τοκετό, ληξιαρχική πράξη θανάτου, δημοσίευση αναγγελίας τέλεσης γάμου σε εφημερίδα, βεβαίωση εργολάβου ή τεχνίτη για διενέργεια εργασιών σε οικία του δανειολήπτη, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να υποστηρίξει την αίτηση του ενδιαφερομένου και θα αποδεικνύει τον χαρακτήρα της έκτακτης ανάγκης). Τονίζεται ότι αιτήσεις που στερούνται παραστατικών - δικαιολογητικών δεν θα εξετάζονται
 4. Το μηνιαίο αναλυτικό σημείωμα αποδοχών, που θα υποβληθεί με την αίτηση και τα υπόλοιπα παραστατικά – δικαιολογητικά, θα αφορά στον μήνα Σεπτέμβριο 2019.
 5. Δικαίωμα χορήγησης δανείου εκτάκτων αναγκών έχουν και οι πολιτικοί υπάλληλοι που είναι ασφαλισμένοι στην τ. Αστυνομία Πόλεων και τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ Τ.Π.Υ.Α.Π..
 6. Μετά την έγκριση των δανείων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μας οι ασφαλισμένοι θα κληθούν να υποβάλουν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (με αλληλογραφία ή αυτοπροσώπως) εις διπλούν Χρεωστικό Ομόλογο – Απόδειξη Χρέους (επέχον θέση Δανειακής Σύμβασης) – θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, με προσωπική μέριμνα και ευθύνη τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους για την έγκριση χορήγησης του αιτούμενου δανείου, όπως προβλέπεται από την αναφερόμενη Εγκύκλιο.
 7. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις Γραμματείες των Υπηρεσιών τους, όπου έχει αποσταλεί σχετικό έγγραφό από το Ταμείο μας αλλά και στα ακόλουθα τηλέφωνα:
  • Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) για τους ασφαλισμένους της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής: 2105276862.
  • Τομέας Πρόνοια Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) για τους ασφαλισμένους της τ. Αστυνομίας Πόλεων: 2105276852.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εγκύκλιο και τα απαραίτητα έντυπα για τα δάνεια παρακαλώ πατήστε εδώ:

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis