Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
18:00 | 22/12/2014

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 3428/2014) η υπουργική απόφαση υπ' αριθ. 6500/1/21 με θέμα «Εκπαίδευση δημοτικών αστυνομικών Ελληνικής Αστυνομίας», με την οποία καθορίζεται το είδος, η διάρκεια και ο τόπος εκπαίδευσης των δημοτικών αστυνομικών που μετατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία. Με την ίδια απόφαση ξεκαθαρίζεται και η ονομασία των υπαλλήλων αυτών. Το κόστος της εκπαίδευσης ανέρχεται σε 126.050 €.
 
 
Η εκπαίδευση των υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, εφεξής «δημοτικοί αστυνομικοί Ελληνικής Αστυνομίας», των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4172/2013 και εντάχθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό, ανατίθεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και πραγματοποιείται σε κατάλληλους χώρους των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας, καθώς και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών.

Η εκπαίδευση των δημοτικών αστυνομικών της Ελληνικής Αστυνομίας διαρκεί επτά ώρες ημερησίως για δέκα ημέρες. Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, προσδιορίζονται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εκπαιδευομένων είναι μεγάλος, μπορεί με την ίδια διαταγή να κατανεμηθεί σε δύο ή και περισσότερες εκπαιδευτικές σειρές, δυνάμενες να πραγματοποιηθούν σε δύο ή περισσότερες διαφορετικές εκπαιδευτικές περιόδους.

Ανάμεσα στα μαθήματα που θα διδαχθούν είναι και η Αυτοάμυνα-Αυτοπροστασία (Χρήση αστυνομικής ράβδου και χειροπεδών). Το όριο των απουσιών ορίζεται στο το ένα έβδομο (1/7) του συνόλου των εκπαιδευτικών ωρών. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης χορηγείται στους εκπαιδευόμενους σχετικό πιστοποιητικό.
 
Δείτε αναλυτικά τη σχετική απόφαση:
 

Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων Δημοτικής Αστυνομίας (Ε.Κ.Ε.Δ.Α.)
Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών Αθήνας (Σ.Δ.Α.Α.)
http://ekeda.blogspot.com/

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis