Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
09:42 | 26/08/2020

 

Του Αυρηλιώνη Γεωργίου 

Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Με το άρθρο 94 (εδάφια 1 έως και 5) του Ν.3655/2008 συνεστήθη το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ως ανεξάρτητο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ., η λειτουργία του οποίου άρχισε την 01-10-2008.

Από την 09-04-2013, με τη δημοσίευση του Ν.4142/2013 το Ταμείο τελεί υπό την εποπτεία του κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, νυν κ. Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 περ. στ’ του Ν.4249/2014, η Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. έχει εκ μέρους του εν λόγω Υπουργού, την εποπτεία επί του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

Στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εντάχθηκαν:

α) στον Κλάδο Πρόνοιας:

i) ο Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.),

ii) ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) και

iii)ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.).

β) στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης:

i) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.),

ii) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.), και

iii)o Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος» (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.).

Οι παραπάνω τομείς με τον Ν.4336/2015 μεταφέρθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α. – νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.- με όλη τους την περιουσία συνολικής αξίας περίπου διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (220.000.000€), καθώς και κάποια ακίνητα και οικόπεδα σε πολύ καλές περιοχές(Μελίσσια). Την επομένη ημέρα δεν υπήρχε ούτε ένα ευρώ από αυτά, τα χρησιμοποίησαν όλα για να πληρώσουν τις συντάξεις άλλων Ταμείων, γιατί όπως είναι γνωστό από το 2017 έχουν να βγάλουν επικουρικές συντάξεις σε συνταξιούχους της Αστυνομίας (άλλη πληγή και αυτή, με την οποία θα ασχοληθώ σε άλλο άρθρο μου).

γ) στον Κλάδο Υγείας, ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.). Στον οποίο Πρόσφατα εντάχθηκαν όλοι οι νεοεισαχθέντες στις σχολές (χωροφύλακες και Α.Π) και ταυτόχρονα δόθηκαν και κάποιες επιπλέον παροχές. Ήταν μία πρόταση της ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Α.Σ.Υ.) η οποία και υλοποιήθηκε με αρκετό κόπο. Κάτι για το οποίο κάποιοι κατηγορούν το τότε προεδρείο ότι δεν έκανε και τίποτα σημαντικό. Δεν υπάρχει χειρότερο σε μία Υπηρεσία να κατηγορείς με ευκολία όλους τους προηγούμενους. Αναμένω τα δω τα δικά τους έργα

Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι το ΤΕΑΠΑΣΑ είναι από τα λίγα Ταμεία που έμειναν εκτός από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Τα προνοιακά Ταμεία), νυν e-εφκα. Να σημειωθεί εδώ ότι στα αποθεματικά του υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Έχουν γίνει αναλογιστικές μελέτες οι οποίες δείχνουν βιωσιμότητα του Ταμείου για τουλάχιστον 50 χρόνια.

Επίσης πρόσφατα με Υπουργική Απόφαση την οποία και εισηγήθηκε το Ταμείο έγινε διόρθωση-μείωση των κρατήσεων και ταυτόχρονα μικρή αύξηση των παροχών. Αξίζει εδώ να επιβραβεύσουμε τις ενέργειες και την προσπάθεια που κατέβαλε η πρώην Πρόεδρος του ΔΣ, Υποστράτηγος κυρία ΧΑΡΩΝΗ, για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω. Μέχρι εδώ όλα καλά.

Το Ταμείο όμως για να λειτουργήσει κανονικά, χρειάζεται προσωπικό και μάλιστα ως επί το πλείστο εξειδικευμένο προσωπικό. Χρειάζεται κυρίως λογιστές, νομικούς, οικονομολόγους, στατιστικούς. Τα στατιστικά……..μεγάλη πληγή. Όλη την ώρα μας ζητούνται στοιχεία και στατιστικά δελτία, ακόμα και πέραν των προβλεπόμενων. Από τις 30 μέρες το προσωπικό τουλάχιστον τις μισές, ασχολείται με αυτά. Το τραγικό είναι το ότι οι προθεσμίες που έχουν θέσει για απάντηση είναι πριν από τις ημερομηνίες που μπορούμε να έχουμε την αντίστοιχη πληροφόρηση (από τράπεζες, εφορίες, Ε.Α.Π. κ.λ.π.), χρόνια τώρα τους ενημερώνουμε για το πρόβλημα αυτό και τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Η απάντηση? «Έλα μωρέ στείλτε τα κατ’ εκτίμηση και αν δεν είναι σωστά στείλτε ορθή επανάληψη». Διπλή δουλειά για το προσωπικό δηλαδή και βέβαια μία ορθή επανάληψη που τις περισσότερες φορές δεν την λαμβάνουν υπόψη.

Μέσα στα τελευταία χρόνια 2 χρόνια, έχουμε αλλάξει τρείς προέδρους. Όσο και να έχουν διάθεση να προσφέρουν στο Ταμείο, είναι απολύτως αδύνατο να προλάβουν να ενημερωθούν για τα τρέχοντα ζητήματα.

Από το έτος 2018, έχουμε υποβάλλει μέσω του εποπτευόμενου το Ταμείο μας φορέα (Γ.Ο.Δ.Υ.Ε.Σ.):

α) Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου 3655/2008, λόγω της ένταξης των Επικουρικών Τομέ-ων στο ΕΤΕΑΕΠ.

β) Αύξηση των δόσεων στις διαφορές προαγωγής και ονομασία νέων αστυφυλάκων και αξιωματικών, από 18 ΣΕ 36. Αυτό μπήκε στο νομοσχέδιο για τις συναθροίσεις, το οποίο είναι και το μοναδικό που ψηφίστηκε.

γ) Κατάργηση της απόδοσης μέσω των Δ.Ο.Υ. με απευθείας κατάθεση στην διαχειρίστρια τράπεζα με το σύστημα αναγνώρισης εσόδων. Αυτό το ζητάμε για να λυθεί το πρόβλημα τόσο με στατιστικά όσο και να υπάρχει σωστή λογιστική απεικόνιση των εσόδων.

δ) Υποβολή ΠΔ του οργανισμού του Ταμείου, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο 3655/2008. Τίποτα από τα παραπάνω έως σήμερα δεν έχει νομοθετηθεί. Πιστεύω να μην έχω βγει σε σύνταξη, να το προλάβω, πρώτα ο Θεός.

Όλοι οι πρόεδροι του Ταμείου, έχουν στείλει δεκάδες έγγραφα προς την ηγεσία , με τα οποία ζητούν ενίσχυση με προσωπικό. Με τις πρόσφατες μεταθέσεις στο Ταμείο ήρθαν ελάχιστα από αυτά που είχαν προταθεί και κάποια ήρθαν με τον γνωστό παμπάλαιο τρόπο ( με τον γνωστό μπάρμπα από την Κορώνη). Έστω υπόψη ότι το τελευταίο διάστημα, έχουν αποστρατευθεί-αποχωρήσει από το Ταμείο πάνω από 15 άτομα. Επιπρόσθετα αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή την περίοδο εκκρεμούν πάνω από 300 αιτήσεις για λήψη εφάπαξ, η χορήγηση προσωπικών δανείων σε μετόχους, οι παροχές του κλάδου Υγείας κ.λ.π.. Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στα αντίστοιχα Τμήματα (αξιόλογοι οι περισσότεροι), όσο και έχουν την διάθεση να περαιώσουν όλες τις εκκρεμότητες σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό δεν είναι εφικτό. Π.χ. για να βγει ένα εφάπαξ, θα πρέπει να συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, να ελεγχθούν, να βγει ατομική μερίδα, να υπολογιστεί, να πάει στο λογιστήριο, να κοπεί ένταλμα, να πάει τράπεζα και τέλος να γίνουν οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές. Θέλω εδώ να τονίσω ότι είμαστε το μοναδικό Ταμείο που δίνουμε το εφάπαξ το πολύ σε 6 μήνες από την ημέρα που θα βγει η σύνταξη ή προκαταβολή αυτής.

Τέλος, θέλω να αναφέρω τα ακόλουθα για να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός προς όλους: κάποιοι συνάδελφοι που υπηρετούν στο Ταμείο, έχουν βρει τον μήνα που θρέφει τους εννιά που λένε στο χωριό μου. Έχουν ξεχάσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και τα ατελείωτα ωράρια που εργάζονται σε μάχιμες ή μη Υπηρεσίες. Εμείς όταν σχολάσουμε από το ωράριο μας, το οποίο καθυστέρησε λίγο να έρθεις, φύγε γρήγορα στο σχόλασμα γιατί θα σου καεί ο μουσακάς, δεν μας ενοχλεί κανείς και για τίποτα. Το τηλέφωνο όταν κτυπάει σε καμία περίπτωση δεν θα είναι από την Υπηρεσία.

Κάποιοι άλλοι, έχουν υπερβολικές απαιτήσεις, κάνοντας χρήση όλων των δικαιωμάτων τους στο έπακρο. Επίσης εδώ στο ΤΕΑΠΑΣΑ έμαθα ότι το να είσαι αναπληρωτής κάποιου είναι καθήκον. Όσο ζει κανείς μαθαίνει. Σε όλα τα παραπάνω μεγάλη ευθύνη έχουν οι διοικούντες οι οποίοι αν και τα γνωρίζουν όλα αυτά κωφεύουν. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και να τους επιβραβεύουν.

Μην απαξιώνετε το Ταμείο, στηρίξτε το, ενισχύστε το, δώστε όλα τα εργαλεία που χρειάζεται ώστε να γίνει σύγχρονο και ισχυρό αντάξιο της μεγάλης οικογένειας των αστυνομικών και πυροσβεστών. Άθελά σας , με τις ενέργειες σας ίσως να γίνεται η αιτία να ενταχθεί και αυτό στον Ε.Φ.Κ.Α..

Οψόμεθα

**Tο άρθρο δημοσιεύτηκε στο νέο τέυχος του περιοδικού Σύγχρονη Αστυνομία της Ένωσης Αστυνομικών Αθήνας.

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis