Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
20:44 | 16/10/2021

Η μεταρρύθμιση είναι όρος ιδιαίτερα προσφιλής στη Διοίκηση, αναφέρεται δε σε όλες τις νομικές και θεσμικές αλλαγές που γίνονται σε ένα συγκεκριμένο διοικητικό σύστημα, στο πλαίσιο άσκησης της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής, που επιχειρείται, στην εξεταζόμενη περίπτωση, με γνώμονα τον, βήμα - βήμα, εκσυγχρονισμό του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διαβάζω σε διάφορες ηλεκτρονικές αναρτήσεις και συναφείς δημοσιεύσεις, πως οσονούπω ετοιμάζεται ένα νέο βαθμολόγιο για το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο θα εκσυγχρονίσει το ισχύον και θα ικανοποιήσει πλήρως, κυρίως το χαμηλόβαθμο προσωπικό, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητά του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Δυστυχώς, όμως, οι αναφορές για το νέο βαθμολόγιο συνοδεύονται και από εκφράσεις δυσπιστίας, που σχετίζονται με υπόγειες συνεννοήσεις, με εξυπηρέτηση ομάδων και ομαδαρχών, με εκατέρωθεν υποχωρήσεις, με διευθετήσεις πολιτικών και προσωπικών σκοπιμοτήτων, με αδιέξοδα, φαιδρότητες, ασυνεννοησία και λοιδορία μεταξύ των συνδικαλιστικών φορέων και ψευδείς υποσχέσεις για δήθεν αναβάθμιση των οικονομικών απολαβών όσων θα προαχθούν, ενίσχυση των συνταξιοδοτικών τους παροχών και αύξηση της εφάπαξ παροχής. 

Τα fake news ευδοκιμούν στην Ελλάδα, αλλά δεν φέρνουν αισιόδοξα αποτελέσματα. Όπως και η αγορά χρόνου δεν αποβαίνει πάντα επ’ ωφελεία εκείνου που στρατηγικά επενδύει σ’ αυτό.

Από την επισκόπηση των ανωτέρω και στο βαθμό που ισχύουν, συμπεραίνεται πως η επερχόμενη βαθμολογική μεταρρύθμιση δεν έλαβε υπόψη της το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν από όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς, δεν αξιολόγησε, ως όφειλε, τον κοινό παρονομαστή όλων των μερών που έχουν έννομο συμφέρον από μια τέτοια οριζόντια εξέλιξη για τα μέλη που εκπροσωπούν, αλλά επικεντρώθηκε την αποδοχή μιας μόνο πρότασης, για την οποία επιχαίρουν δημόσια οι συντάκτες της, αδιαφορώντας για τις επιπλοκές και τη δυσφορία που προκαλεί στους συναδέλφους τους, καθότι επ’ ουδενί αντιπροσωπεύει ή πριμοδοτεί/ευεργετεί το σύνολο του προσωπικού.

Εάν πράγματι η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου, που έχει την πρωτοβουλία του εγχειρήματος, έχει έρθει σε μυστική ή άλλου τύπου συνδιαλλαγή με έναν μόνο συνδικαλιστικό φορέα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει μείζονος σπουδαιότητας προβλήματα στο μέλλον. 

Και τούτο επειδή οι λοιποί συνδικαλιστικοί φορείς εκπροσωπούν πλέον έναν πολύ αξιόλογο αριθμό μελών, σε πανελλαδική κλίμακα, με ιδιαίτερη δυναμική τόσο στις μεγάλες πόλεις, όσο και στην επαρχιακή χώρα, με ιδιαίτερες επιχειρησιακές δυνατότητες των μελών που εκπροσωπούν, με δυνατότητα άσκησης πολιτικής πίεσης και με δράσεις ουσίας που μπορούν να αναπτύξουν πανελλαδικά.

Συνακόλουθα, θεωρώ πρέπον, πριν οι παρενέργειες (υπηρεσιακές, επιχειρησιακές, βαθμολογικές, οικονομικές, πολιτικές, κ.λπ.) βρεθούν ante portas, να δοθούν εγκαίρως οι δέουσες εξηγήσεις από την πολιτική και φυσική Ηγεσία σε όλο το προσωπικό, οι οποίες θα περιλαμβάνουν στοιχεία της μελέτης και των  εισηγήσεων που προηγήθηκαν της κατάστρωσης του νέου κανονιστικού πλαισίου, παρουσιάζοντας έναν ευσύνοπτο και κατανοητό πίνακα προαγωγών ανά βαθμό και ανά κατηγορία προσωπικού (αξιωματικούς, αστυφύλακες, ειδικούς φρουρούς, συνοριακούς φύλακες, με κατάταξη ή πρόσληψη προ των πανελληνίων και μετά, για τους κατόχους πτυχίων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., για στρατευμένους και μη, κ.λπ.), για τον καταληκτικό βαθμό και την αντιστοιχία του σε πραγματικές οικονομικές απολαβές στην ενέργεια και στη σύνταξη, την αυξομείωση της προσωπικής διαφοράς που λαμβάνουν κάποιοι στο μισθολόγιό τους, την ενδεχόμενη πραγματική αύξηση στο εφάπαξ όταν συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο, την αιτιολογημένη αποδοχή ή την απόρριψη των συναφών προτάσεων και την τεκμηριωμένη παράθεση των λόγων που επέβαλαν εν τέλει την αποδοχή της πρότασης που θα αποτελέσει τη μεταρρύθμιση ως της πλέον βέλτιστης, ώστε με διαφάνεια, πλήρη σαφήνεια και ταυτότητα πράξεων και θεωρίας να γίνει αποδεκτό το νέο νομοθέτημα από το σύνολο των ενδιαφερομένων, χωρίς γκρίνιες, υπόνοιες, μεμψιμοιρίες και διαχωρισμούς.

Οι εποχές και οι συνθήκες που ζούμε απαιτούν συναίνεση, συναδελφικότητα, ομαδικότητα, σταθερότητα, ομοιογένεια, εμπιστοσύνη, προσήλωση στο καθήκον, αύξηση της παραγωγικότητας και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. 

Δεν υπάρχουν περιθώρια συναδελφικών διαχωρισμών και δημόσιων ή ιδιωτικών λοιδοριών, ύποπτων επιτυχιών, ανάδειξης ανάξιων προσώπων σε θέσεις υψηλής ευθύνης, διασπάθισης πόρων, εκμετάλλευσης αδυναμιών, προσεταιρισμού ανίκανων και απεμπόλησης δικαιωμάτων.

Σήμερα οφείλετε να μείνετε όλοι μαζί, μια γροθιά, ενιαία δύναμη, υπολογίσιμη από την πολιτική ηγεσία και το οργανωμένο έγκλημα, για την επίτευξη του κοινού σκοπού.

Αυτός πρέπει να είναι ο βασικός στόχος.

 

Γεώργιος Χρήστου Τηλελής

Αντιστράτηγος ε.α.

Πηγή: bordernews.gr
Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis