Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
17:31 | 14/01/2022

Έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, μέσω ΠΟΑΣΥ, για την ανάγκη εναρμόνισης των όρων χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας 22 ημερών στους Αστυνομικούς με τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.).

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Οι υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007 και ΔΙΔΑΔ/Φ69/94/οικ.27322/8-8-2017 εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρουν ότι το δικαίωμα χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας 22 ημερών ετησίως σε δημοσίους υπαλλήλους, αφορά και εργαζόμενους με τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.), εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται λόγω των παθήσεων αυτών, ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας.

Ακολούθως, το υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102 από 28-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζει ότι για την χορήγηση της ανωτέρω άδειας, όπως αυτή ορίζεται από το Ν.4674/2020, απαιτείται γνωμάτευση από δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τμήμα δημόσιου νοσοκομείου, στην οποία θα δηλώνεται η βαριά νοητική στέρηση ή το σύνδρομο Down ή η ΔΑΔ. 

Δυστυχώς, έχουν παρέλθει πολλά έτη από την ψήφιση και εφαρμογή της εν λόγω διάταξης του Νόμου και των προαναφερόμενων εγκυκλίων στο δημόσιο τομέα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει η παραμικρή ενέργεια για την τροποποίηση των διατάξεων που αναφέρονται στις άδειες του αστυνομικού προσωπικού. Αντιθέτως, το υπ’αριθμ. 6005/1/120-δ από 12-8-2019 έγγραφο του ΑΕΑ –παρότι είναι μεταγενέστερο των διατάξεων του Νόμου που ορίζουν ότι δεν απαιτείται περιοδική νοσηλεία για τα εν θέματι νοσήματα- επισφραγίζει την αδικία εις βάρος του αστυνομικού προσωπικού, αναφέροντας ότι στα νοσήματα που απαιτούν περιοδική νοσηλεία περιλαμβάνονται οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες που προκαλούν μόνιμη αναπηρία (σύνδρομο Down και εν γένει διανοητικές καθυστερήσεις) και χρόνιες ψυχικές διαταραχές (ψυχώσεις, αυτισμός κλπ) και για την λήψη της ειδικής άδειας πρέπει να προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει είτε τακτική μετάγγιση αίματος είτε περιοδική νοσηλεία.

Ενέργεια που αφενός προκαλεί τεράστια δυσκολία στην χορήγηση της άδειας, καθώς η πλειονότητα των ατόμων με χρωμοσωμικές ανωμαλίες δεν χρήζουν νοσηλείας, κι αφετέρου, δεν συμβαδίζει με τη δέουσα ευαισθησία που οφείλουμε να επιδεικνύουμε στους Αστυνομικούς που βιώνουν μια ειδική συνθήκη λόγω της ασθένειας των τέκνων τους.

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Επειδή ο ευρύτερος δημόσιος τομέας αναγνωρίζει και χορηγεί στους εργαζόμενους γονείς που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.), την ειδική άδεια 22 ημερών και όλες τις διευκολύνσεις που απορρέουν από το Ν. 4674/2020 και τις σχετικές εγκυκλίους, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας ώστε οι προαναφερόμενες διατάξεις να εφαρμοστούν και για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, επικαιροποιώντας τα κριτήρια για τη λήψη της.

 

Θεσσαλονίκη, 14 Ιανουαρίου 2022

    

  

  Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος       ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

6936800701                     6948753589

Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis