Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
14:19 | 27/01/2021

Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα γίναμε αποδέκτες ερωτήσεων αλλά και αναρτήσεων συναδέλφων μετόχων σχετικά με την πορεία της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Ταμείου για την κατάργηση της προϋπόθεσης συμπλήρωσης τουλάχιστον τριάντα (30) ετών ασφάλισηςστον Τομέα Πρόνοιας, προκειμένου να λάβουν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα μέτοχοι που εξήλθαν του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και συνταξιοδοτήθηκαν κατόπιν αιτήσεώς τους, σας γνωστοποιούνται τα εξής:

Η Διοίκηση του Ταμείου μετά από σχετικό αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ., το οποίο υιοθέτησε, κατανοώντας την ανάγκη ικανοποίησης ενός δίκαιου αιτήματος μετόχων μας, προέβη άμεσα σε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες για την προώθηση της εν λόγω νομοθετικής ρύθμισης, που πρέπει σύμφωνα με τις οικείες εξουσιοδοτικές διατάξεις να ενδυθεί τον τύπο Υπουργικής Απόφασης.

Στο σημείο αυτό πρέπει για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος να αποσαφηνισθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι κάθε νομοθετική ρύθμιση που προκαλεί οικονομικό αντίκτυπο σε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης (όπως το Ταμείο μας), απαιτεί σαφώς προδιαγεγραμμένες διαδικασίες με συγκεκριμένα απαρέγκλιτα (και εν πολλοίς χρονοβόρα) διαδοχικά στάδια, ήτοι:

1.      την υποβολή -με Απόφαση του Δ.Σ.- αιτήματος για την εγκριτική Υπουργική Απόφαση διενέργειας αναλογιστικών μελετών,

2.      την έκδοση της εγκριτικής Υ.Α.,

3.      τη διενέργεια με συναφείς Αποφάσεις του Δ.Σ. της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας (έγκριση διενέργειας και κατακύρωση στην μειοδότρια εταιρεία αναλογιστικών μελετών),

4.      τη χορήγηση όλων των οικονομικών στοιχείων του Ταμείου για την εκπόνηση των μελετών και διαμόρφωση των πιθανών σεναρίων με τα απότοκα αποτελέσματα εκάστου αυτών στην βιωσιμότητα των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου,

5.      την ολοκλήρωση των μελετών με τα συμπεράσματά τους και την υποβολή στην εποπτεύουσα αρχή για έγκριση αυτών ως προς την επιστημονική τους τεκμηρίωση,

6.      έγκριση των μελετών και υποβολή με Απόφαση του Δ.Σ. σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για την κατάργηση της εν λόγω προϋπόθεσης,

     7.      έκδοση της τελικής Υπουργικής Απόφασης που θα υλοποιεί την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση της κατάργηση της προϋπόθεσης συμπλήρωσης τουλάχιστον τριάντα (30) ετών ασφάλισης για την απόληψη του εφάπαξ βοηθήματος.

Στην παρούσα φάση και ενώ ήδη διενεργούνται άλλες τρεις αναλογιστικές μελέτες για την προώθηση και άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων προς εκσυγχρονισμό άλλων Τομέων αυτού (Τ.Π.Υ.Π.Σ., Κ.Υ.Υ.Α.Π., Ειδικός Λογαριασμός), η Διοίκηση του Ταμείου έχει προτάξει την υλοποίηση της κατάργησης των τριάντα ετών, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις τέσσερις πρώτες φάσεις όπως αυτές αναλυτικά περιεγράφησαν.

Παρά τις πρωτόγνωρες αντιξοότητες του τελευταίου τριμήνου(πολυήμερη αναστολή λειτουργίας της πλειονότητας των Τμημάτων του Ταμείου λόγω εντοπισμού τεσσάρων κρουσμάτων Covid-19, αναστολή λειτουργίας του Δ.Σ. λόγω ανασυγκρότησης αυτού μετά τη δημοσίευση του Ν.4760/20, συσσώρευση ανελαστικών υποχρεώσεων λόγω κλεισίματος του οικονομικού έτους του 2020 κ.ά.) η συγκεκριμένη διαδικασία δεν επιβραδύνθηκε στο ελάχιστο. Τουναντίον, η Διοίκηση του Ταμείου επιτάχυνε τους ρυθμούς, έχοντας όλη αυτή την περίοδο ενήμερο και το Δ.Σ. για την εξέλιξη της διαδικασίας και τώρα ευρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων μελετών, προκειμένου να υποβληθούν άμεσα στην εποπτεύουσα αρχή προς έγκριση, ώστε να υλοποιηθούν και τα τελευταία δύο στάδια (έγκριση αυτών ως προς το επιστημονικό τους κύρος και έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης μετά από πρόταση του Δ.Σ.). Παρά τις εξαιρετικές δυσχέρειες που έχουν ενσκήψει σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, καθιστώντας κάθε πρόβλεψη επισφαλή, εντούτοις κατά την εκτίμησή μας η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση δεν θα καθυστερήσει να ολοκληρωθεί προς όφελος των αγωνιούντων συναδέλφων που αναμένουν την απόληψη των δικαιούμενων εφάπαξ βοηθημάτων τους, η εκταμίευση των οποίων θα εκκινήσει άμεσα μετά τη δημοσίευση της απαραίτητης Υπουργικής Απόφασης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ

Ταξίαρχος

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis