Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
Αρχιφύλακας
21:10 | 28/09/2022

Έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Βοιωτίας:

ΠΡΟΣ: κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Διαβάστε επίσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

2. Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Στερεάς Ελλάδος (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

3. Αστυνομικό διευθυντή Δ.Α. Βοιωτίας

4. κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Λιβαδειάς

5. Π.Ο.Α.Σ.Υ.

Θέμα: «Η αρχή της αξίας του ανθρώπου και κατά συνάφεια του Έλληνα Αστυνομικού».

Κύριε Αρχηγέ

1. Βασική υποχρέωση κάθε πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, σε επίπεδο Διεύθυνσης Αστυνομίας νόμου, αποτελεί η δράση για την ελάχιστη προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών των Αστυνομικών, οι οποίοι κατά τεκμήριο αποτελούν τον βασικό κορμό του επιχειρησιακού βραχίονα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ως εκπρόσωποι των συναδέλφων μας, για την καλύτερη κατανόηση των καθημερινών τους προβλημάτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και όχι μόνο, για λόγους ηθικής τάξεως, δεν διακρινόμαστε από αυτούς, υπό την έννοια, ότι εκτελούμε κανονικά τα υπηρεσιακά μας καθήκοντα, χωρίς, πλην ‘’αναγκαίων’’ εξαιρέσεων, να κάνουμε χρήση συνδικαλιστικών αδειών ή άλλων νόμιμων ‘’διευκολύνσεων’’ που συνεφέλκονται στην συνδικαλιστική μας ιδιότητα.

2. Με αυτό το, επιτρέψτε μας, ηθικό έρεισμα, απευθυνόμαστε στο πρόσωπό σας, για ένα ζήτημα, αξιακό, για το οποίο, δεν είχαμε διανοηθεί ότι θα ανέκυπτε η ανάγκη να σας απασχολήσουμε.

Πρόκειται για την προστασία της αξίας και αξιοπρέπειας συναδέλφου μας, ως ανθρώπου Έλληνα Αστυνομικού, σε βάρος του οποίου εκδηλώθηκε από τον κ. Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Λιβαδειάς, Α/Β΄ Ν. ΜΑΛΕΡΔΟ, ιταμή, εξευτελιστική, απαξιωτική και μειωτική συμπεριφορά, τόσο στην ιδιότητα και τον βαθμό του ως Έλληνα Αστυνομικού, όσο και στο πρόσωπό του ως μέλος της τοπικής κοινωνίας Λιβαδειάς και του Ν. Βοιωτίας εν γένει.

3. Ειδικότερα έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

α) Ο Αρχιφύλακας (264797) Ζορμπάς Γεώργιος που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς και είναι μέλος της Ενώσεώς μας, από πολλών μηνών μας κατήγγειλε αυταρχική και προσβλητική συμπεριφορά του Διοικητή του, Α/Β΄ κ. Ν. ΜΑΛΕΡΔΟΥ έναντι του ιδίου, αλλά και άλλων συναδέλφων του, σε όλες τις εκφάνσεις της υπηρεσιακής τους εξάρτησης και υπαγωγής, κατά την ανακοίνωση των διαταγών, την παροχή των οδηγιών, τον υπηρεσιακό έλεγχο, την αντιμετώπιση των αιτημάτων τους κλπ. Τα καταγγελλόμενα του εν λόγω Αρχιφύλακα εν σχέσει με την αποκλίνουσα συμπεριφορά του κ. Διοικητή τους, επιβεβαίωσαν και άλλοι συνάδελφοι υπηρετούντες στο Τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς. Μάλιστα μας ανέφεραν ότι, το αίτημά τους για συγκέντρωση του προσωπικού του Τμήματος, στο πλαίσιο του άρθρου 56 του π.δ. 141/1991, προκειμένου να συζητηθούν τα εν λόγω ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας τους, ουδέ καν απαντήθηκε από τον κ. Διοικητή. Προκειμένου να συμβάλλουμε στην εξομάλυνση της κατάστασης μεταξύ Απριλίου και Μαΐου του τρέχοντος έτους, απευθυνθήκαμε διά του Προέδρου μας στον κ. Διευθυντή της Διευθύνσεώς μας (Δ.Α. Βοιωτίας), προκειμένου να αναλάβει πρωτοβουλία, ώστε να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του Αστυνομικού Προσωπικού του Τμήματος Τροχαίας Λιβαδειάς, καθόσον, επισημαίνεται ότι τέτοια συγκέντρωση, δεν είχε πραγματοποιηθεί πλέον των έξι (6) μηνών. Ενόψει του ότι δεν πραγματοποιήθηκε τέτοια συγκέντρωση, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 201/7/7 από 02-06-2022 έγγραφό μας ζητήσαμε από τον κ. Διευθυντή να ορίσει ο ίδιος, άμεσα, ημερομηνία συγκέντρωσης του Αστυνομικού Προσωπικού του Τμήματος, το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου, προ της ενάρξεως των θερινών αδειών.

Τα αποτελέσματα της συγκέντρωσης αυτής αποδείχθηκαν αποθαρρυντικά. Για την ακρίβεια του λόγου, ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκε η επίμαχη συγκέντρωση, μέσω του κ. Διευθυντή της Δ.Α. Βοιωτίας, εξήγειρε μάλλον το μένος του κ. Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Λιβαδειάς κατά των συναδέλφων, αφενός για την αμφισβήτηση της ορθότητας του τρόπου με τον οποίο ασκεί την διοίκηση και αφετέρου της αντικανονικής συμπεριφοράς προς το Αστυνομικό και, όχι μόνο, προσωπικό Υπηρεσίας του. Συναφώς μόνο ως τυχαίο ή συμπτωματικό δεν πρέπει να εκληφθεί το γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2022, υποβλήθηκαν συνολικά επτά (7) αιτήσεις μετάθεσης από το Τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, με αποκλειστικό κριτήριο, την προσβλητική και απαξιωτική συμπεριφορά του κ. Αστυνόμου προς το προσωπικό. Παρεμπιπτόντως οι έξι (6) αιτήσεις υποβλήθηκαν από αστυνομικούς υπαλλήλους και η έβδομη από πολιτικό υπάλληλο του Τμήματος Τροχαίας.

β) Από τις καταγγελίες που περιήλθαν σε γνώση μας η πλέον χαρακτηριστική όσο και η δηλωτική των αντιλήψεων περί την Διοίκηση του Αστυνομικού Προσωπικού του κ. Διοικητή και της μεταχείρισης που επιφυλάσσει στο προσωπικό αυτό, ο κ. Αστυνόμος, είναι αυτή του εν θέματι Αρχιφύλακα, ο οποίος λόγω της εξευτελιστικής για την αξιοπρέπειά του, ως ανθρώπου και ως Έλληνα Αστυνομικού, συμπεριφοράς την οποία εκδήλωσε σε βάρος του, ο εν λόγω Αξιωματικός, υποχρεώθηκε να του υποβάλλει μήνυση ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της συκοφαντικής δυσφήμισης και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Τούτο διότι σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα από τον Αρχιφύλακα, επειδή ο ίδιος ανέδειξε τον ‘’εργασιακό εκφοβισμό’’ τον οποίο υφίστατο από τον Διοικητή του, ο ίδιος και οι συνάδελφοί του, αυτός για λόγους αντεκδίκησης και μόνο, εμφορούμενος από ταπεινά ελατήρια τον Μάιο του 2022, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες προκαλώντας σκόπιμα, τον διασυρμό του και εξευτελισμό του, τόσο στους συναδέλφους του, όσο και στην μικρή κοινωνία τουλάχιστον της πόλης της Λιβαδειάς.

Συγκεκριμένα, με έγγραφό του το οποίο φέρεται να απηύθυνε προς τα Κεντρικά Ιατρεία Αθηνών, την 09-05-2022, ζήτησε την ψυχιατρική εκτίμηση του Αρχιφύλακα. Επειδή προφανώς το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό, απέστειλε άμεσα, νέο αίτημα με χαρακτήρα επείγοντος, προβάλλοντας ότι ο Αρχιφύλακας εμφανίζεται «απόμακρος», «επιθετικός» με αίσθημα θλίψης, άγχος και μειωμένη απόδοση. Ανεξαρτήτως του ότι ο Αρχιφύλακας αποκρούει και αποδοκιμάζει τις σε βάρος του αυτές αιτιάσεις, πώς ψευδείς και συκοφαντικές, επικαλούμενος μάλιστα μαρτυρίες συναδέλφων του, ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε στην επίμαχη περίπτωση, ο εν λόγω Αξιωματικός, απάδει στα ήθη της Ελληνικής Αστυνομίας και προσβάλλει τους Αξιωματικούς της. Στο πλαίσιο αυτό ειδικότερα, ο εν λόγω Αρχιφύλακας κλήθηκε αιφνιδίως και τηλεφωνικά τον Μάιο του 2022, να μεταβεί στο Τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς, προκειμένου να του «αφαιρεθεί το υπηρεσιακό του όπλο» μετά από είκοσι ένα (21) συναπτά έτη ευδόκιμης, ένοπλης, υπηρεσίας. Κατά την προσέλευση του Αρχιφύλακα στο Τμήμα Τροχαίας, ενημερώθηκε ότι ο Διοικητής του, είχε διατάξει την μεταβίβασή του στα Κεντρικά Ιατρεία της Αστυνομίας στην Αθήνα με περιπολικό και συνοδεία συναδέλφων, προκειμένου να εκτιμηθεί ψυχιατρικώς από ψυχίατρο. Η εικόνα παρέπεμπε σε εγκληματία, όχι του κοινού ποινικού δικαίου, καθόσον στην περίπτωση αυτή θα οδηγούνταν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λιβαδειάς, αλλά σε δράστη ιδιάζουσας εγκληματικής πράξεως, η αντιμετώπιση της οποίας επέβαλε την μεταγωγή-μεταφορά του στην Αθήνα (ΓΑΔΑ κλπ.).

Την ίδια ημέρα, όλοι οι συνάδελφοι Αστυνομικοί στην θέα του Αρχιφύλακα εντός του περιπολικού, να μεταφέρεται στην Αθήνα συνοδευόμενος από τους συναδέλφους τους, πληροφορούμενοι τον λόγο της μεταφοράς του, σχημάτισαν ευλόγως την εντύπωση ότι ο εν λόγω Αρχιφύλακας παραφρόνησε και διέπραξε κάτι πολύ σοβαρό για να αντιμετωπίζετε με αυτό τον τρόπο. Η ίδια εντύπωση επικράτησε και στην τοπική κοινωνία της Λιβαδειάς, καθόσον κυριάρχησε η άποψη ότι ο Αρχιφύλακας πάσχει από σοβαρή ψυχιατρική πάθηση. Παρεμπιπτόντως, ο ψυχίατρος των KIA, μετά την εξέταση του Αρχιφύλακα, κατέληξε ότι δεν διακρίνει οποιαδήποτε ψυχική πάθηση και ότι είναι ικανός να φέρει όπλο στην ενεργό υπηρεσία. Η κρίση αυτή, προφανώς και δεν επικοινωνήθηκε στην τοπική κοινωνία της πόλης Λιβαδειάς και της Βοιωτίας γενικότερα, με αποτέλεσμα τον Αρχιφύλακα αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα με δυσπιστία, ως προς την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αστυνομικών του καθηκόντων και, εν δυνάμει ψυχικά ασθενής! Μάλιστα ενημερωθήκαμε ότι στο διαβιβαστικό έγγραφο της παραπομπής του για ψυχιατρική εκτίμηση ο κύριος Διοικητής ανέφερε ως επιβαρυντική ( ; ) περίσταση ότι δεν τέλεσε γάμο αλλά σύμφωνο συμβίωσης.

4. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι ο Αρχιφύλακας πατέρας δύο παιδιών στιγματίστηκε κατά τρόπο ανεπίτρεπτο και ηθικά κατακριτέο. Ήδη για την αποκατάσταση της τρωθείσης αξιοπρέπειάς του, προσωπικής και επαγγελματικής, βρίσκεται στην αφετηρία ενός δικαστικού αγώνα, που από τα διδάγματα της κοινής πείρας, αναμένεται πολυετής και η όποια δικαίωση θα προβάλλει ετεροχρονισμένη και αδύναμη να ανατρέψει τις καταλυτικές εντυπώσεις του αναίτιου ευτελισμού του, με αποκλειστική υπαιτιότητα του Διοικητή του. Είναι ο μόνος όμως, θύμα μιας τέτοιας βάναυσης συμπεριφοράς; Πολύ πρόσφατα την 19-09-2022, δεχτήκαμε έγγραφη καταγγελία, άλλου συναδέλφου του, του Ανθυπαστυνόμου Λεβέντη Ιωάννη, που υπηρετεί στην Β΄Ο.ΕΠ.Τ.Α./Τ.Τ. Λιβαδειάς. Ο εν λόγω συνάδελφος καταγγέλλει εξίσου απαξιωτική και προσβλητική συμπεριφορά που έλαβε χώρα την 09-09-2022 σε βάρος του από τον Διοικητή του Α/Β΄ κ. Ν. ΜΑΛΕΡΔΟ, ενώπιον συναδέλφων του.

Συγκεκριμένα την 09-09-2021 και κατά τις ώρες 09:00-18:30, κατά την εκτέλεση υπηρεσίας λήψης μέτρων τροχαίας στο πλαίσιο διεξαγωγής του EΚΟ Rally Acropolis 2022 στην περιοχή Αγίας Τριάδος Λιβαδειάς και ειδικότερα στην διασταύρωση της Αγίας Τριάδας επί της Ε.Π.Ο Θηβών-Λιβαδειάς, όπου ορίστηκε το σημείο συνάντησης των συναδέλφων με τον εν λόγω Διοικητή τους προκειμένου να λάβουν κατευθυντήριες οδηγίες. Περί ώρα 09:25 ο Διοικητής κ. ΜΑΛΕΡΔΟΣ σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα μόλις αντίκρισε τον Ανθυπαστυνόμο ΛΕΒΕΝΤΗ απευθύνθηκε σ’ αυτόν με αυστηρό και ειρωνικό ταυτόχρονα ύφος, παρουσία των συναδέλφων του, ως εξής: «Λεβέντης, για έλα λίγο δώ!». Ενώ δε ο Ανθυπαστυνόμος κατευθυνόταν προς τον Διοικητή του, ο τελευταίος του απευθύνθηκε με το ίδιο ειρωνικό ύφος περιπαικτικά: «Σε βλέπω πολύ κουρασμένο ρε!!!, α, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά, θέλεις μήπως να πω στον Διευθυντή να σε στείλει σπίτι σου να καθίσεις; Εγώ θέλω καθαρά μυαλά εδώ πέρα, να μου βγούνε τα μέτρα, όχι παιδιαρίσματα». Σε ερώτηση του Ανθυπαστυνόμου, εάν υπάρχει ειδικός λόγος που του συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, του ζήτησε να κινηθούν λίγα μέτρα παρακάτω σε απόσταση από τους άλλους συναδέλφους του και του ανέφερε: «Κοίταξε να δεις κομμένα αυτά, γιατί δεν θα τα πάμε καθόλου καλά, μην με αναγκάσεις να μιλήσω στο Διευθυντή, άντε να μην πάρω ανάποδες γιατί έχω και τα νεύρα μου». Μετά ταύτα ο Διοικητής αποχώρησε με το υπηρεσιακό του όχημα και εν συνεχεία οι δυνάμεις κατευθύνθηκαν στα σημεία που είχαν διαταχθεί. Δύο ώρες, περίπου τις 11:30 μετά άλλος συνάδελφος ο Αστυφύλακας ΡΟΥΠΑΚΑΣ Στέλιος, έγινε αποδέκτης αντίστοιχης, προσβλητικής και απαξιωτικής συμπεριφοράς από τον Διοικητή του, καθόσον ο τελευταίος θεώρησε ότι δεν ανταποκρινόταν ορθά στις διαταγές που είχε λάβει νωρίτερα.

5. Η Ένωσή μας έχει στην διάθεσή της και άλλες ομοίου περιεχομένου καταγγελίες συναδέλφων σε σχέση με προσβλητική και απάδουσα προς την ιδιότητά του συμπεριφορά του Α/Β΄ κ. Ν. ΜΑΛΕΡΔΟΥ. Είναι προφανές ότι οι συνάδελφοι, πέραν της μηνύσεως του Αρχιφύλακα Ζορμπά Γεωργίου, δεν έχουν προχωρήσει ούτε σε αναφορές παραπόνων μέχρι σήμερα, καθόσον αισθάνονται ότι τελούν υπό συνθήκες ψυχολογικής βίας και το χειρότερο όλων, στους συναδέλφους αυτούς, έχει εμπεδωθεί η αντίληψη ότι η όποια αναφορά παραπόνων τους, θα απευθυνθεί «εις ώτα μη ακουόντων».

6. Για το λόγο αυτό κύριε Αρχηγέ, απευθυνόμαστε, ευθέως και αμέσως στο πρόσωπό σας ζητώντας τις θεσμικές πρωτοβουλίες σας για την αντιμετώπιση του ανακύψαντος ζητήματος, υποβάλλοντας παράλληλα τα εξής ερωτήματα:

α) Κατά την εκπαίδευσή μας, ήδη από την Σχολή Αστυφυλάκων και στο πλαίσιο του μαθήματος του Συνταγματικού Δικαίου, διδαχθήκαμε ότι η αρχή της αξίας του ανθρώπου, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 παρ 1 του Ελληνικού Συντάγματος, αποτελεί θεμελιώδη αρχή του πολιτεύματος η οποία διαπνέει το σύνολο των Ευρωπαϊκών Συνταγμάτων αλλά και των σημαντικότερων Ευρωπαϊκών κειμένων (Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και Χάρτης θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και καταδεικνύει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του πολιτεύματος και του ίδιου του Κράτους. Συναφώς διδαχθήκαμε πώς βασικό περιεχόμενο της αρχής αυτής είναι ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να υποβαθμίζεται σε μέσο για την επίτευξη οποιουδήποτε κρατικού ή άλλου σκοπού. Επίσης (διδαχτήκαμε) ότι αποδέκτης της αρχής αυτής, είναι πρωτίστως η πολιτεία με το σύνολο των οργάνων της, τα οποία όχι μόνο οφείλουν να σέβονται, την εν λόγω αρχή, χωρίς δηλαδή καμία επιδίωξη δημοσίου ή άλλου συμφέροντος να δύναται να δικαιολογήσει την προσβολή της, αλλά και οφείλουν να την προστατεύουν από προσβολές τρίτων. Τούτων παρέπεται ότι τυχόν αποκλίνουσες συμπεριφορές αστυνομικών υπαλλήλων ή μειωμένη απόδοσή τους, αντιμετωπίζονται από τους προϊσταμένους τους στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου, (ενδεικτικά αναφέρονται, το υπ’ αριθμ. 15 τις 13 Ιαν./5 Φεβρ. 1986 π.δ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την αξιολόγηση των προσόντων των αστυνομικών υπαλλήλων και το υπ’ αριθμ. 120/2008 Π.Δ. «Πειθαρχικό δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού»), και των κανονισμών του Σώματος (Κανονιστικές διαταγές, Υπηρεσιακές διαταγές κλπ.).

Κάνεις όμως, κανείς όποια θέση κι αν κατέχει στην ιεραρχία της Ελληνικής Αστυνομίας, όποιος και αν είναι ο βαθμός του, όποιον λόγο και εάν επικαλείται, ακόμη και ‘’θεραπείας δημοσίου συμφέροντος’’, δικαιούται να ευτελίζει, προσβάλλει, απαξιώνει και εν τέλει εξευτελίζει τον υφιστάμενό του ‘’μάχιμο’’ Αστυνομικό, συνθλίβοντας την προσωπικότητά του, χωρίς να συνεκτιμά την ηλικία του, την οικογενειακή του κατάσταση, την πολυετή προσφορά του στο Σώμα. Και τίθεται ερώτημα: Ένας τέτοιος Αξιωματικός που συμπεριφέρεται με αυτό τον ιταμό τρόπο στους υφισταμένους συναδέλφους του, με ασέβεια, έπαρση και αλαζονεία, είναι πειθαρχικά ελεγκτέος ή όχι; Εμείς απαντάμε προφανώς και είναι ελεγκτέος. Αλήθεια για την υπόθεση τουλάχιστον του Αρχιφύλακα Ζορμπά Γεωργίου που έγινε ευρέως γνωστή στη Λιβαδειά και προσέλαβε ευρεία δημοσιότητα, μέσω δημοσιευμάτων Κυριακάτικης εφημερίδας Πανελλήνιας κυκλοφορίας, διατάχθηκε από την Δ.Α. Βοιωτίας, έστω πρόχειρη διοικητική εξέταση (Π.Δ.Ε.) για την διερεύνησή της και τον τυχόν εντοπισμό πειθαρχικών ευθυνών των εμπλεκομένων;

β) Κατά το μέρος που αφορά τον εν λόγω Αρχιφύλακα, ο οποίος υπενθυμίζουμε κλήθηκε να παραδώσει το όπλο του και παραπέμφθηκε για ψυχιατρική εκτίμηση, με την διαδικασία που σας προδιαγράψαμε, τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα: α) από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 8517/4/42-δ΄/2009 (Β΄ 239) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ως προς τον έλεγχο καταλληλόλητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, τα αρμόδια προς τούτο όργανα, τη διαδικασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των αποτελεσμάτων; Εάν όχι, είναι πειθαρχικά ελεγκτέος ο εν λόγω Αξιωματικός; Εμείς απαντάμε, προφανώς και είναι.

γ) Ως προς την παραπομπή του Αρχιφύλακα σε ψυχιατρική εκτίμηση, καθ’ ον τρόπο αυτή έλαβε χώρα, τηρήθηκαν οι διαγραφόμενες στο π.δ. 584/85 «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει; Εάν όχι, είναι ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Λιβαδειάς, πειθαρχικά ελεγκτέος; Εμείς απαντάμε, σαφώς και είναι.

Και εν πάση περιπτώσει, αντί να διασυρθεί, αναίτια όπως όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος, ο συνάδελφος μεταφερόμενος με περιπολικό και συνοδεία συναδέλφων στην Αθήνα (ΚΙΑ), δεν ήταν δυνατή η εξέτασή του στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς;

δ) Κατά το μέρος που στο άρθρο 2 παρ 1 περ δ΄ του π.δ. 120/2008 (Πειθαρχικό δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού) με τον όρο πειθαρχία νοείται, εκτός άλλων, η αξιοπρεπής και κόσμια συμπεριφορά των κατά βαθμό ανωτέρων προς τους κατωτέρους, η αναξιοπρεπής, απαξιωτική, ειρωνική, χλευαστική, ευτελείς, ταπεινωτική, μειωτική και αήθης συμπεριφορά ανώτερου προς κατώτερο, εμφαίνει εκμετάλλευση του βαθμού και τις θέσης του, όπως διδαχθήκαμε στις Σχολές μας ή όχι; Συνιστά ανεπίτρεπτη διαγωγή, ανεξάρτητα αν εκδηλώνεται εντός ή εκτός της Υπηρεσίας ή όχι; Καθίσταται ο Αξιωματικός που εκδηλώνει τέτοια συμπεριφορά προς κατώτερο ιεραρχικά και βαθμολογικά Αστυνομικό πειθαρχικά ελεγκτέος ή όχι; Εμείς σε όλα αυτά τα ερωτήματα, απαντάμε ανεπιφύλακτα ναι.

ε) Κατά το μέρος που στο άρθρο 6 του π.δ. 254/2014 «Κώδικας Δεοντολογίας του Αστυνομικού» ορίζεται ότι, ο Αστυνομικός ως δημόσιος λειτουργός «α….., β. Σέβεται, τηρεί και εφαρμόζει τους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις προϊσταμένων και υφισταμένων και των συναδέλφων μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή, αδιατάρακτη και αποδοτική λειτουργία της Υπηρεσίας, μέσα σε κλίμα πειθαρχίας και πνεύμα αλληλεγγύης και ομοψυχίας». Αξιωματικός Διοικητής Αστυνομικής Υπηρεσίας που πράττει τα ακριβώς αντίθετα και οι ενέργειές του βαίνουν αντίρροπα στον επιδιωκόμενο από την επίμαχη διάταξη σκοπό, είναι πειθαρχικά ελεγκτέος ή όχι; Εμείς απαντάμε ανεπιφύλακτα ναι.

στ) Κατά το μέρος που στο άρθρο 14 του π.δ. 538/89 «Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Αστυνομικού Προσωπικού ορίζεται ότι «1.Γενικά: α) Κατώτερος που απευθύνεται σε ανώτερο του μέχρι το βαθμό του Ταξιάρχου, τον προσαγορεύει με τη λέξη «Κύριε» και το βαθμό ή τον τίτλο της θέσης του, β) Ανώτερος που απευθύνεται σε κατώτερό του, τον προσαγορεύει με τη λέξη «Κύριε» και το βαθμό ή το επώνυμό του», στην περίπτωση κατά την οποία οι κατώτεροι βαθμολογικά αστυνομικοί υπάλληλοι, προαγορεύουν τον Διοικητή τους Αξιωματικό με τις λέξεις: «Κύριε Διοικητά», ενώ ο τελευταίος απευθυνόμενος σ’ αυτούς με ‘’πεζοδρομιακά’’ και ‘’καφενειακού΄΄ που εκφράσεις, όπως: «ΛΕΒΕΝΤΗΣ, για έλα λίγο εδώ» ή «Σε βλέπω πολύ κουρασμένο ρε» κ.ο.κ., είναι ο τελευταίος πειθαρχικά ελεγκτέος ή όχι; Εμείς θεωρούμε ότι μόνο καταφατική απάντηση προσήκει στο ερώτημα.

Κύριε Αρχηγέ,

Τα όσα εκτενώς σας εκθέτουμε αποτελούν στιγμιότυπα μόνο όσων υφίστανται οι συνάδελφοι του Τμήματος Τροχαίας Λιβαδειάς. Εμείς σας καλούμε και σας παρακαλούμε να αναλάβετε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την διερεύνηση όσων καταγγέλλονται, με σκοπό την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος Τροχαίας Λιβαδειάς και την προστασία της αξιοπρέπειας των συναδέλφων μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ζαχαρίας

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΥ Παναγιώτης

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis