Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
μισθολογια
18:07 | 10/10/2022

Αυξήσεις στις αποδοχές τους θα λάβουν το 2023 και το 2024 εκατοντάδες χιλιάδες πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου. Οι αυξήσεις θα προκύψουν από την εφαρμογή τριών μέτρων, τα οποία εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 86ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Τα μέτρα αυτά προβλέπουν την κατάργηση της μηνιαίας παρακράτησης εισφοράς 1% υπέρ Ταμείου Πρόνοιας, την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και την αναμόρφωση του ενιαίου μισθολογίου των υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης. Συνολικά, τη διετία 2023-2024 οι αμοιβές των 600.000 πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων θα ενισχυθούν με 752 εκατομμύρια ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Βάσει των όσων εξήγγειλε ο πρωθυπουργός:

Διαβάστε επίσης

1 Από την 1η-1-2023 θα πάψει να παρακρατείται από τις μικτές αποδοχές των πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου η μη ανταποδοτική εισφορά 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας. Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου αυτού υπολογίζεται σε 50 εκατ. ευρώ.

2 Από την 1η-1-2023 θα πάψει να παρακρατείται από τις φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές των μισθωτών υπαλλήλων του Δημοσίου, οι οποίες υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά αυτή επιβάλλεται σήμερα με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10% επί φορολογητέων εισοδημάτων που υπερβαίνουν σε ετήσια βάση τις 12.000 ευρώ, δηλαδή και από φορολογητέα ποσά μισθών μεγαλύτερα των 1.000 ευρώ τον μήνα. Το δημοσιονομικό κόστος που θα προκαλέσει η εφαρμογή αυτού του μέτρου έχει εκτιμηθεί στα 202 εκατ. ευρώ. Οπως έχει ήδη επισημανθεί, η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από την 1η-1-2023 θα έχει ως συνέπεια να μειωθούν οι μηνιαίες κρατήσεις φόρων για όλους τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους με ετήσιες φορολογητέες αποδοχές άνω των 12.000 ευρώ ή με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ (αποδοχές μετά την αφαίρεση των κρατήσεων ασφαλιστικών εισφορών και των εισφορών για περίθαλψη και πριν από την αφαίρεση των παρακρατούμενων φόρων). Οι υπάλληλοι αυτοί θα δουν από τον Ιανουάριο του 2023 τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές τους (τα ποσά που παίρνουν «στο χέρι») να αυξάνονται λόγω κατάργησης των μηνιαίων κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εξαιτίας της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οι καθαρές αποδοχές των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων με ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από μισθούς ίσα ή μεγαλύτερα των 14.000 ευρώ και μέχρι τις 20.000 ευρώ θα αυξηθούν κατά 44 έως 176 ευρώ σε ετήσια βάση ή κατά 3,67 έως 14,67 ευρώ σε μηνιαία βάση, από την 1η-1-2023.

Ο συνδυασμός της εφαρμογής των διατάξεων για την κατάργηση της εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας και την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα ωφελήσει τους δημοσίους υπαλλήλους που βρίσκονται στα μεσαία και τα υψηλά μισθολογικά κλιμάκια. Και αυτό διότι το μεν πρώτο από τα δύο μέτρα (η κατάργηση της εισφοράς 1%) θα ισχύσει για όλους τους υπαλλήλους, ενώ το δεύτερο, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, θα αφορά μόνο όσους λαμβάνουν ποσά προ φόρων μεγαλύτερα των 1.000 ευρώ τον μήνα. Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα τα οποία περιλαμβάνονται στους πίνακες που παραθέτουμε.

3 Από την 1η-1-2024, θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο αναμορφωμένο ενιαίο μισθολόγιο για τους 600.000 πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους. Με βάση το νέο αυτό μισθολόγιο οι συνολικές αποδοχές όλων των υπαλλήλων θα αυξηθούν. Ομως, τις μεγαλύτερες αυξήσεις θα τις λάβουν οι χαμηλόμισθοι, δηλαδή αυτοί που βρίσκονται στα χαμηλά μισθολογικά κλιμάκια, καθώς επίσης και όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης, δηλαδή οι ειδικοί και γενικοί γραμματείς, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές και οι τμηματάρχες.

Ειδικότερα, βάσει των σχεδίων για την κατάρτιση του νέου αυτού μισθολογίου, οι βασικοί μισθοί θα αναπροσαρμοστούν σε όλα τα κλιμάκια, με όφελος μεγαλύτερο για όσους βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα της μισθολογικής κλίμακας. Ενας από τους λόγους για τους οποίους οι ευρισκόμενοι στα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια υπάλληλοι θα λάβουν μεγαλύτερες αυξήσεις είναι η ανάγκη να συγκλίνουν στα ίδια επίπεδα οι κατώτατοι μισθοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Ηδη ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται σε 713 ευρώ, αλλά κάθε ιδιωτικός υπάλληλος λαμβάνει κάθε χρόνο 14 μισθούς, δηλαδή 12 μηνιαίους μισθούς συν 1 μισθό ως Δώρο Χριστουγέννων, συν μισό μισθό ως επίδομα θερινής αδείας, συν μισό μισθό ως Δώρο Πάσχα. Αν ο κατώτατος μισθός των 713 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα υπολογιστεί σε δωδεκάμηνη βάση, τότε αντιστοιχεί σε ποσό 831 ευρώ (713 Χ 14 / 12). Στον δημόσιο τομέα και ειδικότερα στις υπηρεσίες της κεντρικής δημόσιας διοίκησης ο ελάχιστος μισθός, ο οποίος καταβάλλεται σε νεοπροσλαμβανόμενο υπάλληλο του κλάδου της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) ανέρχεται σε 780 ευρώ τον μήνα, όμως ο υπάλληλος αυτός, όπως και κάθε άλλος εργαζόμενος στον δημόσιο τομέα, λαμβάνει ετησίως 12 μισθούς, διότι τα επιδόματα εορτών και αδείας έχουν καταργηθεί με τα Μνημόνια. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, ο κατώτατος μισθός στον δημόσιο τομέα, υπολογιζόμενος σε 12μηνη βάση, υπολείπεται ήδη σημαντικά του επιπέδου των 831 ευρώ στο οποίο αντιστοιχεί, σε 12μηνη βάση, ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα.

Δεδομένου δε ότι από την 1η Μαΐου 2023 αναμένεται να χορηγηθεί και νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, η «ψαλίδα» θα ανοίξει ακόμη περισσότερο εις βάρος των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. Για τον λόγο αυτόν οι αυξήσεις που θα προκύψουν, με το νέο ενιαίο μισθολόγιο, για τους χαμηλόμισθους δημοσίους υπαλλήλους θα είναι πολύ μεγαλύτερες από των υπόλοιπων απλών υπαλλήλων. Εκτιμάται δε ότι οι αυξήσεις των μηνιαίων βασικών μισθών στα κατώτατα μισθολογικά κλιμάκια θα υπερβούν τα 60 ευρώ και μπορεί να φθάσουν και μέχρι τα 100 ευρώ μηνιαίως.

Ευνοημένοι από το νέο μισθολόγιο θα είναι και όσοι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα κατέχουν θέσεις γενικών και ειδικών γραμματέων, γενικών διευθυντών, διευθυντών, υποδιευθυντών και τμηματαρχών, καθώς τα επίδομα θέσης ευθύνης αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά. Στόχος θα είναι να ενισχυθούν τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης από την αποδοτικότητα των οποίων εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος η επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων κάθε υπηρεσίας, αλλά και να μειωθούν τα κίνητρα για εμπλοκή σε υποθέσεις διαφθοράς.

ΑΠΟ ΤH ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

 Αυξήσεις αποδοχών και για τα ειδικά μισθολόγια

Περίπου 200.000 λειτουργοί του Δημοσίου με ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από μισθούς άνω των 12.000 ευρώ θα δουν και αυτοί τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές τους να αυξάνονται από το επόμενο έτος λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στην οποία θα προχωρήσει η κυβέρνηση από την 1η-1-2023. Αυτό θα συμβεί επειδή από τον Ιανουάριο του 2023 θα σταματήσει η μηνιαία παρακράτηση της εισφοράς από τις μηνιαίες αποδοχές τους.

Σήμερα, η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έχει ανασταλεί για τους μισθούς που εισέπραξαν πέρυσι και εισπράττουν και φέτος οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και για τα εισοδήματα του 2021, τα οποία προέρχονται από επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες, από εκμετάλλευση ακινήτων και από κινητές αξίες και τα οποία πρόκειται να φορολογηθούν φέτος.

Η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογουμένους από το επόμενο έτος θα έχει ως άμεση συνέπεια να πάψουν να επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης και οι ακόλουθες κατηγορίες μισθωτών του Δημοσίου, των οποίων τα ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από μισθούς υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ:

α) οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί,

β) οι δικαστικοί,

γ) οι ιατροί του ΕΣΥ,

δ) οι πανεπιστημιακοί,

ε) οι ερευνητές και οι λοιποί δημόσιοι λειτουργοί.

Και αυτές οι κατηγορίες μισθωτών του Δημοσίου και συνταξιούχων θα δουν από τον Ιανουάριο του 2023 τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές τους (τα ποσά που παίρνουν «στο χέρι») να αυξάνονται λόγω κατάργησης των μηνιαίων κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με αναλυτικό πίνακα παραδειγμάτων που παραθέτουμε, οι καθαρές αποδοχές των παραπάνω κατηγοριών φορολογουμένων με ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από 14.000 έως 200.000 ευρώ θα αυξηθούν κατά 44 έως 15.351 ευρώ σε ετήσια βάση ή κατά 3,67 έως 1.279,25 ευρώ σε μηνιαία βάση, από το 2023 που η κυβέρνηση θα καταργήσει και γι’ αυτές τις κατηγορίες την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ιατροί του ΕΣΥ

Ειδικά οι ιατροί του ΕΣΥ θα ωφεληθούν και με άμεσες αυξήσεις στις αποδοχές τους από την 1η-1-2023. Η κυβέρνηση αποφάσισε να χορηγήσει μεσοσταθμικές αυξήσεις 10% στις συνολικές αποδοχές των 20.000 ιατρών του ΕΣΥ με αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου τους.

Από το επόμενο έτος οι βασικοί μισθοί των ιατρών του ΕΣΥ θα αυξηθούν κατά 5%, το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης θα αυξηθεί κατά 120 ευρώ χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά, ενώ τα επιδόματα θέσης ευθύνης των ιατρών του ΕΣΥ θα αυξηθούν κατά 30%. Ολες αυτές οι μεταβολές θα οδηγήσουν σε μεσοσταθμικές αυξήσεις των συνολικών αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ κατά 10% ή κατά 200-300 ευρώ μηνιαίως.

ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ, ΤΟ 2023,

 

 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: Α) ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 1% ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ Β) ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ετη

 

υπηρεσίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μικτές

 

μηνιαίες αποδοχές (*)

Μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις (1) Μηνιαίο όφελος από κατάργηση της εισφοράς 1% Μηνιαία ζημία από αύξηση των κρατήσεων του φόρου εισοδήματος Μηνιαίο όφελος από κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης Συνολική έμμεση αύξηση καθαρών μηνιαίων αποδοχών Μικτές

 

μηνιαίες αποδοχές (*)

Μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις (1) Μηνιαίο όφελος από κατάργηση της εισφοράς 1% Μηνιαία ζημία από αύξηση των κρατήσεων του φόρου εισοδήματος Μηνιαίο όφελος από κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης Συνολική έμμεση αύξηση καθαρών μηνιαίων αποδοχών
20-22 1.657 1.272,25 16,57 -3,65 5,99 18,91 1.752 1.345,19 17,52 -3,85 7,59 21,26
22-24 1.712 1.314,47 17,12 -3,77 6,92 20,27 1.811 1.390,49 18,11 -3,98 8,59 22,72
24-26 1.767 1.356,70 17,67 -3,89 7,85 21,63 1.870 1.435,79 18,7 -4,11 9,59 24,17
26-28 1.822 1.398,93 18,22 -4,01 8,78 22,99 1.929 1.481,09 19,29 -4,24 10,58 25,63
28-30 1.877 1.441,16 18,77 -4,13 9,71 24,35 1.988 1.526,39 19,88 -4,37 11,58 27,09
30-32 1.932 1.483,39 19,32 -4,25 10,63 25,70 2.047 1.571,69 20,47 -4,50 12,58 28,54
32-34 1.987 1.525,62 19,87 -4,37 11,56 27,06 2.106 1.616,99 21,06 -4,63 13,57 30,00
34-36 2.042 1.567,85 20,42 -4,49 12,49 28,42 2.165 1.662,29 21,65 -4,76 14,57 31,46
36-38 2.097 1.610,08 20,97 -4,61 13,42 29,78 2.224 1.707,59 22,24 -4,89 15,57 32,91
Ετη

 

υπηρεσίας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)
Μικτές

 

μηνιαίες αποδοχές (*)

Μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις (1) Μηνιαίο όφελος από κατάργηση της εισφοράς 1% Μηνιαία ζημία από αύξηση των κρατήσεων του φόρου εισοδήματος Μηνιαίο όφελος από κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης Συνολική έμμεση αύξηση καθαρών μηνιαίων αποδοχών Μικτές

 

μηνιαίες αποδοχές (*)

Μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις (1) Μηνιαίο όφελος από κατάργηση της εισφοράς 1% Μηνιαία ζημία από αύξηση των κρατήσεων του φόρου εισοδήματος Μηνιαίο όφελος από κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης Συνολική έμμεση αύξηση καθαρών μηνιαίων αποδοχών
21-24 1.151 883,74 11,51 -2,53 0 8,98 1.348 1.034,99 13,48 -2,97 0,77 11,28
24-27 1.194 916,75 11,94 -2,63 0 9,31 1.408 1.081,06 14,08 -3,10 1,78 12,77
27-30 1.237 949,77 12,37 -2,72 0 9,65 1.468 1.127,13 14,68 -3,23 2,80 14,25
30-33 1.280 982,78 12,8 -2,82 0 9,98 1.528 1.173,20 15,28 -3,36 3,81 15,73
33-36 1.323 1.015,80 13,23 -2,91 0,35 10,67 1.588 1.219,27 15,88 -3,49 4,82 17,21
36-39 1.366 1.048,82 13,66 -3,01 1,07 11,73 1.648 1.265,33 16,48 -3,63 5,84 18,69
 (*) Βασικός μισθός συν επίδομα 70 ευρώ για δύο τέκνα
                         
(1) Ασφαλιστικές κρατήσεις 23,22%, που αναλύονται ως εξής:
-Εισφορά για κύρια σύνταξη: 6,67%
-Εισφορά για επικουρική σύνταξη: 3%
-Εισφορά για περίθαλψη: 2,55%
-Εισφορά για Μετοχικό Ταμείο: 4%
 
Γιώργος ΠαλαιτσάκηςΠηγή:  eleftherostypos.gr
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis